§7 Stk. 15 VEDTÆGTSÆNDRING - Kønskvortering i HB

Vi var flere der efter årsmødet 2015 fandt det relevant at kigge på et ændringsforslag til vedtægterne om hvordan hovedbestyrelsen skal fordeles i forhold til køn. Personligt mener jeg, at det er fint at tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder i blandt andet hovedbestyrelsen, men at der SKAL være lige mænd og kvinder, er efter min mening ikke hensigtsmæssigt. Vi skal have de bedst kvalificerede personer siddende uanset køn, og det er ikke nødvendigvis det der sker ved at der SKAL være en ligelig fordeling. Lidt firkantet sagt føler jeg det faktisk diskriminerende at der skal kønskvoter på.
Det ville være meget mere relevant, at skabe dialog om hvordan man får flere kvinder til at stille op, hvis problemet er at der ikke er nok kvinder.
Jeg er overbevist om, at vi i Alternativet ønsker lige vilkår og muligheder for alle, og jeg tror på ingen måde at vi ville fravælge kandidater grundet at de er kvinder, så jeg tror også at vi kan komme omkring dette emne uden at skulle “lovgive” os ud af det.
Nuværende formulering i vedtægterne er:
"§ 7 … Stk. 15. Hovedbestyrelsen skal sammensættes så den udover forpersonen har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.“
Ændringsforslag:
”§7… Stk. 15. Hovedbestyrelsen skal sammensættes så der tilstræbes en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder."

15 Likes

Jeg er helt i tråd med dit holdning og forslag til vedtægtsændringens formulering Lea_Lie. Delagationen fra Guldborgsund som deltog i Årsmødet, vi var 4 på tur, havde diskussionen undervejs hvor vi diskuterede vedtægterne og vi var overordnet enig i princippet om at det ikke er kønnet som skal være afgørende, men kompetencerne. Min egen holdning er at jeg har intet problem hvis det var ren kvinder som var de mest kompetente og som besidder pladserne i hovedbestyrelsen. Men hvem vurderer de mest kompetente? Det gør jo medlemmerne som vælger ud fra relationerne og kendskabet til kandidaterne samt det de opstillede siger og skriver om deres kandidatur. Derfor er det så afgørende at et kandidatur bliver kvalificeret og evt. verificeret.

Hvem kommer først med et ændringsforslag til vedtægterne til næste Årsmøde?
Jeg ser gerne at Lea`s formulerede forslag bliver fremsat.

4 Likes

Jeg laver gerne det ovenstående ændringsforslag hvis der er flertal for det, og hvis der kan være medstillere til det.

3 Likes

Jeg forstår godt hvorfor mange syntes det burde være unødvendigt med en kvotering baseret på køn, samt hvorfor det kan virke næsten “omvendt” diskriminerende at folk føler et køn “kun blev valgt” ikke fordi han/hun var den bedste men fordi han/hun er et bestemt køn.
Og ja man kan også argumentere for at så længe det er de folk der får/har flest stemmer er det de rigtige man har i HB og derved har det ingen betydning om det er mænd eller kvinder.

Og forresten tak for at starte denne her vigtige debat som til Lea og Tanja (oprindelig tråd på FB), det her er nok et område vi kommer til at bruge rigtig lang tid på fremover :smile:

Jeg vil starte med at listen nogle punkter som jeg vil mene har relevans for denne Debat.

  1. Efter min mening, bør vedtægter være noget som er præcist formuleret, uden mulighed for fortolkning, debat osv. Altså folk skal vide hvilke regler der gælder og de skal være klare og tydelige for enhver, der mener jeg så ikke formuleringen om at “der tilstræbes” passer ind.

  2. Jeg mener det er vigtigt at vi differentierer imellem at det ikke er en for fordeling af kvinder over mænd altså at det er embeddet vi definerer og ikke personerne som måtte udfylde det. Det vil sige som jeg ser det, drejer det sig om at vi i vedtægterne siger at for at sikre en harmonisk HB af x pladser, er nogle af posterne til kvinder og nogle til mænd.

  3. For mig at se drejer dette sig også om vi/Alternativet vil støtte den forsatte politik (eller mangel) i Danmark hvor de fleste bestyrelses poster er besat af mænd, eller vi vil støtte politisk at man gør som i Norge hvor der blev vedtaget en lov for år tilbage om 40% af alle bestyrelses poster skulle være kvinder - den lov I Norge har haft meget stor betydning på mange områder og jeg vil klart anbefale andre at studere den lov og debatten fra Norge detaljeret - Nu ved jeg faktrisk ikke om det er en del af Alternativets ligestillings værdier/politik, da jeg ikke har kunnet finde noget online om det, men hvis det er eller på et tidspunkt ville blive så er det klart at et politisk parti som så selv eventuelt ville have en ren mandlig HB vil have et moralsk dilemma.

  4. Ved dette folketingsvalg (2015), hvor vi fik en ren Venstre regering blev det sagt at Lars Løkke Rasmussen “havde svært ved at få nok kvindelige ministre”, hvilket hænger sammen med at ikke “nok blev valgt”, hvilket igen hænger sammen med at “ikke nok stillede op = læs blev stillet op”, hvilket hænger sammen med at største delen af Venstre’s HB, er mænd.

