Den lille skarpe til formiddagskaffen - Storkreds KBH - 21. august 2016

DEN LILLE SKARPE TIL FORMIDDAGSKAFFEN

Nyhedsbrev fra Storkreds KBH 21.august 2016

Man kan vidst roligt sige, at det politiske højtryk har været lagt på hylden for en stund til fordel for DMI-prognoser, solcreme, tøffetid og sommerferie her i Storkredsen. Og det samme har nyhedsbrevet. Men nu er vi tilbage - oplivet, opladet og klar til et spændende efterår, der blandt andet byder på årsmøde i Storkreds KBH, valg af nye kandidater til storkredsbestyrelsen, til POFU, valg af nye folketingskandidater i Storkredsen, udvikling og planlægning af et brag af en KV17-valg, POLAer en masse, og meget meget mere.

Og vi kan lige så godt starte med at skrue helt op for volumeknappen og få sparket festen igang. For der er mange, med meget på hjertet efter sådan en ferie, og derfor er dette nyhedsbrev også ekseptionelt langt. OG INFORMATIVT, OM MAN VIL!

Så find du det store krus kaffe eller the frem, læn dig tilbage i din yndlingsstol med en pude i ryggen, og sug til dig af alt det gode, som sker nær dig i den nærmeste fremtid.

Rigtig god læselyst derude!


Nyt fra Bestyrelsen

Kom til Åbent Bestyrelsesmøde i Storkreds København

Sommerferien er ovre og bestyrelsen i Københavns Storkreds inviterer igen alle medlemmer til åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august kl. 19-21 i Alternativets lokaler i Åbenrå.

Mødedagsorden byder bl.a. på:

 • Kandidatudvalget
 • Årsmødet
 • Opstillingsmødet
 • Koordinationsgruppen
 • Sundhedsudvalget
 • Regionsudvalget

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig på: Åbent bestyrelsemøde i Københavns Storkreds


Årsmøde i Storkreds KBH

WANTED: Nye kandidater til Storkredsbestyrelsen i København

Hvis du går rundt med en lille drøm om meget mere Å, og grubler du over, om du mon kunne besætte en bestyrelsespost i Storkredsbestyrelsen i København eller en plads i POFO - så er det altså bare med at komme ud over stepperne og få meldt dig under fanerne. For hvor der er vilje, er der vej. Og da mangfoldighed hilses velkommen med kyshånd, er der selvfølgelig plads til alle typer mennesker hos os, der vil partiet det godt, og har lyst til at løfte vores værdier og debatdogmer til nye højder.
Hvis du har modet til at stille op, så kvitterer medlemmerne i Storkredsen måske med en tillidspost til det kommende Årsmøde.

Det kan også være, at du kender en, der ville være skarp i tillidshvervet, og som bare lige har brug for et ekstra lille tryk på maven for at stille op? Hvis det er tilfældet, så er det nu, du skal trykke til!

Alle der ønsker at stille op til storkredsbestyrelsen og/eller POFO skal udfylde vedhæftede opstillingsblanket.

Udfyld blanketten til opstilling til Storkredsbestyrelsen og POFO her: Opstilling til POFO og storkredsbestyrelsen KBH Storkreds.docx (19.0 KB)

NB:Deadline for opstilling er søndag den 4. september kl. 12. Blanketten skal sendes til Gitte Hansen gitte.hansen@alternativet.dk

Ønsker du at læse mere om årsmødet og tilmelde dig dagen, kan du gøre det her: https://billetto.dk/da/events/aarsmoede-for-storkreds-koebenhavnOpstilling af folketingskandidater i Københavns storkreds

GÅR DU MED EN ALTERNATIV FOLKETINGSKANDIDAT I MAVEN?

Det næste valg til Folketinget kan – med det spændende efterår, som vi er på vej ind i - komme før end vi aner. Alternativet i Københavns Storkreds skal opstille et stærkt kandidathold, der på bedst mulige og mangfoldige måde kan repræsentere partiet i den (lands-)politiske debat.

