Vi må have et tæskehold

Selv om Josephine Fock vandt en pæn sejr i den sidste og afgørende valgrunde, så gik et stort mindretal på 42 % af stemmerne dog til Theresa Scavenius. Spørgsmålet er nu, hvordan vi heler splittelsen i partiet. Josephine har sagt at hun vil prøve at tage hensyn til mindretallet, men dette er lettere sagt end gjort. Hvordan vil hun lige gøre dét? De to holdninger er jo uforenelige som ild og vand. Mens Josephine vil øge samarbejdet og integrere partiet mere i den røde blok, så vil Theresa være mere kompromisløs, og udstille de andre partiers hykleri. Enten vælger man den ene tilgang, eller også vælger man den anden. Det er svært at se et kompromis.

Men jeg har et forslag til, hvordan vi kan forlige modsætningerne: Vi opretter et tæskehold. Det skal bestå af nogle medlemmer – og måske også nogle af vores politikere – som frivilligt påtager sig den opgave at give partiet en skarpere profil. De skal blande sig i den offentlige debat, og gå i kødet på de andre partier. Kritisere dem. Udstille deres hykleri. Stille dem i kontrast til vores egne ambitiøse visioner. …

Tæskeholdet skal have lang line, og tillade sig at se lidt stort på vores debatdogmer (som vi alligevel ikke overholder). De skal have lov til at være lidt fanden-i­-voldske. Vi taler om klassens frække drenge og piger.

Resten af partiet skal bare gøre hvad det plejer. Man kan sige at vi følger princippet ”Good cop, bad cop”: Når politifolk skal afhøre en arresteret person, så benytter de nogle gange det princip, at de lader to betjente afhøre personen på skift. Den ene af dem har en hård tone, afhører personen i timevis, bruger et skarpt projektørlys, og så videre. Den anden betjent taler venligt, tilbyder personen en cigaret, viser forståelse for hans dilemma, og så videre. Den ene betjent presser på, mens den anden tager imod tilståelsen. Dette skulle virke meget bedre, end hvis de kun lod én betjent afhøre personen.

På tilsvarende måde har tæskeholdet til opgave at lægge pres på de andre partier inden Alternativet skal forhandle med dem. Det skaber et klima, som får de andre partier til at virke uambitiøse, bagstræberiske, og hykleriske. Dette vil lægge pres på dem, og måske få dem til at give flere indrømmelser, end de ellers ville.

Tæskeholdet har også andre formål:

  • Det skal give partiet en skarpere profil, men uden at give afkald på vores villighed til at samarbejde. Josephine skal være nøjagtig lige så samarbejdsvillig, som hun altid har været.
  • Det skal forhindre at de medlemmer, som stemte på Theresa, melder sig ud af partiet.
  • Det skal udbrede vores visioner om, hvilket samfund vi ønsker os. De forløbne år har vist at vores politikere i den grad drukner i det daglige politiske arbejde, at de ikke rigtig orker at promovere vores visioner. Vælgerne er simpelthen ikke klar over hvad vi står for.

Søren Pind havde lidt af den samme rolle i Venstre, indtil han blev minister. Men jeg ønsker at gå langt videre. Dels fordi Alternativet er mere splittet end Venstre var. Og dels fordi jeg godt kunne tænke mig at videreudvikle idéen.

For mange medlemmer vil det nok kræve en vis overvindelse at tillade et tæskehold. Vi risikerer jo at få et dårligt ry. Men det behøver de ikke at bekymre sig om, for det har vi i forvejen. Vi har for længst mistet vores dyd, med alle de møgsager, der har plaget partiet.

Theresa er allerede begyndt, med hendes skarpe kritik af klimaaftalen. Jeg er sådan set også selv begyndt, selv om aviserne afviser det meste af hvad jeg skriver. Er der andre, som melder sig til tæskeholdet?

4 Likes

Jeg er helt uenig, og meget overrasket over et forslag om tæskehold her på Dialog i Alternativet, som jo går ind for en politisk kultur, hvor man ikke rakker ned på andre.
Vores debatdogmer er noget af det, som gør os anderledes og alternative.
Tæsk og rakke ned er Trumps metoder, og vi må hjælpe hinanden med ikke at falde i den grøft, også når vi er frustrerede og uenige.

