Videregående uddannelse og forskning - Demokratisk og faglig styring af de videregående uddannelser

Forslagets tekst

I Alternativet ønsker vi et styrings og finansieringssystem af de videregående uddannelser, der understøtter kvalitet frem for kvantitet og hvor uddannelserne ikke straffes for studerende der dropper ud, som det eksisterende uddannelsestaxameter. Vi ønsker en mere faglig og demokratisk styring af institutionerne, der defineres bottom up. Derfor præsenteres i dette forslag ikke en endelig styringsmodel, men en række ideer til drøftelse, der kunne indgå i en ny model:

 • En ny finansieringsmodel
 • Reformer taxameter: så man ikke mister penge ved dumping (helt droppe taxametermodellen?). Eller en større andel af bevillinger som faste basis bevillinger
 • Nyt bevillingssystem
 • Nyt styresystem
 • Demokratiske krav til universiteternes ledelse/bestyrelser:
  • En styringstilgang præget af tillid skal forplante sig i hele organisationen.
  • Internt flertal i universiteternes bestyrelser, frem for et flertal af eksterne
  • Genindførelse af demokratisk valgt ledelse?
  • Kollegiale organer (såsom akademisk råd og studienævn) skal tages seriøst og have seriøse kompetencer til at påvirke uddannelsernes form og indhold.
  • Universitetsdemokrati med reel beslutningskraft, for de studerende såvel som ansatte.
  • Et ”uvildigt” organ, som gør at ansatte/studerende i tilfælde af inkompetent ledelse, kan omgås denne

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Amalie Villesen
 3. Hans Ahlmann-Ohlsen
 4. Karen-Maria Slente Stubager
 5. Katrine Vestergaard
 6. Nafisa Fiidow
 7. Rebecca Berthelsen
 8. Thomas Jeambaire-Hansen
 9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
 10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.