Hvis du ønsker at undersøge nærmere om det er NU, at du skal springe ud som folketingskandidat-aspirant – eller hvis du allerede har bestemt dig til at søge opstilling – så skal du læse videre her.

Opstilling af vores nye kandidathold sker på et opstillingsmøde for hele storkredsen den 9. oktober 2016. På mødet forventer vi at vælge 12 kandidater – én kandidat for hver af storkredsens 12 opstillingskredse – og formentlig én eller flere spidskandidater.

Vi – de fire kommuneforeninger og storkredsens bestyrelse – håber, at mange vil være interesseret i at stille op, så vi er klar til at trække endnu flere stemmer og mandater i en bæredygtig retning, når valget kommer. Ethvert valgbart *) medlem af Alternativet, som har været medlem i mindst 3 måneder før opstillingsmødet, kan stille op. Det gælder også medlemmer, som bor udenfor storkredsen.

Hvad skal du gøre, hvis du kunne tænke dig at stille op som kandidat til Folketinget?

 • Reserver søndag d. 9. oktober i kalenderen. Stedet er ikke endeligt fastlagt, men det bliver formentlig fra kl. 10-14.
 • Vær opmærksom på indkaldelse via e-mail, Alternativets kalender og vores Facebook-side.
 • Begynd at tænke over, HVORFOR du ønsker at stille op som folketingskandidat og hvad netop du kan tilbyde mv.
 • Udfyldt kandidatskema (= dit opstillingsgrundlag) skal være uploadet senest den 11. september. Vi udsender link til kandidatskema med spørgsmål m.m. senest den 28. august.
 • Begynd at agere som kandidat-aspirant (hvis ikke du allerede gør det!), eksempelvis med iværksættelse af og deltagelse ved POLAer, medlemsmøder, debatindlæg.

Fra nu og frem til opstillingsmødet er alle potentielle kandidater (aspiranter) velkomne til at kontakte medlemmerne af storkredsens kandidatudvalg for at afklare spørgsmål, du måtte have. Dette sker selvfølgelig i fuld fortrolighed.

Det endelige felt af kandidataspiranter, inkl. opstillingsgrundlag, offentliggøres og udsendes via mail til alle medlemmer i storkredsen senest 2 uger før opstillingsmødet.

Efter offentliggørelsen af feltet af potentielle kandidater vil der blive afholdt to aftener, hvor aspiranterne kan præsentere sig overfor medlemmerne. Information om tid, sted og form for disse møder følger senere.

Alternativets kandidatudvalg i storkreds København
Storkredsbestyrelsen har - i overensstemmelse med vedtægterne - nedsat et kandidatudvalg til at afvikle selve processen. Kandidatudvalgets opgave er efter vedtægterne at arbejde for et mangfoldigt felt af kandidataspiranter + at indstille forslag til opstillingsmødet om nominering, evt. anvendelse af spidskandidatur(er) og afstemningsform.
Kandidatudvalget skal ikke indstille eller prioritere blandt de potentielle kandidater. Det er alene op til medlemmerne på opstillingsmødet, hvordan det endelige kandidathold i storkredsen kommer til at se ud.

Kandidatudvalget har repræsentanter fra storkredsforeningens bestyrelse og storkredsens kommuner og består af:

 • Kathrine Lauritzen, forperson (Storkredsbestyrelsen)
 • Kim Hjerrild, næstforperson (Storkredsbestyrelsen)
 • Fabrizio D’Ottone, bestyrelsesmedlem (Storkredsbestyrelsen)
 • Martin Boserup, forperson (Københavns kommuneforening)
 • Bjarne Nielsen, forperson (Taarnby kommuneforening)
 • Jens Høvsgaard, bestyrelsesmedlem (Dragør kommuneforening)
 • Søren Have, bestyrelsesmedlem (Frederiksberg kommuneforening)

Kontaktinfo fremgår af AlleOS.

Valgbarhed
Hvad vil det sige, at være valgbar? Kort fortalt, så skal du være fyldt 18 år, være dansk statsborger og myndig. (Bemærk der gælder særlige regler, hvis du er bosiddende i udlandet.)


