Vision for videregående uddannelsespolitik - Delvision 3

HVILKET POLITIKOMRÅDE HØRER FORSLAGET IND UNDER?

Skole, Uddannelse og Forskning


NOTE: Vi har valgt at supplere den overordnede vision, som er kogt ned til maksimum anslag med delvisioner under denne digitale høring Det har vi gjort, fordi vi gerne vil sikre, at den måde visionen fortolkes i delvisionerne også indgår i den demokratiske samtale og feedback fra medlemmerne. Vi håber at I vil gå ind og deltage i alle opslagene, da de skal ses i sammenhæng. Delvisionerne vil blive skrevet ind i en revideret udgave i et endeligt visionsforslag som vil møde de fastsatte kriterier, så jeres kommentarer kommer med videre på den måde. Vi ved med andre ord, at vi evt. udfordrer formatet lidt, dog med godkendelse fra POFO koordinationsudvalget.


DELVISION 3: Kompetencer til en skabende ungdom
Som beskrevet indledningsvist mener vi i Alternativet, at uddannelse i alt for høj grad er blevet målrettet økonomisk vækst. Vi mener, at uddannelse i stedet skal være en hjørnesten i udviklingen af et bedre samfund, hvor økonomi blot er ét element ud af flere. Samtidig er fremtiden ikke kendt af nogen, og det betyder, at problemløsning bliver en tilgang – et håndværk, og ikke fast viden, vi kan føle os sikre på. Det betyder, at uddannelse skal give kompetencerne til at operere i kompleksitet og en fremtid, vi ikke kender. Gennem uddannelse skal man lære at redefinere problemer og sætte kritisk spørgsmålstegn. Uddannelse skal sætte individet i stand til (og interesseret i) at forbedre samfundet. Vi mener derfor, at evnen til at tænkte kritisk om de normer og målsætninger, der styrer vores samfund og vores hverdag kombineret med kapacitet til at rumme det, som er anderledes fra en selv, er essentielt for at vi kan trives og tage aktiv del i et åbent, foranderligt og globalt samfund. Et godt samfund kræver mere af os, end at vi betaler skat. Det kræver nemlig, at en bred mangfoldighed af borgere deltager aktivt i samfundet. Derfor skal evnen, lysten og modet til at skabe en positiv forandring for fællesskabet/samfundet kultiveres for alle typer og niveauer af uddannelse.


EKSEMPLER PÅ KONKRETE FORSLAG TIL AT UNDERSTØTTE VISIONEN

  1. Kritisk empati og politisk dannelse: Fælles fundament for forandring.
    •”Genindførelse” af et nyt type fælles-fag på alle videregående uddannelser ala det tidligere filosofikum.

  2. Krav om ekstern netværksstrategi: på tværs af universiteter og mellemuniversiteter og det omkringliggende samfund (offentlige institutioner/erhvervslivet/civilsamfund).
    Mere tværfagligt projektarbejde


BAGGRUND FOR VISIONEN

Baggrunden for visionen er, at vi gerne vil videreudvikle Alternativets uddannelsespolitik, fordi vi synes at i praksis er den eksisterende vision ikke omfattende nok, til at agere progressivt i den parlamentariske arena.


HVORDAN ER VISIONEN UDVIKLET?

Udviklingsarbejdet med de videregående uddannelser er delvist initieret på Christiansborg, og delvist af, at Alternativet i Århus valgte at afholde en POLA på området. I alt er der afholdt 3 POLAer i Kbh, Århus & Aalborg. I alt har omkring 60 personer deltaget. Ud over de åbne politiske laboratorier, er der afholdt et fagligt laboratorie, hvor 10 personer, herunder repræsentanter for ansatte, forskere, studerende og erhversliv, deltaget i en ”trygtest”. Skrivearbejdet er initieret af Christiansborg, i dialog med Århus gruppen. Netop fordi processen langt hen ad vejen er initieret af folk på Christiansborg, har vi valgt at lægge et bredere spektrum af den skrevne tekst ud til digital diskussion.


MULIGE ULEMPER

Det vil vi gerne høre jeres bud på!


FORSLAGSSTILLER

Amalie Villesen, amalie.villesen@ft.dk


FORSLAGSSTØTTER

•	Amalie Villesen, amalievillesen@gmail.com 
•	Carolina Magdalena Maier, carolina.maier@ft.dk
•	Søren Frederik Hansen, sorenjoren@gmail.com 
•	Jakob Gorm Andreasen, jakobgorm@gmail.com 
•	Sidsel Toft Petersen, sidsel_toft@hotmail.com
•	Lene Kirkeby Brogaard, lene_brogaard@hotmail.com
•	Fanny Broholm, Fanny.Broholm@ft.dk
•	Rune Langhoff, Rune.Langhoff@ft.dk 
•	Rebecca Helena Berthelsen, r.berthelsen@hotmail.com
•	Tilde Schmidt, tilde.schmidt@gmail.com