Årsmøde og Opstillingsmøde i Storkreds Sjælland - OBS på ændring af sted

Kære medlem i Storkreds Sjælland.

OBS!!! Først og fremmest har vi desværre måtte ændre lokalitet fra Køge til Roskilde, da vi alligevel ikke kunne få lokalet.

Vi afholder mødet i Byens Hus - Den gamle byrådssal, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Husk at tilmelde dig på AlleOs event eller storkreds.sjaelland@alternativet.dk. Ved tilmelding til begge møder (samme tilmelding) er der en vegetarisk smør-selv bolle til frokost

Hermed udsendes endelig dagsorden samt bilag til Årsmøde og Opstillingsmøde 31. marts 2019

Tidsplanen er som følger:

09.00 - 09.30 Indskrivning Årsmøde
09.30 - 12.00 Årsmøde
12.00 - 13.00 Pause ** Klapsammenbolle ved tilmelding på AlleOs/mail
12.30-13.00 Indskrivning til Opstillingsmøde
13.00-15.30 Opstillingsmøde
Oprydning

Dagsorden til Årsmøde (Indskrivning og kaffe 09.00-09.30)

09.30-12.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse fra foregående kalenderår (Se bilag 6)
 5. Godkendelse af budget for indeværende kalenderår
 6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  a. Politisk Forum
  b. Dialogrådet
 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  (Se bilag 1, 2, 3, 3.1, 4, 5)
 8. Valg til bestyrelsen:
  a. Årsmødet beslutter om bestyrelsen består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer
  b. Valg til bestyrelsen - Se opstillingsgrundlag for:
  Ida, Carsten, Dan, Christian og Bine)
  c. Valg af suppleanter
  d. Valg af revisor
 9. Valgresultat
 10. Eventuelt

Frokost 12.00-13.00 (indskrivning 12.30-13.00)

Opstillingsmøde 13.00-15.30

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere og referent
3 Beslutning vedr. valgperiode for POFO-medlemmer
4 Præsentation og valg af POFO-medlemmer:
Se opstillingsgrundlag fra Ruth, Jakob, Ulla og Ida
5 Præsentation og valg af HB-medlem. Se opstillingsgrundlag fra Bine
6 Præsentation og valg af Dialogrådsmedlem - ingen opstillede
7 Præsentation og afstemning om folketingskandidat
Se opstillingsgrundlag fra Charlotte
8 Resultat af valg
9 Evt.

Vi glæder os til at se dig!

Gode grønne hilsner

Storkredsbestyrelsen og Kandidatudvalget

Bilag til årsmødet:
1 Årsmøde - Forslag vedr. lokalbestyrelserne.pdf (218.9 KB)
2 Årsmøde Vedtægtsændringforslag vedr. indkaldelse .pdf (258.0 KB)
3 Årsmøde Indstilling vedr. afstemning om legitimitet.pdf (328.5 KB)
3.1 Protokol SP2018020.pdf (133.8 KB)
4 Årsmøde - Indstilling om forlængelse af valgperiode til 24. mdr.pdf (174.0 KB)
5 Årsmødet - afstemningsprocedure.pdf (172.3 KB)
6 Årsregnskab 2018_Storkreds Sjælland_Alternativet.pdf (425.9 KB)

Opstilling til storkredsbestyrelse:
Ida Aasvang - Opstilling til storkreds.pdf (109.5 KB)
Carsten Teichert- Opstilling til Storkreds.pdf (107.5 KB)
Dan Lundstedt - Opstilling til Storkreds.pdf (127.0 KB)
Christian Würtz. Opstilling til Storkreds.pdf (96.7 KB)
Bine Siefert - Opstilling til Storkreds.pdf (194.6 KB)

Opstillingsmøde:
7 Opstillingsmøde- Indstilling om forlængelse af valgperiode til 24. mdr.pdf (174.1 KB)

Opstilling POFO:
POFO Ruth Johnsen .pdf (109.8 KB)
POFO Jakob Jespersen .pdf (327.3 KB)
POFO - Ulla Munksgaard 31.03.19.pdf (179.3 KB)
POFO-suppleant - Ida Laura Aasvang.pdf (186.4 KB)

Opstilling HB:
Bine Siefert - Opstilling til hovedbestyrelse.pdf (194.2 KB)

Opstilling folketing:
<a class=“attachment” href=“/uploads/default/original/2X/3/307a3bbf97ab9c072d4f3af13a01dd2bef779a39.pdf”

Storkredsens tilrettede vedtægter:
Vedtægter 10.03.19 opdateret.pdf (484.5 KB)

På Facebook så jeg i dag følgende citat “Whenever one person stays up and say “Wait a minute, this is wrong”, it helps other people to do the same”

Jeg stod frem med et “This is wrong” før, under og efter det ekstraordinære årsmøde og supplerende opstillingsmøde den 16. september sidste år, men det faldt ikke i god jord. Der blev både forsøgt og det blev accepteret at få mig til at holde mund.