Af Jens Høvsgaard

Hjælp os med at finde de bedste kandidater for Å

Vi har brug for din hjælp, når vi skal finde Alternativets kandidater til Folketinget!

Den 9. oktober holder Storkreds København opstillingsmøde for kandidater til Folketinget. Vi ved endnu ikke helt hvor det bliver, men vi ved, at der bliver brug for frivillige hænder for at få det hele til at rulle på både forsvarlig og alternativ vis: Der skal sættes stole op, planlægges program, informeres internt og eksternt, tælles stemmer, skabes stemning, og sikkert meget, meget mere.

Så har du enten hænderne skruet rigtigt på, talhjerne, forstand på kommunikation, organisationstalent, eller måske lidt af det hele, og kan du afse søndag den 9. oktober og et par aftener inden, så send en mail til jens@bylant.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Bedste hilsener
på vegne af Københavns Storkreds’ kandidatudvalg,


Kommunalvalg 2017

Af Trine Hertz

KV 17 i København.

Er du interesseret i kommunalvalget 2017, og har du lyst til at være med til at udvikle politik? Har du en kandidat i maven eller vil du gerne være med som kampagneperson - eller er du bare nysgerrig? Så kom og vær med til de ugentlige stor- og politikudviklingsmøder, der afholdes i Aabenrå

Møderne afholdes en gang om ugen frem til oktober, hver gang fra kl. 18.00 – 21.00. De specifikke datoer kan du se i kalenderen på Alternativets hjemmeside, eller i Facebook-gruppen ”Alternativet-kommunalvalg i KBH”.

Alle møder afholdes i Alternativets lokaler i Aabenrå.

Ideen bag med møderne er, at vi sammen og på tværs af 11 politiske arbejdsgrupper udvikler Københavns kommunal politik.

Hvis du har lyst til at være med, så er det en god idé at læse referaterne fra de tidligere møder, så er du klædt lidt på.Referaterne kan du også finde I facebook-gruppen ”Alternativet-kommunalvalg i KBH” under gruppens filer.


Nyt fra Bevægelsen

Af Brian Frandsen

Hvor fandenivoldsk en medborger er du?

Er du den borger, dine politikere fortjener? Har du de politiker, du fortjener? Hvorfor er der så meget ’lede’ omkring politik? Kan vi tilføje politik lidt mere kærlighed, og måske endda tage ejerskabet til begrebet tilbage - og det imens vi begynder at blive politiske medborgere i alt hvad vi gør?
Kan vi motivere andre til at blive mere bevidste om deres politiske indflydelse imellem valgene? Kan vi, som borgere, i det hele blive den politiske rygrad i vores samfund imellem valgene, og gøre vores politikere i stand til at facilitere samfundsudviklingen i stedet for at lede den?

Alle disse spørgsmål og en masse andre, vil vi gerne udfordre dig på, igennem en 3 timers workshop den 24. august kl. 18:30 - 22:00, hvor vi laver et sammenkog af indsigter og øvelser fra vores studietur i den progressive omstillings-by Frome i England.

Vi håber du kommer med lidt fandenivoldskhed og mod på at udfordre dit eget og andres politiske medborgerskab. Bare fordi det er vigtigt, behøver det jo ikke være kedeligt!

Tilmeld dig her:


Af Bine Mikala

Så ruller Nepal karavanen igen!

Efter en dejlig sommerferie skal vi nu igen vende blikket mod øst til Nepal og Naya Shakti.

Vi holder to workshops i København i August, der bliver startskuddet til planlægningen af næste tur i Oktober.

Den første workshop vil vi bruge på at se tilbage på den sidste tur sammen med de frivillige, der var afsted i Marts. Vi skal høre deres historier dernede fra og overvejelser omkring projektet og så skal vi snakke om konceptet til de næste træningsseminarer i Nepal. Tom arbejder i Nepal nu og har sat gang i en masse spændende projekter sammen med Naya Shakti og han har udviklet et spændende koncept til de næste træningsseminarer, som vi skal høre mere om.

