Yngre Ældre Gamle vælger Ældreråd

Professor ved Syddansk universitet Johannes Nørregaard Frandsen causerede for en tre år siden i Kristeligt Dagblad om det at blive, om at være Gammel, Ældre, Ældst. Causeriet vakte gode minder fra dansktimerne i 50’erne, hvor jeg husker vi bl.a. legede med ordene. Noget af det, der står klart i min erindring var netop, at vi stillede os selv og vores dansklærer spørgsmålet: Hvem er ældst? Er den gamle yngre end den ældre? Eller er det omvendt? Sådanne sproglege morede vi os med dengang, lidet anende, at det jo var en supergod pædagogisk metode til at få ”banket” lidt lærdom ind i knolden på os elever 
Svaret på spørgsmålet er let, anskuet fra en rent grammatisk vinkel. Tillægsordet ”gammel” er dog et at de lidt svære tillægsord, der har en helt uregelmæssig gradbøjning. ”Gammel” er grundformen; ”ældre” er gradbøjning i 2. grad; ældst er gradbøjning i 3. grad. Grundformen kommer altid først, så når man er gammel, er man yngre, end når man er ældre!
I Danmark bliver vi officielt ældre, når vi fylder 60 år – ikke fordi vi bliver pensionsmodne – det bliver vi senere og senere; men fordi vi fra den dag både kan deltage i valget af og kandidere til Ældrerådet i vores kommune.
Ældreråd blev indført ved en ændring af bistandsloven den 1. januar 1996 (LOV nr 1114 af 20/12/1995). Den fulde lovtekst kan søges frem på www.retsinformation.dk.
Fra den 1. juli 2007 indførtes, igen ved lov (L 192), pligt for kommunalbestyrelsen til at udbetale diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Ældrerådets medlemmer i forbindelse med deltagelse i Ældrerådets møder.
De bestemmelser, der gælder i dag står i §§ 30 – 33 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 1052 af 8/9/2015)
I korthed har et Ældreråd tre opgave 1) at rådgive, 2) at formidle og 3) at høres. Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen om ældrepolitiske spørgsmål. Det skal formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål der vedrører ældre (altså alle os over 59 år), og det skal høres om forslag der vedrører ældre. Arbejdet i et Ældreråd kan derfor sammenlignes med ethvert andet politisk arbejde, som det foregår i vore officielle politiske organer – fra Folketinget og nedad. Men, som det også fremgår, består et Ældreråd af borgere, der selv individuelt har søgt valg og er blevet valgt. Man opstilles ikke af et parti; men ingen forbyder et Ældrerådsmedlem at udleve og praktisere et partis værdier og dogmer i sit personlige ældrepolitiske arbejde.
Som alternativister er vi en del af en bevægelse, et politisk parti, der på alle områder i vort samfund vil arbejde for en Ny Politisk Kultur, som denne er formuleret i vore værdier og i vore seks debatdogmer.
De fire kommuner i Alternativets storkreds København afholder Ældrerådsvalg på forskellige tidspunkter.
:four_leaf_clover: Dragør
I Dragør Kommune skal der vælges nyt Ældreråd i 2017. Det nyvalgte råd træder i funktion den 1. januar 2018. Dragørs nuværende Ældreråd består af 5 medlemmer. (http://www.dragoer.dk/page568.aspx)
:four_leaf_clover: Frederiksberg
I Frederiksberg kommune skal der først vælges nyt Ældreråd omkring årsskiftet 2018/2019. Det nuværende Ældreråd trådte i funktion den 1. april 2015 og sidder frem til 31. marts 2019. (www.frederiksberg.dk søg på Ældreråd)
:four_leaf_clover: København
I Københavns kommune afholdes der valg til Ældrerådet i perioden fra 10. oktober til 31. oktober. Ældrerådet i København består af 25 medlemmer, der vælges for fire år. Kommunen har på denne hjemmeside Valg | Københavns Kommunes hjemmeside fremlagt udførlig information om valget (de blå overskrifter: ”Om valg til Ældrerådet”, ”For vælgere”, ”For kandidater”, ”Om Ældrerådet” og ”Presse” linker alle til mere uddybende informationer inden for de forskellige områder)
Fristen for at stille op er 29. august. Du kan stille op, hvis du fylder 60 år senest den 31. oktober 2016 og har fast bopæl i Københavns Kommune.
:four_leaf_clover: Tårnby
Tårnby kommune har valgt at kalde sit Ældreråd for et Seniorråd (http://www.taarnby.dk/politik/raad-og-naevn/raad/seniorraadet). Der afholdes valg til Seniorrådet den 24. november 2016. Seniorrådet består af 5 medlemmer.
Fristen for at stille op er 12. september. Du kan stille op, hvis du fylder 60 år senest den 24. november 2016 og har fast bopæl i Tårnby Kommune.

Opfordring
Hvis derfor du, kære alternavist, der læser dette, snart bliver, eller er 60 år eller ældre, og har lyst og mod på at bidrage til udviklingen af ældreområdet i din kommune så opfordrer jeg dig til

  1. at orientere dig om valget og om de opstillede kandidater, samt afgive din stemme, når det bliver tid, og
  2. at stille op til Ældre-/Seniorrådet i din kommune.

Jeg har endnu ikke set en officiel udmelding fra HB eller fra Politisk Ledelse om de forestående valg til Ældreråd. Jeg har tillid til at Alternativet som bevægelse og som parti vil finde veje til at støtte dig, i dit kandidatur og hvis/når du bliver valgt 
Yngre ældre og gamle alternativister: Støt op om Ældrerådvalgene :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:

2 Synes om

Hej Palle,

Takket være din tidligere orientering om Ældrerådsvalg i Kbh. Kommune, har jeg valgt at stille op og er ved at samle de 5-10 stillere, der kræves. Og jeg vil opfordre alle der er 60 eller derover og bosat i Kbh. Kommune til at stille op. Jeg er endnu ikke stiller for nogen, så er der nogen, der mangler en stiller, så sig bare til.
Jeg går ud fra, at vi via vores netværk kan bekendtgøre de kandidater, der stiller op og som er fra Alternativet.
Godt valg
Mah
Finn Larsen

Hej Finn,
Tak for din tilbagemelding, og tak fordi du vil stille op. Du kan regne med min stemme.
God idé med brug af netværket. Måske @Stine_Holmgaard kunne lokkes til at udsende et særligt nyhedsbrev, når kandidatanmeldelsesfristen er overstået; under forudsætning af, at også andre kandidater melder sig herinde.

Hej Palle
Jeg tror at et sådan nyhedsbrev hører mere ind som en nyhed hos kommuneforeningerne. Tror desværre ikke der kan satses på et særligt nyhedsbrev i den forbindelse, da der jo skal værnes en smule om frekvensen af kommunikation til medlemmerne, så de ikke føler sig spammet. Desværre er der ikke pt. et CRM-system, som kan sikre, at vi kan ramme en mere afgrænset målgruppe for hvem det måske er mest relevant. Jeg vil foreslå, at I arbejder frem imod en læsværdig klumme eller en artikel, med præsentationer af kandidaterne i de respektive kommuner, og så tager fat i bestyrelserne for kommuneforeningerne for at få det med i deres nyhedsbreve til medlemmerne.

Og hvor er jeg i øvrigt glad for at se, at dit indlæg har givet pote:)

Alt godt!

  • Stine