Vision for videregående uddannelsespolitik - Delvision 2

HVILKET POLITIKOMRÅDE HØRER FORSLAGET IND UNDER?

Skole, Uddannelse og Forskning


NOTE: Vi har valgt at supplere den overordnede vision, som er kogt ned til maksimum anslag med delvisioner under denne digitale høring Det har vi gjort, fordi vi gerne vil sikre, at den måde visionen fortolkes i delvisionerne også indgår i den demokratiske samtale og feedback fra medlemmerne. Vi håber at I vil gå ind og deltage i alle opslagene, da de skal ses i sammenhæng. Delvisionerne vil blive skrevet ind i en revideret udgave i et endeligt visionsforslag som vil møde de fastsatte kriterier, så jeres kommentarer kommer med videre på den måde. Vi ved med andre ord, at vi evt. udfordrer formatet lidt, dog med godkendelse fra POFO koordinationsudvalget.


DELVISION 2: En skabende generation: Frihed og fleksibilitet under uddannelse

For at læring bliver meningsfuld må den tage udgangspunkt i den studerendes engagement og nysgerrighed. Det kræver en balancering mellem ambitionen om dels, at den studerende lærer eksisterende viden, dels at understøtte elevens egen selvstændige erfarings- og vidensproduktion. Det er kombinationen af begge, som vi mener skaber fundamentet for en skabende generation, der kan medvirke til et bedre samfund. Vi ønsker dermed et opgør med et præstationsfokus, som vi mener understøtter en konservering af vores nuværende samfund. Derfor er frihed og fleksibilitet under uddannelse en forudsætning for et balancesamfund. Det kræver bl.a. en ny tilgang til optag på universiteterne, og til vurdering, end det eksisterende karaktersystem er udtryk for. Det kræver også tid til læring og fordybelse og deltagelse i sociale og faglige fællesskaber. Det kræver plads til omveje, genveje og huller i vejen.


EKSEMPLER PÅ KONKRETE FORSLAG TIL AT UNDERSTØTTE VISIONEN

  1. Mangfoldigt optag
    Bredere forståelse af merit
    I Alternativet ønsker vi mere fleksibilitet for den studerende, og det stiller krav til selvstændighed. Derfor skal erfaringsincitament skal erstatte karakterræs. Her skal man se på elevernes fritidsengagement/personlige ressourcer i forhold til optag. CV (ex refleksions-år) skal trumfe karakter.

  2. Et nyt vurderingssystem

  3. Læring tager tid og der skal være plads til livet


BAGGRUND FOR VISIONEN

Baggrunden for visionen er, at vi gerne vil videreudvikle Alternativets uddannelsespolitik, fordi vi synes at i praksis er den eksisterende vision ikke omfattende nok, til at agere progressivt i den parlamentariske arena.


HVORDAN ER VISIONEN UDVIKLET?

Udviklingsarbejdet med de videregående uddannelser er delvist initieret på Christiansborg, og delvist af, at Alternativet i Århus valgte at afholde en POLA på området. I alt er der afholdt 3 POLAer i Kbh, Århus & Aalborg. I alt har omkring 60 personer deltaget. Ud over de åbne politiske laboratorier, er der afholdt et fagligt laboratorie, hvor 10 personer, herunder repræsentanter for ansatte, forskere, studerende og erhversliv, deltaget i en ”trygtest”. Skrivearbejdet er initieret af Christiansborg, i dialog med Århus gruppen. Netop fordi processen langt hen ad vejen er initieret af folk på Christiansborg, har vi valgt at lægge et bredere spektrum af den skrevne tekst ud til digital diskussion.


MULIGE ULEMPER

Det vil vi gerne høre jeres bud på!


FORSLAGSSTILLER

Amalie Villesen, amalie.villesen@ft.dk


FORSLAGSSTØTTER

•	Amalie Villesen, amalievillesen@gmail.com 
•	Carolina Magdalena Maier, carolina.maier@ft.dk
•	Søren Frederik Hansen, sorenjoren@gmail.com 
•	Jakob Gorm Andreasen, jakobgorm@gmail.com 
•	Sidsel Toft Petersen, sidsel_toft@hotmail.com
•	Lene Kirkeby Brogaard, lene_brogaard@hotmail.com
•	Fanny Broholm, Fanny.Broholm@ft.dk
•	Rune Langhoff, Rune.Langhoff@ft.dk 
•	Rebecca Helena Berthelsen, r.berthelsen@hotmail.com
•	Tilde Schmidt, tilde.schmidt@gmail.com