På den anden workshop i København vil vi fokusere på næste tur og bruge erfaringerne fra sidst til at udvikle træningsseminarerne med fokus på at være et alternativ i det politiske system. Vi har som altid brug for jeres gode idéer og jeres erfaringer fra Alternativets arbejde herhjemme, så vi håber i ligesom sidst møder talstærkt frem.

Første workshop er den 23. august Kl. 17.00-19.30 i Alternativets grupperum på Christiansborg

Anden workshop er den 25. august Kl 17.00-20.00 i Alternativets grupperum på Christiansborg

Vi har oprettet Facebook events på de to dage og det er vigtigt at i tilmelder jer, så vi kan informere Christiansborg om hvor mange vi bliver.

Tilmeld dig workshop den 23. august her: Alternativet i Nepal - workshop om partnerskabet med Nepals Naya Shakti Party

Tilmeld dig workshop den 25. august her: Alternativet i Nepal - workshop om partnerskabet med Nepals Naya Shakti Party

Vi glæder os til at se jer og til nogle sjove aftener i Nepals tegn


Lad os fejre Å’s Ligestillings- og Mangfoldighedsvision

Kom til vores fantastiske fest den 9. september, hvor vi fejrer at Alternativet har fået en ligestilling og mangfoldighedsvision.

I løbet af det seneste år har en vision været undervejs. Eksperter og meningsdannere har delt deres viden med os i løbet af vinterens 12 Søndagssaloner. Alternativister og borgere har udstukket en kurs for ligestilling og mangfoldighed til politiske laboratorier i København og Århus. På dialog.alternativet.dk har kritiske røster og idérige stemmer præget visionen.

Politisk Forum har vedtaget resultatet: En vision for ligestilling og mangfoldighed, der hermed får en plads i partiprogrammet og er blevet til officiel politik for Alternativet. Vi har udviklet politik – nedefra og op, fra bevægelsen til Christiansborg.

Visionen er et solidt fundament, hvorfra vi kan udvikle alternative tilgange til ligestillings- og mangfoldighedspolitik.

– OG DET SKAL FEJRES!

Det er arbejdsgruppen bag udviklingen af visionen der inviterer til fest og fejring, og vi har allieret os med den social økonomiske virksomhed ‘‘Send flere krydderier’’, der står for maden.

Den social økonomiske virksomhed fra Nørrebro byder på traditionelle opskrifter fra flere af verdens køkkener. Er du fristet til at spise med ved arrangementet, så
bestil din mad her via Billetto: Madbillet - Fejring af Alternativets vision for ligestilling og mangfoldighed | Billetter | København | Mad & Drikke | Billetto — Denmark

PROGRAM

 • Velkomst v. tovholdergruppen, Ulla Manel Berghagen, Karen-Maria Slente Stubager, Ida Blinkenberg Lidell og Nadia Nebbelunde.
 • Uffe Elbæk introducerer visionen for ligestilling og mangfoldighed
 • Vi inviterer til Samtalesalon: mød andre deltagere i korte samtaler om ligestilling og mangfoldighed.
 • Lancering af nyt netværk – mød andre som er interesserede i at udfolde visionen i politiske laboratorier eller aktiviske projekter.
 • Middag – køb din mad allerede nu.
 • Koncert ved Gêrtz
 • DJ og dans

Alle er velkomne, så inviter gerne venner, familie, kollegaer, mor eller bror med.

Tilmeld dig vores fest og fejring via følgende link: Fejring af Alternativets nye vision for ligestilling og mangfoldighed

Grønne alternativet hilsner,

Tovholdergruppen - Ida Blinkenberg, Nadia Nebbelund, Karen-Maria Slente, Ulla Manel Berghagen


Medlemsklumme

af Palle Skov

Yngre Ældre Gamle vælger Ældreråd

Vil du sætte dit præg på de ældres København og Tårnby? I oktober 2016 er der valg til Københavns Ældreråd og i Tårnby er der valg til deres Seniorråd i november. Ældrerådet i Tårnby hedder Seniorrådet.

