Alternativet Rudersdal: Dagsorden for bestyrelsesmødet tirsdag d. 27. november kl. 19

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 27. november 2018

Mødes afholdes tirsdag den 27. november 2018 kl. 19-21 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 30. oktober 2018. Referatet blev 15. november udsendt til bestyrelsen, der har haft enkelte rettelser/kommentarer. Den endelige udgave er 19 november sendt til bestyrelsen, og til medlemmerne via Dialog. (5 min.)
 4. EU-valg og Folketingsvalg 2019
  a. Indledning ved Søren Klebak. Oplæg fra Søren vedlægges (35 min.)
 5. Opdatering af vedtægterne vedlægges (5 min.):
  a. § 8 stk. 1. om flytning af årsmødet.
  b. Betegnelsen ”kommuneforening” erstattes af ”lokalforening”
 6. Bestyrelsesseminar 16. december. (20 min.)
  a. Fortsat drøftelse af formålet med, forløbet af, og tidsrammen for seminaret.
  Oplæg fra Henrik og Ejvind vedlægges
 7. Forslag til ændring af bestyrelsesmødernes længde (10 min):
  a. Det foreslås, at fremtidige bestyrelsesmøder annonceres som varende fra kl. 19.00 til 21.30. Dette for at muliggøre mere dybtgående politiske drøftelser på bestyrelsesmøderne.
 8. Henvendelse til Landssekretariatet om Å-medlemmer uden lokalforening (Allerød, Hørsholm) (10 min)
 9. Arkivering
  a. Oplæg fra Ejvind. Vedlægges (10 min.)
 10. Diverse (20 min.)
  a. Meddelelser,
  b. Eventuel drøftelse af indlæg i pressen:
  i. Status Elbiler i Rudersdal
  ii. Bibliotekernes nye åbningstider
  iii. Nyt indlæg?

Alternativets klimaplan 2030 - SK 18112018.docx (17.0 KB)
Vedtægt for Alternativet Rudersdal 2018.docx (34.0 KB)
Oplæg til seminar 16.docx (14.6 KB)
Arkivering Alternativet Rudersdal 181118.docx (23.5 KB)