Vores roller, ego og magt

Jeg synes ego, selvtillid, selvværd og magt er en rigtig spændende cocktail. Især når man er valgt til en tillidspost i Alternativet, er det vigtigt at forstå sig selv og være ærlig omkring hvem man er og hvad man vil.

Jeg har lige læst “Vejen til noget andet” om en meget ærlig mands liv - Uffe Elbæks liv. I bogen er der mange passager om Uffes personlige udvikling gennem valg og handling.

Der er især to små uddrag, som jeg synes er værd at tænke over. Det første handler om ens ego:

Kapitel 3.

Da han af Dan og Meredith Beam blev spurgt, hvad han gerne ville af med, svarede han, at han gerne allerførst ville af med sit ego. Sende det til himmels, væk, langt væk. Så med den første lysende rispapirlanterne sendte Uffe Elbæk sit ego til himmels. Det ego, som bestemt ikke havde ønsket at forlade kulturministerposten. Op kom lanternen, men så nemt skulle det ikke gå. Der gik ild i rispapiret, og lampekonstruktionen styrtede til jorden og bankede lige ned i hovedet på Elbæk. “Okay, jeg troede godt, jeg kunne give slip på mit ego. Men den gik altså ikke. Jeg fik det lige tilbage i nakken. Vi var selvfølgelig ved at dø af grin,” fortæller Uffe Elbæk. “Men vi fik sendt andre rispapirlanterner op i den californiske nattehimmel…

det andet uddrag, handler om selvtillid og selvværd. Uffe reflekterer over Pia Kjærsgaard:

Kapitel 25.

Jeg tror, hun er en kvinde med en meget høj selvtillid. Men måske med et lavt selvværd. Det er en meget uheldig kombination, hvis man samtidig sidder i en magtfuld position.”

Position, ego og magt er rigtig spændende at dykke ned i. Ens ego handler om erfaringer, følelsen af ejerskab og hvad man identificerer sig med.
Identifikationen er en stærk følelsesmæssig tilknytning. Tilknytningen kan dreje sig om noget småt eller noget stort - det spænder fra en stærk sammenhæng med ens familie, bande, parti eller land over til noget større som menneskeheden, naturen eller universet. Ens etiske modenhed hænger sammen med identifikationen, så det er et vigtigt spørgsmål, hvem eller hvad man føler sig forbundet med.

Når det handler om position og magt er det afgørende hvad man vil bruge magten til. Det hænger sammen med ens ønske om at blive accepteret og anerkendt - et såkaldt socialmotiv.

Psykologen McClelland har dokumenteret betydningen af de 3 socialmotiver omkring

  1. anerkendelse
  2. præstation og
  3. magt
    og er rimelig let at sætte sig ind i.

Det er afgørende at ens job, rolle og position passer godt sammen med ens sociale motiver. Passer dit magtmotiv til din tillidspost og din rolle i Alternativet?

Papirer om magtmotiv til download
Hvis du vil vide mere, har jeg scannet mine bedste gamle papirer ind og lagt dem her, så du kan downloade dem:
McClelland Motivationsteori 1.pdf (5.5 MB)

McClelland Motivationsteori 2.pdf (4.9 MB) Nu med test :wink:

Med venlig hilsen Peter Arklint

4 Synes om

Tak for interessante indspark… jeg mangler dog at forstå, hvad jeg skal med testens resultat? Er der en fortsættelse?

Det var hurtigt :wink:
Synes du testens resultat passer med det du gør for fællesskabet?

Jeg gjorde ikke testen, hvis der nu ikke var nogen anvisning/svar. Men har da lyst til at prøve, selv om jeg nok godt kan regne ud, hvor jeg står :slight_smile:

Hvad menes med din kommentar i parentes? Altså hvad slettes - din egen kommentar eller Peters indlæg?

Hej! Jeg var tidligere kommet til at poste som Lokalforening Ringsted. Det var en fejl. Jeg skal og vil selvfølgelig poste som mig selv :slight_smile:

Jeg mangler lidt at forstå, hvorfor magt bruges som et redskab for denne analyse? Tillidsposter hos Alternativet (de fleste) er frivilligt baserede.
Når man taler frivilligtarbejde, anvendes ‘magt’ typisk ikke som et redskab til analyse. Her bruger man identitet.
Det ville altså være langt mere interessant at hive fat i Marslow og dennes behovspyramide, i en analyse omkring hvorvidt man får opfyldt behov for identitet og hvad denne identitet er. Her vil jeg indskyde, at det virker usandsynligt, at folk skulle bruge flere timer om ugen på frivilligtarbejde, hvis ikke organisationen de arbejder for, passer overens med ens identitet. Ex. bliver jeg næppe politisk aktiv indenfor DF, da jeg ikke kan se mig selv i deres værdier og budskaber. Derimod, ser jeg mig selv i Alternativet og vores ønske for en bedre verden og et bedre Danmark.

Som sådan, synes jeg magt, som begreb i denne kontekst, leder mig hen mod tanker om at du har et ønske om at fastsætte en diskursiv strategi, der sidestiller tillidsposter med magt - er dette korrekt antaget?