Selv dem der egentligt godt vidste bedre og turde give mig ret i krogene, valgte at se fremad, for vi skal jo videre i Alternativet, det er nærmest blevet et cementeret ordsprog. Andet virkede vist for besværligt for de fleste der hørte mit “This is wrong”.

Jeg klappede ikke kaje.

Det kan jeg simpelthen ikke, når “This is wrong” vedrører noget fundamentalt vigtigt, i det her tilfælde vores medlemsdemokratiske rettigheder til at blive indkaldt til, informeret om og stemme ved vores vedtægtsbestemte møder.

Selv nu da Vedtægtsudvalget er trådt i karakter og det er offentligt og officielt at “This is wrong”, eller som udvalget skriver, at “Indkaldelsen til det ekstraordinære årsmøde i Storkreds Sjælland indeholdt en formel fejl, idet et ikke ubetydeligt antal medlemmer aldrig blev indkaldt uden specifikt at have
frabedt sig indkaldelse til årsmøde.”, vil man stadig ikke tage konsekvens af det og “Do it right” i storkredsen.

I stedet bliver vi af storkredsbestyrelsen/kandidatudvalget opfordret til at stemme om at legitimere fejlen, at sige ja til, at det er helt i orden, at et ikke ubetydeligt antal medlemmer ikke er blevet inddraget i vores demokratiske beslutninger om blandt andet valg af folketingskandidater og disses rækkefølge på stemmesedlen (opstillingsliste) - ret betydningsfulde og vigtige demokratiske valg.

Det er ikke bare en alvorlig formel fejl foreningsretligt og aftaleretmæssigt set, men det er for mig at se også en negation af vores udvidede forståelse af demokrati, vores ønsker om borgerinddragelse, mangfoldighed, flere ved mere etc. Det er simpelthen en disrespekt for det helt basale i foreningsdemokrati.

Jeg håber derfor medlemmerne vil stemme nej til denne foreslåede legitimering, at opstillingsmødet den 31. marts som konsekvens bliver aflyst og Storkredsen hurtigst muligt indkalder til et nyt opstillingsmøde, så alle kandidater bliver stemt ind og får deres placering på opstillingslisten på et solidt demokratisk fundament, hvor vi som medlemmer af Alternativet kan se os selv og hinanden i øjnene. …og så har pressen en historie mindre at skrive om og ramme os med.

Vi havde ikke stået med problemet i dag, hvis Storkredsbestyrelsen/kandidatudvalget havde taget stilling og ansvar, og valgt at aflyse mødet den 16. september sidste år, og genudsendt indkaldelser mm. til ALLE medlemmer. Allerede dengang var de klar over fejlen og kunne rette den. Tænk al den urimelige tidspild af deres frivillige tid de kunne have sparet, og hvilken ro det kunne have givet kandidaterne at være sikre på deres kandidatur og plads på stemmesedlen.

Det er ikke nok at vi indrømmer vores fejl, hvis vi ikke vil forsøge at rette dem, når vi faktisk har muligheden for det. Værre er at forsøge at legitimere dem, og oven i købet misbruge demokratiske valg og rettigheder til det, synes jeg.

Til sidst vil jeg blot nævne, at “det ikke ubetydelige antal medlemmer”, ikke blot er 83 personer, men formodentlig omkring halvdelen af storkreds sjællands medlemmer, som ikke modtog indkaldelsen til mødet den 16. september. Det gjorde jeg rede for ved dette møde og forsøgte forgæves at få oplyst det præcise tal hos Landssekretariatet. Det drejer sig nemlig også om alle de medlemmer, som ikke har tilvalgt “Nyhedsbreve fra din storkreds” inde på deres profil på AlleOs,.

1 Synes om