Vi mangler dig i vores bestyrelse! || Årsmøde 11. juni

Vi mangler nye kræfter til storkredsbestyrelsen :muscle::deciduous_tree:

Vi begynder at nærme os årsmødet d. 11/6, men vi har desværre modtaget meget få opstillinger til bestyrelsen.
Hvis du kunne have lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, vil vi derfor blive meget glade for din opstilling.

Fristen for at stille op var oprindeligt på søndag, men vi har valgt at forlænge den til søndag d. 21/5, så vi forhåbentlig kan få nogle nye kræfter med i bestyrelsen :slight_smile:


Herunder kan du se den oprindelige invitation til årsmødet med tilmelding og info om opstilling:

Du inviteres hermed til årsmøde i Storkreds Nordjylland, som i år afholdes

  • Søndag d. 11. juni kl. 13–20 på Halkær Kro og Kulturhus, Halkærvej 59, 9240 Nibe.
    Vi starter kl. 13, så kom gerne mellem 12.30 og 13.00, så vi kan finde på plads.

Vi har valgt, at Årsmødet ikke kun skal være selve “generalforsamlingen”, men at der også skal være et par spændende oplæg, fælles aftensmad og til sidst et musikalsk indslag :nerd: :fork_and_knife: :guitar:

Følg med og arranger evt. samkørsel på Facebook-eventet: Årsmøde 2017 Facebook


Dagen vil overordnet byde på følgende:

  • Afholdelse af årsmøde med regnskab, valg af bestyrelse, etc.
    Se dagsorden for årsmødet her: Dagsorden for ordinært årsmøde 2017.pdf (593.2 KB)

  • Oplæg fra vores folketingsmedlem Torsten Gejl

  • Oplæg fra Peter Søndergaard om Halkær Kro og lokalområdet

  • Fælles aftensmad på kroen (vegetar, men kød kan tilvælges under tilmeldingen).

  • Musikaks indslag

Den endelige dagsorden udsendes sammen med opstillinger senest den 28. maj.


:sunflower: Tilmelding :sunflower:

Hvis du vil være med til denne spændende og hyggelige dag, er det vigtigt, at du tilmelder dig i så god tid som muligt mht. planlægning og forplejning - og senest den 1. juni.
Afbud bedes ligeledes meldes senest den 1. juni til uffe.hjortshoej@alternativet.dk.

Tilmelding til et fantastisk årsmøde: TILMELDING ÅRSMØDE 2017

:moneybag: Storkredsen betaler for arrangementet, men donationer modtages med glæde på mobilepay - 61455757.
Skriv “Årsmøde” i overførslen. (Hele arrangementet koster 150 kr. per deltager).


Opstilling til bestyrelse og Politisk Forum

På årsmødet skal vi have valgt bestyrelse og forperson samt et medlem til Politisk Forum.

Hvis du har lyst til at stille op og være med til at fortsætte det gode arbejde i storkredsbestyrelsen eller være medlem af Politisk Forum, kan du sende et opstillingsgrundlag på ½-1 side til uffe.hjortshoej@alternativet.dk senest d. 21. maj (ændret fra 14. maj). Hvis du opstiller som forperson for storkredsbestyrelsen, skal dette angives i opstillingen.

I følgende dokumenter kan du læse mere om henholdsvis arbejdet i storkredsbestyrelsen og i Politisk Forum:
Roller i Storkredsbestyrelsen.pdf (1.6 MB)
Politisk Forum - Alternativet.pdf (478.4 KB)
Hvordan arbejder POFO.pdf (160.2 KB)


Henvendelser ifm. årsmødet kan rettes til Uffe på uffe.hjortshoej@alternativet.dk eller 23450761.


Vi ses til politik og hygge! :deciduous_tree::smiley:

På vegne af storkredsbestyrelsen
Bente Holm Villadsen