Personligt så oplever jeg ingen magt i min position hos Storkreds bestyrelsen, men en tillid der er givet til mig af praktiske årsager (1100 medlemmer ville være meget svært at få til at deltage ved alle møder).
Derfor, mener jeg heller ikke det er retvisende diskursivt at fastsætte magt som et endemål for tillidsposter. Faktuelt, er der megen lidt - hvis overhovedet nogen - magt når man holder sådan en post. Den er organisatorisk og koordinerende. Her kan man godt sige, at der ligger magt i selve koordinationen, da denne koordineres ud fra subjektive forståelse og ønsker. Men det lyder ikke på mig, til at være det du ønsker at analysere - er det forkert forstået?

Psykoanalytisk set, er Ego ikke noget man bestemmer sig for - dvs. ens Ego skabes ikke af en selv. Det er skabt gennem ens virke i verden, gennem kroppens tilgang til omverden og de erfaringer dette skaber.
Derimod, er identitet, det vi selv kan være med til at bestemme. Alt andet lige, for selvfølgelig formes denne også af kroppen, verden og erfaringer.

Spørgsmålet du stiller, er rigtig spændende, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev en identitetsanalyse, så alle medlemmer, ikke blot folk med en tillidspost, kan spørger sig selv: “Passer min identitet med Alternativet?”, “Passer min identitet med det Alternativet vil?”.

Tak for at sparke en fed debat igang! Og så håber jeg ikke jeg har været for akademisk - men jeg kan ikke gøre for det. Det er sgu der jeg har mit fundament :slight_smile:

Jamen, så håber jeg da, at du ikke bliver for overrasket…
I beskrivelsen i dokumenterne fremgår der, hvad du er særlig god til. Skal du stå i spidsen for et stort internationalt projekt, er der tilrådeligt at have et pænt, nydeligt og stort magtmotiv :innocent:

Du er logget ind som din storkreds - hvem er du?
Personligt er jeg lige nu logget ind via Safari som mig selv fordi jeg er logget ind via Crome, når jeg laver nyhedsbreve for min lokalafdeling. Det kræver nogle gange “tungen lige i munden” når man både er privatperson og afdeling.

det er en automatisk genereret besked tanja når man sletter sin egen kommentar. det gjorde jeg som nævnt i min kommentar, da jeg var kommet til at poste via Ringsted Lokalforening og ikke min egen profil.

1 Synes om

jeps, det burde der være rettet på nu :slight_smile:

Mange tak Morten. Jeg kan ikke svare på alt du skriver, men det virker som om du er akademisk interesseret i psykologi - og det er der ikke noget galt i. Men jeg kan ikke svare på det, desværre.

Min interesse for motivationspsykologi var noget rent praktisk, da jeg som leder var interesseret i at have et miljø og en kultur, hvor der var størst mulig arbejdsglæde kombineret med størst mulig produktivitet.
Mine samtaler med K. B. Madsen første til at jeg satte stor pris på McClelland, der kom efter Maslow og supplerede hans arbejde. Maslow lavede ikke emperi, men det gjorde McClelland.

Jeg fik fat i K. B. Madsens bog om “Arbejde og Trivsel” som var vældig inspirerende - den kan vist stadig findes på biblioteket. K. B. Madsen var professor ved Danmarks Lærerhøjskole i anvendt psykologi og var internationalt anerkendt for sin doktorafhandling med sammenligning af “17” forskellige motivationspsykologers arbejde. At tale med K. B. var som at få adgang til et kæmpe bibliotek…

I dag er den slags professorer ansat på DPU.

Spændende, er der en anden måde end dropbox? det fungerer ikke for mig :frowning:

Hej Jesper
Jeg har droppet linket til dropbox og opdateret mit indlæg så dokumenterne er derinde til download.
Håber det forebygger tilsvarende bøvl for andre.

Tak for dit indslag idet du fanger et vigtigt emne om menneskets natur - egoets søgen efter anerkendelsen og magt - i et politisk perspektiv. Som parti er Alternativet - som udgangspunkt - et opgør mod alt det som vi er vant til at se i det etableret samfund - ikke fordi vi VIL være på tværs men fordi vi VIL gøre det på en anderledes måde til gavn for alle i samfundet. Og her er det, at egoet - hos nogle medlemmer - kommer på tværs af det som er i fællesskabets interesse.
1.) Hvorfor har nogle et behov for at fremelske sig selv på bekostning af andre?
2.) Hvorfor har vi det så svært med at irettesætte personer med et stort EGO?

Punkt 1. adressere den personlige intention som vi hver især må afvejer og forholde os til.
Punkt 2. det personlige ansvar, at vi gør KANDIDATER opmærksomme på, at de overskrider en grænse i deres adfærd.

Feedback bliver altid forbundet med følelser og opfattes ofte som en kritik af ens personlighed men FEEDBACK er grundlæggende ment som et venskabeligt vink med en vognstang om, at der er en adfærd som kunne gøres anderledes.

Lad os fremadrettet være mere åbne omkring det som går os imod og skabe en dialog hvor vi KULTIVERER hinanden med det formål, at fremelske det skjulte POTENTIALE som vi alle besidder - din styrke min styrke.

1 Synes om