Vision for videregående uddannelsespolitik - Delvision 4

HVILKET POLITIKOMRÅDE HØRER FORSLAGET IND UNDER?

Skole, Uddannelse og Forskning


NOTE: Vi har valgt at supplere den overordnede vision, som er kogt ned til maksimum anslag med delvisioner under denne digitale høring Det har vi gjort, fordi vi gerne vil sikre, at den måde visionen fortolkes i delvisionerne også indgår i den demokratiske samtale og feedback fra medlemmerne. Vi håber at I vil gå ind og deltage i alle opslagene, da de skal ses i sammenhæng. Delvisionerne vil blive skrevet ind i en revideret udgave i et endeligt visionsforslag som vil møde de fastsatte kriterier, så jeres kommentarer kommer med videre på den måde. Vi ved med andre ord, at vi evt. udfordrer formatet lidt, dog med godkendelse fra POFO koordinationsudvalget.


DELVISION 4: Fri forskning
I Alternativet ønsker vi et opgør med tendensen til lineær styring af forskning til faktura. Det gavner kun samfundsudviklingen på kort sigt. Når rammerne er snævre og målspecifikke i forskningen, begrænses muligheden for at gå på opdagelse i det helt ukendte og lade fantasien få del i forskningsprocessen. Derfor vil vi i Alternativet dels sætte forskningen mere fri, såvel som sikre mulighederne for et mere dynamisk samspil mellem studerende og forskere, til gavn for både læring og videns produktion.


EKSEMPLER PÅ KONKRETE FORSLAG TIL AT UNDERSTØTTE VISIONEN

  1. Forskning for samfundets langsigtede nytte, fri for målstyring og fri for økonomiske vækstkrav

  2. Hverken politikkere eller ministre skal kunne begrænse forskeres ytringsfrihed, ej heller når forskerne indgår i ministerielle ekspertgruppe etc.

  3. Dynamisk samspil mellem forskning og læring


BAGGRUND FOR VISIONEN

Baggrunden for visionen er, at vi gerne vil videreudvikle Alternativets uddannelsespolitik, fordi vi synes at i praksis er den eksisterende vision ikke omfattende nok, til at agere progressivt i den parlamentariske arena.


HVORDAN ER VISIONEN UDVIKLET?

Udviklingsarbejdet med de videregående uddannelser er delvist initieret på Christiansborg, og delvist af, at Alternativet i Århus valgte at afholde en POLA på området. I alt er der afholdt 3 POLAer i Kbh, Århus & Aalborg. I alt har omkring 60 personer deltaget. Ud over de åbne politiske laboratorier, er der afholdt et fagligt laboratorie, hvor 10 personer, herunder repræsentanter for ansatte, forskere, studerende og erhversliv, deltaget i en ”trygtest”. Skrivearbejdet er initieret af Christiansborg, i dialog med Århus gruppen. Netop fordi processen langt hen ad vejen er initieret af folk på Christiansborg, har vi valgt at lægge et bredere spektrum af den skrevne tekst ud til digital diskussion.


MULIGE ULEMPER

Det vil vi gerne høre jeres bud på!


FORSLAGSSTILLER

Amalie Villesen, amalie.villesen@ft.dk


FORSLAGSSTØTTER

•	Amalie Villesen, amalievillesen@gmail.com 
•	Carolina Magdalena Maier, carolina.maier@ft.dk
•	Søren Frederik Hansen, sorenjoren@gmail.com 
•	Jakob Gorm Andreasen, jakobgorm@gmail.com 
•	Sidsel Toft Petersen, sidsel_toft@hotmail.com
•	Lene Kirkeby Brogaard, lene_brogaard@hotmail.com
•	Fanny Broholm, Fanny.Broholm@ft.dk
•	Rune Langhoff, Rune.Langhoff@ft.dk 
•	Rebecca Helena Berthelsen, r.berthelsen@hotmail.com
•	Tilde Schmidt, tilde.schmidt@gmail.com