Jeg vil mene disse punkter skulle være tilstrækkelige til at vi kan få startet en virkelig god debat om dette vigtige område :smile:

1 Like

Jeg tilbyder mig gerne som medstiller.

1 Like

Jeg er helt enig. Jeg ser kønskvoter som behandling frem for forebyggelse. Der skulle hellere fokuseres på at få flere kvinder til at stille op. Motivation, information og støtte.
Jeg føler min demokratiske stemme bliver krænket, samt at kønskvoter er en tilbagegang i ligestillingskampen.

Samtidig mener jeg, at man skal vise tiltro til Alternativets vælgere, og stole på at de ikke kønsdiskriminerer i deres valg. Hvilket jo også viste sig til årsmødet at de ikke gjorde. Men det nytter ikke at man automatisk får en plads, fordi man er kvinde.

Der er mange tiltag man kunne gøre for at motivere flere kvinder til at stille op.

Jeg hjælper gerne til.

5 Likes

MartinMortensen, kommentar til

  1. i dit indlægdet, synes jeg ikke det legaliserer en mening, en holdning eller en politik at et helt land som Norge har vedtaget en lov på området. Jeg synes det gør et land fattigere at de vil lovgive at inkompetende mænd eller kvinder får forgang pga køn og ikke kompetencer, så er de da på ned af en “glidebane” på vej mod afgrunden, som jeg ser det. Personligt ser jeg helst et tilpas 50/50 mix af kønnene i denne sammenhæng.

  2. Kommentar til pkt. 4, er der ikke meget andet at sige end at hvis Venstres problem mht. kønsfordelingen af ministre, er at kvinderne “ikke blev stillet op”, som jeg læser det, kan det give mistanke om at de ikke blev stillet op pga deres køn - og så har de et problem, og det samme skal vi ikke havne i, men undgå og give kompetencerne fri til at komme i spil frem for kønnet.

Det er for mig ikke et udtømmende forslag til vedtægtsændring, da det forbliver ved en hensigtserklæring. Akkurat hvordan tilstræber vi en ligelig fordeling mellem kønnene?

Og selvom jeg ikke er fan af kønskvotering, vil jeg stadig foretrække kvotering fremfor kun en hensigtserklæring.

Og så en lille debatmæssig meta-kommentar – da Lea foreslog at flytte debatten herover, forekom det mig, at det handlede om det – at føre debatten om, hvordan vi kan finde gode løsninger på ligestilling i partiets valgprocedurer. Ved at begynde debatten med udgangspunkt i så konkret et vedtægtsændringsforslag, sætter Lea debatten op på de præmisser, i stedet for den fortsatte udforskning af flere mulige løsninger.

2 Likes

Det var bestemt ikke min hensigt Troels. Det var for at skabe en tråd, dels til at fortsætte den bredere debat om hvordan man kan motivere til en mere ligelig fordeling, og så se hvad det udvikler sig til.

1 Like

Personligt er jeg lidt delt i forhold til forslaget. På den ene side kan jeg godt lide den lidt vage formulering, fordi den giver årsmødet frit spil til at fortolke hensigten fra gang til gang.

På den anden side så kan jeg godt forstå, at det er hensigtsmæssigt med helt klare vedtægter. Hvis det skulle være helt præcist, så kunne man skrive noget ala “mindst to medlemmer af hvert køn” eller noget i den stil - men det er bare ikke en løsning på problematikken, selvom det sandsynligvis gør problemet minimalt.

1 Like

Jeg har brug for et svar på om de kønskvoter handler om ligestilling eller ligefordeling?

Jeg synes det er to forskellige ting.

Hvis vi snakker ligestilling, mener jeg det er vigtigt at snakke om, hvordan vi sikrer at alle bliver valgt ind på lige vilkår.

Hvis vi snakker ligefordeling, så har jeg brug for at få nogle bud på, hvorfor det er vigtigt, at der er præcis lige mange af hvert køn?
Og snakker vi kun ligefordeling ang køn, eller er det også etnisk baggrund, religion osv?

1 Like

En god idé - diskrimination (i form af “positiv særbehandling”) synes jeg er en undervurdering af kvinder. Og også jeg har svært ved at forestille mig, at vi i Alternativet vil " fravælge kandidater grundet at de er kvinder",

mvh Michael

1 Like

Enig Mynthe. Personligt opfatter jeg det ikke som ligestilling, men som ligefordeling, og det er jeg ikke tilhænger af. Jeg syntes at det er rigtig vigtigt at de mennesker der vælges stiller op af af lyst og bliver valgt ud fra deres kompetencer. Køn eller etnicitet er ikke kompetencer.
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at dem vi lige har valgt til HB er kvalificerede, og er heller ikke i tvivl om at man i Alternativet ikke ønsker at fravælge mennesker grundet køn, etnicitet etc. Men gør man ikke lidt det alligevel når der skal være et lige antal af hvert køn? Selvom det ikke er intentionen.
Kender ikke de helt præcise årsager til at man har valgt, at inddrage dette punkt i vedtægterne. Måske der er nogen der har et svar på det.

