Vision for ungdomsuddannelserne - Delvision 3

HVILKET POLITIKOMRÅDE HØRER FORSLAGET IND UNDER?

Skole, Uddannelse og Forskning


NOTE: Vi har valgt at supplere den overordnede vision, som er kogt ned til maksimum anslag med delvisioner under denne digitale høring Det har vi gjort, fordi vi gerne vil sikre, at den måde visionen fortolkes i delvisionerne også indgår i den demokratiske samtale og feedback fra medlemmerne. Vi håber at I vil gå ind og deltage i alle opslagene, da de skal ses i sammenhæng. Delvisionerne vil blive skrevet ind i en revideret udgave i et endeligt visionsforslag som vil møde de fastsatte kriterier, så jeres kommentarer kommer med videre på den måde. Vi ved med andre ord, at vi evt. udfordrer formatet lidt, dog med godkendelse fra POFO koordinationsudvalget.


Delvision 3: Kreativitet uden for skema

Kreativitet kan og skal fylde meget mere i alle uddannelser. Den forudsigelige faglighed kan ikke alene få os i mål med et bedre og bæredygtigt samfund. Derfor skal elevernes fantasi både individuelt såvel som den kollektive forestillingsevne trænes igennem hele uddannelsessystemet, og målrettes de unges interesser på ungdomsuddannelserne. Mange steder i det danske uddannelsesmiljø er kreative fag et add-on, som er underlagt de boglige fags vægtning. Vi tror på, at kreativitet er lige så vigtig for elevens læring som de boglige fag. Derfor skal kreativitet og innovation spille en integreret rolle på uddannelserne.


EKSEMPLER PÅ KONKRETE FORSLAG TIL AT UNDERSTØTTE VISIONEN

  • Innovation og kreativitet på tværs af uddannelsen
    Handler om at gå på opdagelse i at skabe nye sammenhænge, stimulere virkelyst, opfindsomhed og selvstændighed.

  • Et kreativt alternativ
    Vi mener, at der er behov for at ”styrke det kulturelle vækstlag og skabe en kulturel fødekæde, der anerkender skabende kunst, kultur og kreativitet, som væsentlige kompetencer for fremtiden”.


BAGGRUND FOR VISIONEN

Baggrunden for visionen er, at vi gerne vil videreudvikle Alternativets uddannelsespolitik, fordi vi synes at i praksis er den eksisterende vision ikke omfattende nok, til at agere progressivt i den parlamentariske arena.


HVORDAN ER VISIONEN UDVIKLET?

Udviklingsarbejdet med ungdomsuddannelserne er delvist initieret på Christiansborg, og delvist af, at Alternativet i Aarhus valgte at afholde en POLA på området. Vi har afholdt 4 Politiske Laboratorier på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge har deltaget i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt en POLA omkring ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.


MULIGE ULEMPER

Det vil vi gerne høre jeres bud på!


FORSLAGSSTILLER

Amalie Villesen, amalie.villesen@ft.dk


FORSLAGSSTØTTER

•	Amalie Villesen, amalievillesen@gmail.com 
•	Carolina Magdalena Maier, carolina.maier@ft.dk
•	Søren Frederik Hansen, sorenjoren@gmail.com 
•	Jakob Gorm Andreasen, jakobgorm@gmail.com 
•	Sidsel Toft Petersen, sidsel_toft@hotmail.com
•	Lene Kirkeby Brogaard, lene_brogaard@hotmail.com
•	Fanny Broholm, Fanny.Broholm@ft.dk
•	Rune Langhoff, Rune.Langhoff@ft.dk 
•	Rebecca Helena Berthelsen, r.berthelsen@hotmail.com
•	Tilde Schmidt, tilde.schmidt@gmail.com

Det kreative og det innovative er noget eleverne efterspørger - noget de faktisk havde mulighed for at udforske i AT, der desværre forsvinder. For når eleverne laver AT med innovation, så synes de det er superfedt, at de til sidst står med ‘et produkt.’

Jeg mener at det kreative kan og bør integreres i de såkaldte “boglige fag”, frem for at være henvist til musik- og billedkunstlokalet. Vi bør ikke have en opdeling i “seriøse/boglige fag” og “lege-/kreative fag”. For eksempel kan selv kemiundervisningen rumme kreativitet i form af planlægning af eksperimenter og kreativ problemløsning - navnligt hvis læreplanerne giver plads til det, og ikke drukner elevernes udfoldelsesmuligheder i et alt for omfattende pensum.

Morten Persson
Kommende gymnasielærer (i kemi og engelsk) og ny alternativist

@dmvoldemorten Du har helt ret. Kreativitet kan og bør findes i alle fag. Folk misforstår desværre ofte begrebet og tror det handler om kunst, men det handler i langt højere grad om at finde nye veje til forskellige problemstillinger.

Her var/er AT godt, fordi det tvinger eleverne (og lærerne) til at kombinere forskellige fag og derved se et problem/emne fra forskellige vinkler.