Vi skal have fremtidens pengesystem på den politiske dagsorden i Danmark


(Gunner Juul Nyholm) #21

Hej Marianne.
Fint. Jeg forstår, at du styrer processen. Jeg afventer.

:pray:

Gunner Juul-Nyholm
Maglegårds Allé 93 B OZ6NF
2860 Søborg
Danmark

Mobil: +45 4013 0044

www.GodePenge.dk
www.PositiveMoney.org


(Alternativet) #22

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.


(Frands Frydendal) #23

Konkretisering: Det er helt nødvendigt at nogen skubber dette initiativ frem i køen, der er en bankreform på vej fra EU, og den vil gøre det sværere at ændre noget. Det nødvendigt at nogen kvalificerede personer bliver engageret i arbejdet.
Marianne Hammelboe, som tog det første, spæde skridt: Agter du at tage ansvar for at dette initiativ bliver udviklet til et egentligt forslag?
Hermed mener jeg en tekst, som ligner en beslutning så meget, at det giver mening, at man forestiller sig et ideelt imødekommende forum, som smiler og siger: JA! - Det gør vi!
Så skal det jo ikke være sådan, at når man læser teksten, så siger man: GØR HVAD?
Af tvingende grunde, kan jeg ikke gøre det, der skal til; men jeg har gjort noget, som kan give en idé om, hvad minimum for et forslag er. Jeg har læst en lille smule i en lillebitte tryksag, som hedder “Hvad vil vi med bankerne?” i serien “Samfundstanker” udgivet af DEO.
Her har Ole Bjerg skrevet et MEGET begribeligt afsnit, hvis afsluttende opsummering, jeg lige skriver af her: Citat:
1: Hvad er problemet?

 • Skabelsen af penge sker i de private banker.
 • Staten har mistet kontrol med pengeskabelsen og pengepolitikken.’
 • Politikken efter krisen har primært fokuseret på at bevare bank- og pengesystemet i dets nuværende form frem for at gennemføre en grundlæggende reform.

2: Hvad er en mulig løsning?

 • En pengereform, som udvider Nationalbankens monopol på pengeskabelse til også at omfatte elektroniske penge.
 • En adskillelse af pengeskabelse og kreditformidling.
 • At staten får mulighed for at sende nye penge ind i økonomien (helikopterpenge).
 1. Hvilken rolle spiller EU i løsningen? Hvilken rolle bør EU spille?
 • Det er mest sandsynligt at en pengereform først vil finde sted i lande som har deres egen valuta, så som Island, Danmark og Storbrittanien.
 • Danmarks indtræden i en europæisk bakunion vil givetvis gøre det sværere at gennemføre en dansk pengereform.
 • En europæisk pengeform vil naturligvis være et drømmescenarie, og den ville samtidig give pengepolitiske redskaber til at udligne nogle af de struktureller ubalancer der er i euroens konstruktion.
  Citat slut.

Jeg har ikke vedligeholdt min viden om disse ting, og kan ikke overkomme personligt at påtage mig den opgave det er at lede arbejdet med dette initiativ. Hvis Alternativet er et parti, der kender sin besøgelsestid og evner at leve op til de vage og vilde forhåbninger, som partiets vælgere har til det, SKAL partiet kunne udvikle et forslag der kan tage fat på dette problem inden næste folketingsvalg - og det vil være en skændsel, hvis der ikke i Alternativet kan skaffes folk, som kan tage kvalificeret stilling til et kvalificeret forslag som Ole Bjergs, når det bogstavelig talt ligge og flyder i populære tryksager som denne.

Så jeg vil gentage mit spørgsmål: Marianne Hammelboe, som tog det første, spæde skridt: Agter du at tage ansvar for at dette initiativ bliver udviklet til et egentligt forslag?

Hvis du ikke selv kan udvikle et forslag eller lede en udviklingsproces, kan du tage ansvar ved at opsøge en person, der kan gøre disse ting. Vil du gøre det?


(Frands Frydendal) #24

… Og det er væsentligt, at man ikke skyder forslaget ned med begrundelser, som at der er andre problemer, som det ikke løser.
Et forslag og dets behandling skal minimum have

 • Et problem - Det kan formuleres som en spænding eller en “driver” (Sociokrati 3.0), der består af to ting: Først en objektiv erklæring om den situation, man ønsker at ændre - rene fakta. Derefter en erklæring om nogle behov, som ikke er opfyldt, men som man lige straks vil komme med forslag om. Nogen vil mene, at problembeskrivelsen strengt taget ikke er nødvendig for at gøre noget; men den er nødvendig for at blive enige om hvad man kan og vil gøre - og især om, hvad der i denne sammenhæng er irrelevant, komplicerende og forstyrrende. (Her var Mariannes forslag ikke særlig præcist)

 • én ting man kan beslutte at gøre, som forandrer noget. (Her var Mariannes forslag ikke færdigt).

