Vidensdeling mellem kommunerne

Forslagets tekst

Vidensdeling. Vigtigheden af netværk og adgang til ressourcer er alt afgørende for den bæredygtige udvikling og styrkelsen af innovation og iværksætteri. Derfor skal vi arbejde med mere aktivt medspil af vidensdeling mellem kommunerne, herunder rådgivning til markedsføring, anerkendelse og inddragelse af lokal udviklingsindsats, hjælp til samarbejdspartnere, adgang til kapital mv.

Potentielle ulemper ved forslaget

Kræver koordinering.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Det er godt, hvis kommunerne lærer af hinandens gode ideer, men har dårlige ideer det ikke også med at sprede sig gennem netværk? Det er mit indtryk, at kommunerne i høj grad er en kopi af hinanden. Vi vil gerne mere kommunalt selvstyre, men har kommunerne i virkeligheden ikke frihed til at implementere lovgivningen som de vil, men vælger i stor stil, at kopiere det, de andre kommuner gør? I min optik er det selvmodsigende, at forslaget skriver, at netværk er altafgørende for innovation og udvikling. Tværtimod skal fantasien ind på rådhuset, så kommunerne udvikler nytænkte løsninger, i stedet for at netværke sig til gammeltænkte. Netværket skal kun bruges til inspiration.

1 Like

Det er hørt. Naturligvis skal de ikke dele det der virker. Men der skal altså meget progressivt i de enkelte kommuner rundt omkring i landet, så jeg er ikke enig i, at alting er dårligt og bagudskuende ift at netværke.

Jeg mener bare, at sådan noget tit bliver en hvilepude, der netop IKKE fremmer innovation, for ‘det har de andre jo arbejdet med’. Mit erfaringsgrundlag er i forhold til socialforvaltningen, og der ligger så utroligt mange omkostningslette forbedringer lige foran højrebenet på det område, og ingen sparker til dem, for man gør som de andre. Det er slet ikke umuligt, at kommunerne kan netværke sig til forbedringer, men netværket i sig selv fremmer ikke innovationen (udover prale-faktoren). Jeg synes ikke at netværk kan stå alene, og jeg har svært ved at se, hvordan netværk er altafgørende for styrkelsen af innovation og iværksætteri. Hvordan fremmer vi offentlig innovation?

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.