Vi skal ikke klæde andre politikere af, - vi skal klæde dem på til at tage de rigtige beslutninger. Mon ikke også Theresa er enig heri. Jeg hørte hende sige på et af møderne, at efter klimakrisen ser hun demokratikrisen som det største problem. Tæskehold vil gøre demokratikrisen større og øge politikerlede i landet.

9 Likes

Hej Hanne.

Tak for dit positive respons. Du har ret i at “tæskehold” ikke er det bedste ord, men det var det bedste jeg kunne finde. “Firstmovers” synes jeg ikke er bedre, for det lyder som noget med marketing. Hvis jeg skal finde et alternativt ord, så må det være “protestholdet”.

Normalt har jeg ikke lyst til at skrive her på Dialog, for det ville jo være “at prædike for de frelste”. Når jeg har skrevet noget i de seneste par dage, så er det undtagelsen der bekræfter reglen. Valg af en ny politisk leder var en intern sag, og så gav det god mening at skrive her på Dialog. Jeg skriver lidt på Facebook en gang imellem, men Facebook egner sig bedst til korte kommentarer. …

1 Like

Hej Else.

Jeg beklager hvis betegnelsen “tæskeholdet” har stødt dig. Det er ikke så slemt som det lyder til. Nu har jeg fundet en anden betegnelse, som måske er bedre: “Protestholdet”.

Jeg er ikke ude på at rakke ned på de andre partier, men på at kritisere dem. Jeg mener ikke at berettiget kritik er antidemokratisk. Tværtimod er det forudsætningen for demokratiet. Det er netop i de totalitære systemer, at kritik er bandlyst.

Jeg vil gøre opmærksom på at Theresa bryder med tre af vores debatdogmer: Hun tordner imod de andre partiers hykleri, uden at gøre opmærksom på fordele og ulemper. Dette er et brud på det 1. debatdogme. Hun lytter ikke mere end hun taler, hvilket er et brud på det 2. debatdogme. Og hun udviser ikke ret meget nysgerrighed og respekt overfor sine politiske modstandere, hvilket er et brud på det 5. debatdogme.

Du er nødt til at forholde dig til det faktum at 42 % af vores medlemmer ønsker at Alternativet skal bevæge sig i retning af et protestparti. Dette er en alvorlig sag. Det kan ende med at vores i forvejen lille parti bliver delt i to. Hvad er dit forslag til en løsning på problemet?

1 Like

Hver gang der er et valg mellem “ja” og “nej”, så er der virkelig mange grunde til at stemme det ene eller det andet. Det er der også, når der er et valg mellem to personer. “Der er mange fordele og ulemper”, for nu at trække på vores fælles gods💚 Så at sige, at 42% ikke går op i debatdogmerne fordi de stemte på Theresa Scavenius - det er ikke et faktum, men derimod en fejlslutning.

5 Likes

… men der er ganske givet en del der ønsker, at vi skal være et protestparti. Det kunne måske være en god idé at tage den debat op og undersøge det nærmere.

1 Like

Hvis vi går ud af dette spor, så bliver vi bare ligesom alle de andre partier. Vi skal netop holde os for gode til den slags.

Men vi skal fortsat bide den gængse politik i haserne, udvikle og fremlægge vore kloge og gennemarbejdede forslag og samtidig deltage konstruktivt i forhandlinger, som vi har gjort siden 19. juni 2015.

Kærlig hilsen og tak for en livlig debat
Christian

15 Likes

Vi skal lytte til de 42% og finde en god måde at få dem i spil.
Mvh. Jeanette Dahl

3 Likes

Jeg er helt med på grundtanken om at Alternativet skal vise mere kant. Tæskehold er nok ikke den rette forståelse, for der er en hel del måder, at markere sig klart og opsigtsvækkende med en kant – andet end at uddele tæsk.

Nu er jeg selv en af dem, der har eksperimenteret med, hvordan man både kan arbejde med afsæt i værdierne og have en skarpere kant. Nogle gang lykkedes det super, andre gange så falder jeg i og mister værdigrundlaget.

Kombinationen af at bruge humor og provokation har virket bedst for mig.

7 Likes

Jeg stemte på Rasmus Nordqvist, men da valget i 3. runde var mellem Theresa og Josephine stemte jeg på Theresa, fordi jeg tænkte at hun og Rasmus ville kunne supplere hinanden bedre end Josephine og Rasmus.
At Rasmus forlader posten som politisk ordfører i dag bekræfter mine antagelser.

