Vision for ungdomsuddannelser - Delvision 4

HVILKET POLITIKOMRÅDE HØRER FORSLAGET IND UNDER?

Skole, Uddannelse og Forskning


NOTE: Vi har valgt at supplere den overordnede vision, som er kogt ned til maksimum anslag med delvisioner under denne digitale høring Det har vi gjort, fordi vi gerne vil sikre, at den måde visionen fortolkes i delvisionerne også indgår i den demokratiske samtale og feedback fra medlemmerne. Vi håber at I vil gå ind og deltage i alle opslagene, da de skal ses i sammenhæng. Delvisionerne vil blive skrevet ind i en revideret udgave i et endeligt visionsforslag som vil møde de fastsatte kriterier, så jeres kommentarer kommer med videre på den måde. Vi ved med andre ord, at vi evt. udfordrer formatet lidt, dog med godkendelse fra POFO koordinationsudvalget.


Delvision 4: Livsdannelse og kritisk empati

For os i Alternativet handler dannelse om at lære at være menneske i og gennem samfundet. Livet er ikke lineært, og det skal uddannelsessystemet ikke forsøge at fortælle eleverne. Uddannelse skal også handle om at lære at elske livet og nuet. Dertil skal ungdomsuddannelserne rumme de skridt mod selvstændighed generelt i livet, der for mange fylder meget ved siden af studierne. Derfor vil vi i Alternativet fokusere på livdannelse i ungdomsuddannelserne.
Evnen til at tænkte kritisk omkring de normer og målsætninger, der styrer vores samfund og vores hverdage kombineret med kapacitet til at rumme det, som er anderledes fra en selv, er essentielt for at vi kan trives i et åbent, foranderligt og globalt samfund. Vi ser alt for mange eksempler på, at samfundsborgere har svært ved at acceptere andre måder at leve på end ens egen. Det skal vi have ændret fremover – og det eneste sted, vi virkelig kan sætte ind her, er i uddannelserne. Evnen til kritisk empati handler om, at udvide elevernes forståelse af mangfoldighed og forskellige måder at være menneske på, og hele tiden at udfordre eksisterende fordomme og selvfølgeligheder – både blandt eleverne og lærerne.


EKSEMPLER PÅ KONKRETE FORSLAG TIL AT UNDERSTØTTE VISIONEN

  • Medborgerskab på tværs af alle ungdomsuddannelser
    For Alternativet er fællesskabet ikke summen af den enkelte, men noget mere. Når vi er sammen kan 1+1 give 3.

  • Mentorordninger mellem unge
    Mentorordninger kan være med, til at hjælpe unge til at stå fast på sine ønsker og deltagelse i uddannelsen i tider med turbulens eller ondt i livet. Vi mener, at mentorordninger mellem ung-til-ung, kan være en måde at styrke fællesskabet, medansvaret og rummeligheden for hinandens trivsel.

  • Det sociale miljø: er en central del af den individuelles læring.
    Et sundt læringsmiljø bunder i et sundt socialt miljø. Derfor skal det sociale fællesskab sikres gennem ekskursioner eller temadage


BAGGRUND FOR VISIONEN

Baggrunden for visionen er, at vi gerne vil videreudvikle Alternativets uddannelsespolitik, fordi vi synes at i praksis er den eksisterende vision ikke omfattende nok, til at agere progressivt i den parlamentariske arena.


HVORDAN ER VISIONEN UDVIKLET?

Udviklingsarbejdet med ungdomsuddannelserne er delvist initieret på Christiansborg, og delvist af, at Alternativet i Aarhus valgte at afholde en POLA på området. Vi har afholdt 4 Politiske Laboratorier på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge har deltaget i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt en POLA omkring ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.


MULIGE ULEMPER

Det vil vi gerne høre jeres bud på!


FORSLAGSSTILLER

Amalie Villesen, amalie.villesen@ft.dk


FORSLAGSSTØTTER

•	Amalie Villesen, amalievillesen@gmail.com 
•	Carolina Magdalena Maier, carolina.maier@ft.dk
•	Søren Frederik Hansen, sorenjoren@gmail.com 
•	Jakob Gorm Andreasen, jakobgorm@gmail.com 
•	Sidsel Toft Petersen, sidsel_toft@hotmail.com
•	Lene Kirkeby Brogaard, lene_brogaard@hotmail.com
•	Fanny Broholm, Fanny.Broholm@ft.dk
•	Rune Langhoff, Rune.Langhoff@ft.dk 
•	Rebecca Helena Berthelsen, r.berthelsen@hotmail.com
•	Tilde Schmidt, tilde.schmidt@gmail.com

Det med medborgerskab skal styrkes - i visionsoplægget - for det er et vigtigt element.

Det med livdannelse bør nok præciseres, for det kan hurtigt blive lidt uklart, hvad der egentlig menes.

Det giver god mening, at det er motiverende med et endeligt produkt. Det kan vi godt skrive mere ind her synes jeg.