Storkreds Sjællands ekstraordinære årsmøde og supplerende opstillingsmøde

Så er der 14 dage til vi samles i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge, vælger en ny storkredsbestyrelse og sætter det endelige hold folketingskandidater.

Kom, kom alle i Storkreds Sjælland og styrk Alternativet og de demokratiske processer bag vores folkevalgte.

Dagsorden for Storkreds Sjællands X-årsmøde 16.09.2018 kl. 10-12

Velkomst ved forperson Ulla Munksgaard

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Orientering om halvårsregnskab og budget 2018

  4. Kandidaterne til storkredsbestyrelsen præsenterer sig kort

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.

  6. Evt.

Indsendte motiveringer for opstilling til storkredsbestyrelsen:

Bine Opstilling til storkredsbestyrelsen.pdf (19.8 KB)
Theresa Opstilling til storkredsbestyrelsen.pdf (297.8 KB)
Ida Opstilling til storkredsbestyrelsen.pdf (329.2 KB)
Chris Opstilling til storkredsbestyrelsen.pdf (201.2 KB)

NB! læs Indstilling til Storkredsen: Indstilling til Storkredsen sept. 2018.pdf (108.6 KB)

Frokost 12:00-12:45 smør-selv-frokost ­ ­- hvis man har tilmeldt sig til dagen! Link til tilmelding.

Dagsorden for Storkreds Sjællands supplerende opstillingsmøde

16.09.2018 kl. 12.45-15.30

12.45 – 12.50 Velkommen

12.50 -13.00 Valg af dirigent og referent

13.00 – 14.10 Præsentation af aspiranterne

14.10 – 14.15 Afgivelse af stemmer på aspiranterne

14.15 – 14.25 Pause og stemmeoptælling

14.25 – 14.30 Hvem er valgt?

14.30 - 15.30:

• Afklaring og afstemning om valgprocedure – herunder indstilling fra kandidatudvalget
(se Kandidatudvalgets indstilling 16.09.18.pdf (341.3 KB)

• Afstemning om kandidaternes placering på opstillingslisten

Opstillingsgrundlag:
– Christian Melsen (Slettet)
– Joan Kragh Joan Kragh Opstillingsgrundlag FT.pdf (159.1 KB)
– Kirsten Kock Kirsten Kock Opstillingsgrundlag FT.pdf (238.5 KB)
– Kristian Gylling Kristian Gyllings Opstillingsgrundlag FT.pdf (289.1 KB)
– Lars Birger Nielsen Lars Birger Nielsen Opstillingsgrundlag FT.pdf (778.0 KB)
– Peter Kjær Hansen Peter Kjær Hansen Opstillingsgrundlag FT.pdf (330.1 KB)
– Ulla Munksgaard Ulla Munksgaard Opstillingsgrundlag FT.pdf (724.8 KB)

Se aspiranternes valgvideo

:green_heart: Ulla