 • en samtykkeproces, hvor man håndterer indvendinger (de væsentlige negative virkninger på fællesskabet af den planlagte handlinger) - og kun dem. Ingen personlige preferencer og ingen sabotage af et forslag ved at blæse det op til en størrelse, som ingen kan overskue, enes om eller gennemføre.

Ole Bjergs forslag om at adskille pengeskabelse og kreditformidling har jeg kun citeret meget overordnet.
Det mere konkrete som han nævner i teksten er simpelthen at danske penge kun kan skabes i Nationalbanken. Alle borgere får en konto i nationalbanken, som kan bruges til at sende og modtage sine betalinger. På den måde kommer betalingssystemets infrastruktur ud af private hænder. Bankerne skal have lov at leve så godt de nu kan af at passe på folks penge ved at “låne” dem og udlåne dem til andre. Derved forbliver kreditformidlingen på private hænder. Men bankerne må ikke længere skabe danske penge selv. Pengene skal komme fra folks konti i Nationalbanken. Det er faktisk ret simpelt i princippet, og det kan formuleres som et lovforslag, som kan implementeres. Det vil kræve nogle håndteringer af den almindelige ømhed ved omstilling (overgangsordninger) og sådan noget, og det skal så tilføjes; men ikke mere end det.


(Toke Panduro) #25

Det er dejlig med simple svar på komplekse problemstillinger. Hvis vi bare stopper med at spise kød, så har vi løst klimaforandringerne eller hvis vi ikke kan se forskel på penge og finansieller produkter, så har vi løst alle økonomiske udfordringer.

Simple svar er nemme at forstå, det gør verden omkring os nem at forstå, men det gør os også blinde. I alternativet skal vi ikke være blinde, vi forstå at verden er kompleks og den kræver komplekse svar. Vi skal eksempelvis både få vores protein fra andre kilde end kød, men vi skal også satse på solceller og lagering af energi og tusind andre ting.

Det gælder ligeledes vores økonomi. Det kræver eksempelvis mange forskellige tiltag for at sikre at boligpriserne ikke stiger for hurtigt i forhold til resten af økonomien. En af løsningerne kunne være at øge ejendomsværdibeskatningen væsentligt, en anden kunne være at stille krav til hvor meget folk skal stille med for at kunne købe en bolig - idag er det 5%, men det kunne sagtens være højere.

“Gode penge” og dette forslag er så endimensionelt at det på ingen måde vil kunne løse de problemstillinger som det eftersigende skulle løse, altså: løsning af bolig- og finansbobler i økonomien. Det vil også give en mulig løsning på Landbrugets nuværende gælds krise og finansiere omlægning til økologisk landbrug.

Jeg foreslår at forslaget bliver omformuleret således at ideen bag “Gode penge” bliver stress-testet i en undersøgelse af førende økonomer. De vil helt sikkert ikke kunne lide ideen og de vil have en masse kritik og konstruktive forslag der vil kunne hjælpe med at videreudvikle ideen.


(Gunner Juul Nyholm) #26

Jeg deler Tokes frustration over ikke at kunne gennemskue alle de samfundsmæssige implikationer af forslaget, men det betyder jo ikke, at det er så endimensionalt, at det kun løser et snævert problemfelt. En offentlig styring af pengepolitikken vil således kunne have betydelig indflydelse på bl.a. bolig- og finansbobler.

Et formuleringsarbejde mhp lovforslag bør inkludere assistance fra professorerne Jesper Jespersen og Inge Røpke. Jesper er utrolig vidende om pengepolitik, og Inge har arbejdet med økonomiperspektiverne ved overgang til ressource begrænsninger i samfundet. Måske kunne Ole Bjerg være pennefører?


(Alternativet) #27

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.


(Alternativet) #28

(Alternativet) #29

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.


(Alternativet) #30

(Anne Gerd) #31

Kære “Alternativ” Jeg forstår (som hver gang jeg er inde her ) Absolut INGENTING ! ?.. og jeg har ikke lige nogen der kan forklarer mig hvad disse sider går ud på.
Jeg ved heller ikke hvem der modtager dette brev…) Og Jeg duer ikke til computer. SUK ! hilsen Anne Velsing


(Alternativet) #32

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.


(Andreas Gregersen) #33

Hej Anne,

Det er jeg da ked af at høre. Kan du forklare lidt nærmere, hvad du ikke forstår ved forslaget? Du kan evt. skrive til mig på min mail revolutionsromantik@gmail.com - så kan jeg prøve at forklare det så lettilgængeligt som muligt :slight_smile: