Vigtig information vedr. årsmødet d. 29/1 - 2017

Kære medlemmer

Efter henvendelse fra Per René Zimmermann og Theis Krarup Hansen, på vegne af et bekymret medlem, har vedtægtsudvalget gennemgået forløbet omkring det ekstraordinære årsmøde d.16. september 2016. Vedtægtsudvalget har besluttet, at de på det ekstraordinære årsmøde vedtagne vedtægtsændringer er ugyldige. Denne beslutning betyder, at vi i Alternativet København, indtil det kommende årsmøde, skal følge de oprindelige vedtægter fra foreningens stiftelse d. 26. april 2016 + SKAL-bestemmelserne fra minimumsvedtægterne.*


I forbindelse med årsmødet har bestyrelsen derfor revideret de tidligere opsatte tidsfrister og besluttet, at der i forhold til årsmødet gælder følgende tidsfrister:

Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag til bestyrelsen er nu kl. 9.00 d. 22. januar 2017.

Frist for indsendelse af forslag til behandling på årsmødet er nu d. 15. januar 2017.

I tillæg til de ændrede tidsfrister gælder, at både opstillinger og forslag skal have fem medlemmer som stillere. Såfremt ingen stillere meddeles til kandidaturer vil bestyrelsen til dette årsmøde agere stillere for disse.

Opstillingsgrundlag og forslag til årsmødet sendes til kbh@alternativet.dk inden de nævnte frister.

Der er pt. indkommet 10 opstillede mandater:
Ida Rask,
Ida B. Lidell,
Trine Hertz,
Rikke Schlosser,
Niels-Simon Larsen,
Fabrizio D’Ottone,
Lars René Petersen & Martin Boserup,
Per René Zimmermann,
Theis Krarup Hansen,
Christian Melsen
For sent indkomne i forhold til oprindelig frist: Morten Thygesen

Derudover er der indkommet tre forslag.

De allerede indkomne opstillingsgrundlag og forslag, samt evt. nye forslag og opstillingsgrundlag udsendes sammen bestyrelsens beretning, regnskab, budget og evt. retningslinjer for digital afstemning senest en uge inden mødet dvs. d. 22 januar 2017. Det forventes dog ikke fra bestyrelsens side, at der bliver mulighed for digital afstemning


*gældende vedtægter og svar fra vedtægtsudvalget:
Minimumsvedtægter - kommuneforeninger 2016.pdf (99.2 KB)
Oprindelige vedtægter - Alternativet Kbh.pdf.pdf (414.7 KB)
Protokol 2016016.pdf.pdf (238.1 KB)