1 Like

Jeg vil enormt gerne væk fra de kønsfokus. Med ligefordeling fastholder man køn som en kvalifikation. En kvalifikation der tæller før alt andet.
Du kan stå overfor en modkandidat der ikke har de samme kvalifikationer og engagement, men alligevel bliver modkandidaten valgt på grund af du ikke har det “rigtige” køn.
Jeg synes ikke det gavner ligestillingen, men i stedet siger kvinder har brug for regler og love for at få plads. Og det mener jeg bestemt ikke er tilfældet. Og slet ikke i et parti som Alternativet. Tvært imod findes der rigtig mange dygtige kvinder, som vi så på årsmødet.

Jeg er enig i, at det stadig halter på visse områder som fx ligeløn. Og også steder som Venstre, men det siger jo noget om Venstre, ikke om Alternativet. Og vi skal vel ikke have vedtægter udfra Venstres problemer.
Men personligt vil jeg helst tildeles en plads fordi folk mener der er brug for mig og har tiltro til mig. Ikke pga mit køn.

Man kan lave workshops, mentor ordning og alt muligt andet for at få flere kvinder til at stille op. Og oplever vi, at der er tegn på at der kommer til at mangle kvinder - eller mænd, så kan man se på hvilke muligheder der er for at ændre det. Men jeg synes man må starte med at forebygge, finde årsagen inden man behandler med kvoter, kasser, regler og stramme rammer.

2 Likes

Endnu et lille indspark for at brede debatten lidt til begge sider - ala vores debat dogmer fordele og ulemper ved et givent forslag.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/alternativets-ligestilling-halter

Som forslaget fremstår er der jo så reel mulighed for en HB udelukkende med mænd eller kvinder, hvilket jo også er fint nok, hvis det er sådan vi / flertal i Alternativet ønsker at fremstå, men som sagt kan jeg også se dette lede til uønskede effekter på Alternativets mærke sager.
Jeg mener vi har et ligestillings værdi dokument som mig bekendt også bygger på det velkendte 40% køns kvote system.

Tak til Lea for at lave en tråd her!
Jeg vil også meget gerne være medstiller, hvis der er brug for flere til at bakke forslaget op.
Jeg synes dit forslag er rigtig godt - (godt med ordet “tilstræber”) som udtrykker ikke stivhed og fastlåsthed, men udtrykker et ønske om lige fordeling med åbenhed og fleksibilitet, som tager hensyn til de pågældende kandidaters kompetencer og den specifikke situation. Den fleksibilitet og åbenhed er kendetegnende og fantastisk ved Alternativet.

Evt kan man lave et forslag om mindst 2 kvinder/mænd i bestyrelsen. Den er jeg også med på.
Det kan også være mindst 3 af hvert køn.

1 Like

Efter min mening skal en begrænsning i forhold til køn, religion, seksuel orientering, race eller alder ikke bestemme sammensætningen af hovedbestyrelsen eller andre organer i Alternativet.

Og hvad med dem med flere kønskromosomer end to - eller dem, som foretager et kønsskifte midt i en embedsperiode. Skal denne person så forlade embedet - eller skal der rafles om, hvem blandt det overtallige køn, som skal forlade embedet?

De nye muligheder i verden håndteres bedst med færre regler og kvoter…

De herligste hilsner

7 Likes

Jeg vil i stedet foreslå:

§ 7 … Stk. 15: Slettes

Begrundelsen for ændringen fra de nuværende vedtægter er den samme som Leas
Begrundelsen for ikke at vælge Leas formulering, er at den for mig er meningsløs. Hvem er det der pålægges at “tilstræbe” den ligelige fordeling? Ved valg til HB stemmer vi - er det enkelte medlem så forpligtet til at “tilstræbe” en bestemt stemmeafgivning?

3 Likes

Jeg har også fuldt debatten på Facebook.

Set fra min optik, så bør vi slet ikke arbejde med kvoter. I stedet bør vi aktivt fremme at alle typer af personer stiller op til bestyrelsen. Det skal ske gennem dialog og evaluering.

Grundlæggende synes jeg, at debatten om kønskvoter er både gammeldags, men også diskriminerende overfor andre befolkningsgrupper. Hvorfor taler vi kun om køn? Vi bør også have fokus på etnicitet, seksuel orientering, beskæftigelsesstatus, geografisk fordeling og mange andre parametre. Hvis vi skal have kvoter for køn, så bør vi også have kvoter ud fra alle mulige andre parametre. Det vil i praksis blive uhyre kompliceret og derfor anbefaler jeg, at vi går dialogens vej - i stedet for kvoter

5 Likes

Jeg går også ind for et forslag om at slette paragraffen.

Som tidligere nævnt, er jeg i mod kvoter, men mener man kan gøre mange ting for at øge forskellighed i hovedbestyrelsen.

3 Likes