Arbejdsplan

Arbejdsplan

Dette er Alternativet Lyngby-Taarbæks arbejdsplan frem mod kommunalvalget i november 2017. Den skal ses som en overordnet ramme og beskriver de projekter og aktiviteter, som bestyrelsen vil sætte i gang og facilitere.

Ordførerposter

_Indsamling og formidling af viden inden for området_ Vi vil organisere arbejdet med i første omgang opstartende researchgrupper inden for de emner, vi umiddelbart kan dække. Vi vil arbejde for, at der kommer research grupper, der dækker alle de politiske udvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hver gruppe vil bestå af en eller to facilitatorer/tovholdere for gruppens arbejde, som på sigt vil være oplagt som Alternativets Lyngby-Taarbæks ordfører/talsmand/rådfører på området. Vi kan på denne måde skabe en baggrundsgruppe for vores kandidater og senere kommunalbestyrelsesmedlemmer, så de løbende kan rådføre sig på de forskellige områder. Det er tanken, at alle lokale kandidater og andre i Alternativet kan gøre brug af den viden og de kompetencer, som grupperne får.

Gruppen bør sætte sig ind i:

 • Alternativets overordnede politik
 • Kommunens nuværende strategi på området
 • Vigtige emner som f.eks optræder i det grønne område eller på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmøderne
 • Mindst én repræsentant bør deltage i en politisk salon eller POLA
 • Kan skrive indlæg til nyhedsbrevet om emnet
 • Vi vil også bestræbe os på at skabe kontakt til vores nabokommuner og samarbejde med dem. På den måde kan vi måske også få dækket nogle områder, som vi ikke selv kan dække endnu.

Politiske Udvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune og foreløbige medlemmer af gruppen

Udvalg Navne
Økonomiudvalget
Byplanudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Birte Brøns
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Jarl Lundin Overbeck
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Kirsten Håkansson, Anders Kyst
Teknik- og Miljøudvalget Hans Nielsen
Borgerinddragelse
Tryghed Jarl Lundin

Lokalpolitisk program

_Sammenfatning af viden og ideer, samt facilitering af inddragelse af borgere og medlemmer_ Processen for vedtagelse af et lokal politisk program er følgende:
 1. Researchgruppen udarbejder et dokument, som beskriver, hvad de har fundet ud af. Dette lægges op på dialog og udsendes evt. gennem et nyhedsbrev.

 2. Der afholdes en eller flere samtalesaloner eller POLA’er om emner. Dette kan initieres enten af researchgruppen, bestyrelsen, POLA udvalget eller andre i foreningen, men bestyrelsen har i sidste ende ansvar for, at det afholdes. Mindst én fra researchgruppen bør deltage i eventet. Der nedsættes en gruppe af politik-udviklere (se nedenunder), der faciliterer samler op på eventet og step 1 og kommer med et forslag til et afsnit i programmet.

 3. Opsamling fra step 2 lægges på dialog, så alle har mulighed for at kommentere og komme med flere forslag. Gruppen, der har udarbejdet forslaget, tager disse kommentarer og forslag med i deres endelige forslag.

 4. Indlægget vedtages på et åbent bestyrelsesmøde.

Politik-udviklerne er en midlertidig gruppe af facilitatorer, der har som opgave at udvikle et afsnit i det lokalpolitiske program, enten i form af en brochure eller i form at et internt notat, som vi satser på, er færdigt inden Årsmødet i Marts 2017. Vi vil formulere visioner og finde mærkesager på de vigtigste områder, så de kandidater, vi vælger, har noget at føre valgkamp ud fra. I løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 vil facilitatorerne have ansvar for, at der afholdes politiske saloner eller POLA’er inden for disse områder, og at forslagene lægges op på dialog, så medlemmer og andre har mulighed for at kommentere. Salonerne kan arrangeres som et medlemsmøde eller som et åbent borgermøde med inviterede videnspersoner, så vi får flest mulige gode ideer og vinkler på temaet.

Valg af aspiranter og kandidater

_Koordinering og vejledning af aspiranter og kandidater_ En potentiel kandidat til kommunalvalget kan melde sig som kandidataspirant til bestyrelsen. Dette sker ved at sende et skriftligt oplæg og tage en snak med bestyrelsen. Bestyrelsen vil så hjælpe aspiranten ved at holde dem underrettede om Alternativets uddannelses og kursusmuligheder for kandidater og vejlede dem efter bedste evne. Vi sigter mod at optage en gruppe af aspiranter frem til Oktober 2016. Aspiranter kan vælges løbende, men egentlige kandidater kan kun vælges på et opstillingsmøde. Vi holder et opstillingsmøde i foråret 2017, hvor bestyrelsen vil komme med deres anbefaling ud fra gruppen af aspiranter, men alle i lokalforeningen kan selvfølgelig stille op. Aspirantrollen skal give aspiranten mulighed for at gennemgå en modningsfase for at finde ud af, om det er den rigtige vej at gå i Alternativet. På samme tid skal den give bestyrelsen og medlemmerne en periode til at se en mulig kandidat an og følge dennes udvikling. Der vil blive stillet en række krav til valgte aspiranter og kandidater, eksempelvis at man følger med i kommunalbestyrelsens arbejde, og at man i høj grad arbejder som en gruppe og ikke som enkeltpersoner. Inspiration til at komme i gang som aspiranter:
 • Følge kommunalbestyrelsens møder (live streaming?)
 • Deltage i dialogmøder før kommunalbestyrelsesmøde
 • Danne relationer til nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • Læse vores partiprogram
 • Skrive læserbreve (send dem lige til bestyrelsen til feedback inden go live)
 • Deltage i Alternativet-kurser Aspirant-koordinator:
 • Samarbejde med ordfører

I første omgang vil bestyrelsen være aspirantkoordinator – med rollen at kunne opdatere aspiranter på relevante kurser og andre aktiviteter i Alternativet, og at supportere aspirant-gruppen til at arbejde sammen som et team, dele guldkorn og ideer med hinanden, og trække på hinandens erfaringer. På sigt skal der vælges en enkelt koordinator. Aspirantkoordinatoren har desuden som opgave at sørge for, at medlemmerne bliver informeret om, at de kan stille op som aspiranter, og at facilitere et opstartsmøde.

Aspirantkoordinator: mangler

Kampagneteam

_Ekstern synliggørelse og kampagneledelse_ Vi vil gerne have Alternativet repræsenteret i kommunalbestyrelsen med minimum et kommunalbestyrelsesmedlem. Et kampagne-team kan hjælpe os med, at borgerne lærer vores kandidater at kende. Kampagneteamet kan tage opgaver som Logistik, frivillige, intern kommunikation, kalender, og kampagnebudget Budskaber, kommunikationskanaler, pressehåndtering, læserbreve Tryksager, plakater, merchandise Det personlige møde, paneldebatter, institutions- og virksomhedsbesøg, events Desuden kan de indtil selve kampagnen koordinere synliggørelse i lokal presse. Desuden skal der vælges en KV17 koordinator, som vil koordinere på landsforeningen.

Kampagneteam: mangler
KV17 koordinator: mangler

Intern kontakt

_Løbende kontakt og intern synlighed_
 • Nyhedsmail
 • Facebookgruppe
 • Dialog
 • AlleOs
 • Email

Intern kontakt: Mette

Faste udvalg

_Koordinering på tværs af storkredsen_ **POLA:** _Birte_ **Velkomst:** _Mariann og Marianne_ **Å som bevægelse:** _Jarl_