Der er også andre, der har stemt som jeg, så vi kan ikke sige at Theresas linje har 42% opbakning. Hvis vi skal bruge tal, skal det være fra 1. runde. I øvrigt skal vi ikke overfortolke tallene fra afstemningen i forhold til hvilken politik vi skal føre, vi stemte om personer til en post, og der er personlige egenskaber, der også spiller ind.

Tak for indlæg her fra Phillip, Troels og Christian, som jeg er helt enig i. Vi kan godt tage en dialog om protest kontra konstruktive forslag. Jeg går absolut mest ind for det sidste. Konstruktive forslag kan også have kant, hvis de er originale og alternative i forhold til traditionel tankegang.
Ha en god dag :slight_smile:

5 Likes

Måske er det ikke 42 % af medlemmerne, som vil have et protestparti. Men så er det måske 25 %. Det er i hvert fald en betydelig del af partiets medlemmer.

Hvis Theresa eller andre radikale (rabiate) alternative politikere havde siddet i folketinget, så ville protestmedlemmerne og protestvælgerne have følt sig repræsenteret. Lad os håbe at der kommer til at ske efter det næste valg. I dag er det ikke tilfældet, og det synes jeg er et problem. Hvis vi skal appellere til en større kreds af grønne vælgere, så mener jeg at vi skal have flere radikale medlemmer til at deltage i den offentlige debat. Vi skal aktivt opmuntre til det, for vores egen skyld.

1 Like

Det var da en ubehagelig holdning at have, absolut ikke noget at jeg går ind for, et meget dårligt udgangspunkt at protestere. Jeg kan ikke se nogen modsætning mellem at være skarp og kritisk når der er grund til det og lave et samarbejde. At være kritisk på et godt fagligt grundlag kan åbne op for nye muligheder og debat for et kompromis. Jeg går ind for ærlighed og åbenhed og ikke en masse dårlige spil som der er nok af

2 Likes

Jamen det holder bare ikke i praksis. Tag for eksempel klimaaftalen. Vores politikere fik sat nogle aftryk i aftalen, og stemte derefter for den. Derimod mener Theresa at den ikke er noget værd, og at vi derfor aldrig skulle have stemt for den. Det er to forskellige holdninger, der kommer til udtryk her. Det viser, at vores parti er dybt splittet. Jeg synes at det er farligt at lukke øjnene for splittelsen, for vi risikerer at partiet ender med at blive sprængt.

2 Likes

Ja hvis man kigger på det på den måde er der en splittelse hvor man må vælge imellem to veje at gå parlementarisk.
Jeg tænker dog det er vigtigt her at skelne imellem uenigheder der bunder i en egentlig politisk uenighed og så uenigheder der handler om hvordan vi skal agere parlementarisk.

Der er klart to muligheder her, men også lidt en mellemvej som jeg tror det var Mira der ganske godt beskrev, nok at være konstruktiv og indgå i kompromisser og dialog, men samtidig også at fremhæve hvad det er man ikke fik ud af noget når man så vælger alligevel at stemme for et kun “halvgodt” forslag.
Jeg tror ikke vi hidtil har været gode nok til at fremhæve hvad det var vi ikke fik nok vi så er gået med i et forlig som for eksempel klimaloven, det har til dels nok medført den her “splittelse” hvor medlemmer i partiet har følt at vi “sælger os selv for billigt” eller hvordan man nu skal udtrykke det.

Jeg tænker ikke der er noget som helst galt i at fremhæve negative sider i en debat, blot skal vi ikke til at påstå alt muligt og arbejde os selv op i et hjørne som flere af de gamle partier konstant gør, men altid være åbne for at tage en debat og også indse at nogle gange tager vi fejl.

5 Likes

Jeg kan ikke se at det er splittelse men måske manglende viden, faglighed fra politikerne, jeg ved så ikke om der har været kommunikation med Theresa eller hvordan det er kommet istand. Theresa kan jo godt komme med sin faglighed til politikerne uden at være lederen og så sætte sit præg her. I en forhandling ved vi jo også at man kun kan få noget af sin politik igennem. Jeg håber at ledelsen lytter til det der kommer frem for ellers kommer der splittelse uanset hvad men det er også vigtigt at VILLE samarbejdet

3 Likes

Faktum er, at der er utrolig mange prominente medlemmer, som har meldt sig ud af partiet i dets korte levetid. Det fortæller mig at vi er et usædvanlig splittet parti, og altid har været det. Vi har en tendens til at lægge låg på konflikterne, i stedet for at tale om dem.