Hvis du er 60 år eller derover på valgdagen kan du stemme på din favoritkandidat, og du har mulighed for selv at stille op og blive et af rådsmedlemmerne i de to kommuner.

Alternativet kommer selvfølgelig ind både i Borgerrepræsentationen i København og i kommunalbestyrelserne i kredsens tre andre kommuner. Det skal følges op af alternative seniorer, der i ældre-/seniorrådene sætter deres præg på kommunernes politik for os unge ældre gamle.

Se min opfordring her på Dialog: Yngre Ældre Gamle vælger Ældreråd


Den 20. august: Copenhagen Pride Parade -vil du være med?
Den 23. august: Åbent bestyrelsesmøde i Københavns Storkreds
Den 23. august: Alternativet i Nepal - workshop om partnerskabet med Nepals Naya Shakti Party
Den 24. august: [Nyt (Fandenivoldsk) Politisk Medborgerskab]
(Redirecting...)
Den 25. august: Alternativet i Nepal - workshop om partnerskabet med Nepals Naya Shakti Party
Den 26. august: Fredagsbar i Alternativets Ånd
Den 30. august: KV17 Stormøde og Politikudvikling
Den 5. september: TTIP -Skal EU have en frihanelsaftale med USA
Den 7. september: KV17 Stormøde og Politisk Udvikling
Den 9. september: Fejring af Alternativets nye vision for ligestilling og mangfoldighed
Den 15. september: KV17 Stormøde og Politikudvikling
Den 18. september: Folkering om Amager Fælled
Den 23. september: KV17 Stormøde og Politikudvikling

København Kommuneforening:
Ingen annoncering

Nørrebro:
Den 8. september: Fællesspisning for Alternativet Nørrebro

Valby:
Ingen annoncering

Indre By:
Ingen annoncering

Vanløse-Brønshøj:
Ingen annoncering

Tårnby:
Den 22. september: Åbent Bestyrelsesmøde: Bæredygtighed i Tårnby Kommune

Dragør:
Ingen annoncering

Østerbro:
Ingen annoncering

Frederiksberg:
Ingen annoncering

Bispebjerg/NV:
Ingen annoncering

Vestrebro/Sydhavn:
Den 22.august: Stiftelse af Alternativets Vesterbro og Sydhavns lokalforening

Fik du ikke åbnet og læst det seneste nyhedsbrev, så fortvivl ej - du kan gå ombord i de tidlige breve til Storkredsen her: https://dialog.alternativet.dk/c/storkredse/kobenhavn

Vi er 3496 (+63), der følger Alternativet København Facebook-siden og
3577 (+198) der følger Alternativet - Lokalgruppe københavn.

De mest aktive FB-tråde fra den seneste tid:

Bjarke Charlie Serritslev: Prideparade

Ulla Manel Berghagen: Tænk før du taler

Fabrizio Macchi D’Ottone: Sustainable Festival

Kærligt opråb til alle om at bruge AlleOS

Omend Facebook er en god kanal til mangt og meget, så drømmer vi stadig om, at vores debatkultur finder ind på AlleOs. Det vil nemlig i Å-regi betyde, at vi har mulighed for at involvere flere - også dem, der ikke bruger de sociale medier.
Derfor opfordrer vi i Storkredsen til, at du Involverer dig i dialogen omkring politikudvikling, bevægelsesprojekter, slyngelstue, mærkesager og meget mere i Alternativet på AlleOs. Og kort sagt, så er det på https://dialog.alternativet.dk/ du skal indfinde dig, hvis du på dagligt basis vil blande dig i debatten om, hvor vi skal hen, og i hvilken retning vores bevægelse skal udvikle sig. Det samme gælder, hvis du ønsker mere information om, hvordan du ansøger om midler fra Å’s aktivitetspulje i Storkredsen eller viden om, hvordan du får noget med i nyhedsbrevet her. Den viden finder du under STORKREDSE -København.

Det er også ok, at være med på en kigger, og bare holde sig opdateret på den seneste udvikling. Vil du nærlæse referater fra Storkredsbestyrelsen, så er disse tilgængelige på Alternativets Wiki.