Alternativet Rudersdal. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 20.30

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 26. februar 2019

Mødes afholdes tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.30 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

Bemærk de ændrede mødetidspunkter.

Valg af dirigent:

Referent: Ejvind

Referatet fra bestyrelsesmødet 29. januar. november 2018. Referatet blev 4. februar udsendt til bestyrelsen, der ikke har haft rettelser/kommentarer. Referatet er derfor godkendt. Vedlægges .

Budget 2019. Eftersendes. (10 min.)

Valgkampen og valgmøder. Orientering ved Henrik

Forslag til regler om bidrag til Alternativets politiske arbejde.

De nuværende regler . Vedlægges

Forslag til nye regler, opdateret udgave v. Henrik vedlægges

Meddelelser.

Opdatering omkring skolestrukturen

Rudersdal og Elbiler. Sørens læserbrev i FBA 11.2.2018 vedlægges

ÅRSHJUL februar 2019. Vedlægges.

Referat best-møde 29. januar 2019.docx (26.7 KB)
Alternativets nuværende donationspolitik.docx (15.9 KB)
Forslag til regler om bidrag til Alternativets politiske arbejde 18 feb 2019.docx (21.6 KB)
Elbiler i Rudersdal 11022019.pdf (546.7 KB)
ÅRSHJUL FOR ALT RUDE feb. 2019.docx (21.4 KB)