Alternativet i Køge - Nyhedsbrev nr. 4 - September 2018: Høstfest og høstmarked, FN's Verdensmål, Valg til Storkreds og FT-kandidater


Alternativet i Køge - Nyhedsbrev nr. 4 - September 2018


FÅ KAN MEGET - FLERE KAN MERE
Det sidste halve års tid – siden februar måned – har en lille gruppe på 4-6 personer af lokale Alternativister udgjort kernen i vores lokale partiforening. Vi synes selv, at vi på mange måder er lykkedes med det vi har sat os for. Vi ville gerne skabe meget mere synlighed og aktivitet omkring Alternativet i Køge, men hverken tid, kræfter eller overskud er til det, når alle de andre daglige gøremål også skal ”fix’es”.

I nær fremtid vil vi desværre skulle sige farvel til næstforperson, Ditlev Nissen, som flytter fra kommunen, og derfor ikke længere kan fortsætte i vores lokalbestyrelse. Vi kommer til at savne Ditlev, og hans engagement bl.a. i planlægning af Høstmarked (se omtale nedenfor). Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke Ditlev for den indsats, som er lagt i foreningen og i regi af Det Grønne Køge. Vi håber på fortsat godt samarbejde bl.a. i regi af Aftenskolen Lysglimt, hvor Ditlev fortsat vil være aktiv.

Men: Når gode kræfter falder fra, må nye til. Derfor en opfordring til alle medlemmer her i Køge: Giv et ring eller send en mail, hvis du kunne have lyst til at være med – enten som ”arme-og-ben” eller med at tænke tanker om vores lokale fremtid i Køge.

På bestyrelsens vegne

Peter Kjær Hansen
Forperson, Alternativet i Køge


HØSTFEST i GREVE-SOLRØD – ALLE ER VELKOMMEN
Vores gode naboer i Alternativet i Greve-Solrød har inviteret alle i Alternativet i Storkreds Sjælland (og deres nærmeste familie) til Høstfest lørdag den 29. september på Ventegodtgaard i Lille Skensved fra kl. 14:00 til kl. 22:00.

Læs mere og tilmeld dig her på Dialog.


STORKREDS SJÆLLANDS EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØDE OG SUPPLERENDE OPSTILLINGSMØDE

Søndag den 16. september samles vi i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge, for at vælge en ny storkredsbestyrelse og for at sætte det endelige hold folketingskandidater.

Blandt kandidaterne til det supplerende opstillingsmøde til Folketinget er fra Køge-kredsen, Peter Kjær Hansen, som pt. er lokal forperson for Alternativet i Køge.

Læs mere om dagen, om alle kandidaterne og deres mærkesager og tilmeld dig mødet her på Dialog.


FN’S 17 VERDENSMÅL KOMMER TIL KØGE

I september måned kan vi i Køge se frem til ikke mindre end to foredrag om FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling - også i et lokalt perspektiv.

Det ene foredrag er tirsdag den 18. september kl. 19:00, hvor professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, Steen Hildebrandt gæster Køge Bibliotek. Entré kr. 50,-. Læs mere på Køge Biblioteks hjemmeside.

Det andet foredrag er onsdag den 26. september kl. 17:00, hvor tidl. formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, gæster Teaterbygningen i Køge og stiller spørgsmålet “Hvad betyder FNs 17 verdensmål for os i Køge?”. Borgmester i Køge, Marie Stærke, vil byde velkommen. Entre kr. 50,-. Læs mere på Aftenskolen Lysglimts hjemmeside.


HØSTMARKED 2018 - sæt kryds i kalenderen søndag den 7. oktober
Søndag den 7. oktober 2018 fra kl. 10:00 vil Køge Torv “summe” af økologi, bæredygtighed, grøn omstilling, “grønne biler”, politik og meget andet.

Igen i år samler “Det Grønne Køge” lokale erhvervsdrivende, organisationer og foreninger til at præsentere deres bud på en mere “grøn” fremtid - hvad enten det er fødevarer, natur, fritidsliv eller transport. Du vil også kunne få en snak med dine lokale folketingskandidater for Sjællands Storkreds.

Kig forbi og lad dine smagsløg, transportbehov og HÅB for fremtiden blive inspireret og udfordret.


Kontakt Alternativet i Køge: koege@alternativet.dk