Og det ser vi så nu igen i forbindelse med valget af en ny politisk leder. Rasmus Nordqvist har trukket sig fra posten som politisk ordfører, og er måske på vej ud. Han er åbenbart meget utilfreds med Josephine, som gerne vil samarbejde med ham, men han siger ikke noget om hvorfor han er utilfreds. Det er typisk, at vi andre ikke må høre noget om det. Theresa har ikke forladt partiet endnu, men hun gør hun måske på et tidspunkt, hvis vi fryser hende ud.

Vores idealer om en ny politisk kultur holder ikke en meter. Vi kan ikke engang blive enige med os selv. Vi er ikke spor bedre end de andre partier, men tværtimod værre. Den nye politiske kultur er forlængst afgået ved døden.

3 Likes

Jeg tænker ikke der er nogen grund til at begynde at lave selvopfyldende negative profetier og tildele folk motiver vi reelt ikke kender noget til.
Rasmus Nordqvist, Uffe, Theresa og andre bør have den tid og plads til at overveje hvad de selv gerne vil som situationen nu står uden nødvendigvis at meddele hele partiet deres personlige overvejelser.

Der har bestemt været en del udskiftning i partiets på de øverste poster, det kan dårligt benægtes, det er dog ikke udelukkende en dårlig ting, men vi kan klart blive bedre til at rumme konflikter og diskutere dem åbent med målet om at hvis ikke andet er muligt så at nå en “bedre kvalificeret” uenighed.

1 Like

Jeg ledte efter et sted at poste mit budskab, i din nye ånd om at få os mere ind på Dialog. Så fandt jeg denne tæskeholdsoverskrift. Selvom det ikke direkte responderer på det oprindelige opslag, så tænker jeg det alligevel har en hel del med det at gøre. Jeg har slået det op på Alternativt Organisatorisk Laboratorium i første omgang, og det lyder sådan her:

Bæredygtig ledelse er både selvledelse og samledelse

Jeg har set, og helt sikkert også selv bidraget til, syndebuksudpegning- og udskamning, til konfliktoptrapning og dårlig trivsel og samarbejde i Alternativet.

Det har vi også set sidst her i valgkampen om posten som politisk leder.

Det både på en mere inddirekte subtil indpakket aggressiv måde og på en langt mere voldsom og direkte aggressiv måde.

  • Ved at folketingsmedlemmer kun pegede på en kandidat, deres egen kollega i folketingsgruppen.

  • Ved at en tidligere medarbejder i landssekretariatet og et tidligere folketingsmedlems direkte anklagede og tilsvinede.

  • Og i dag ved at nuværende eller tidligere kernepersoner på grøn gang og i Hovedbestyrelsen har udmeldt sig af partiet eller trukket sig fra deres poster.

Alle pegede fingeren et sted hen, til en person. Hun er årsagen, hun bærer skylden.

Det har fået mig til tasterne, for det har hver gang jeg har set syndebuksudpegning og -udskamning i Alternativet, gjort mig så ondt at se, sådan til helt ondt i maven og dyb tristhed tangerende depression og ikke kunne holde ud at være her, i Alternativet.

Det sker så på fuld hammer igen, og det er så grimt og trist, selvom jeg også frydes over, at nogen af dem som jeg fra mit skyggested har udpeget til at være syndebukke, nu trækker sig.

Udover teksten jeg har klimret til et budskab fra mig til os, så har jeg også delt 10 gode råd for bæredygtig ledelse, som er resultatet af en række virksomheds- og organisationslederes gode råd til bæredygtig ledelse, som også indbefatter selvledelse og samledelse. Håber det giver mening for jer.

Se de to vedhæftede filer.
Jeg har sgu ikke meldt mig ind i Alternativet for personlig udvikling reduceret.pdf (103.6 KB)

3 Likes

Jeg synes du skal være sød ved Rasmus. Han har haft en hård weekend, og kommer sikkert på bedre tanker i løbet af ugen.

2 Likes

Husk at når du peger på andre, er der 4 fingre der peger på dig selv. Så når du peger, er det en god ide at gøre sådan her:

(Billede af mand der peger)

(og så fandt jeg lige ud af hvordan man sætter billeder ind)

3 Likes