Vi er nu opstillede til kommunalvalget + referat fra ekstraordinært årsmøde

Kære medlemmer

Der er sket en del store ting siden sidst. I har dels fået en beslutningsdygtig bestyrelse igen, og vi har været en tur forbi Københavns Rådhus og aflevere kandidatlisten med 180 underskrifter, så Alternativet København nu er opstillingsberettiget til kommunalvalget. Hurraaa! :tada:


Ekstraordinært årsmøde
Ved det ekstraordinære årsmøde d. 27. september viste det sig, at flere blandt de fremmødte medlemmer var utilfredse med, at bestyrelsen tidligere havde afvist et forslag til dagsordenen fremsendt af seks medlemmer. Forslagets stillere ønskede, at alle bestyrelsesposter skulle være på valg. Vi, bestyrelsen, måtte afvise forslaget med henvisning til vores forenings vedtægter, som ikke muliggjorde ændringer af den udsendte dagsorden.

De seks medlemmer havde derefter klaget til vedtægtsudvalget over bestyrelsens beslutning, men vedtægtsvalget vurderede, at bestyrelsen har handlet korrekt. Protokollen herfor modtog vi umiddelbart efter det ekstraordinære årsmøde, og I kan læse det her:
Protokol SP2017021.pdf (160.4 KB)

Konklusionen er altså, at bestyrelsen ikke havde mulighed for at acceptere de seks medlemmers ønske.

Efter meningsudvekslingen vedrørende det afviste forslag blev der først stillet mistillidsvotum til den på dagen valgte dirigent, Nis Benn, og siden til den siddende bestyrelse. Begge mistillidsvota blev stemt ned af de fremmødte medlemmer, hvorefter det ekstraordinære årsmøde kunne gennemføres som planlagt. Fire medlemmer havde meldt deres kandidatur til de ledige pladser til bestyrelsen. Dog var Sofie Boje Groth ikke valgbar, da hun var blevet forhindret i at møde op. Medlemmerne kunne altså stemme på Jon Oppfeldt-Jackson, Lars René Petersen og Karen-Maria Slente Stubager.

Læs hele referatet fra det ekstraordinære årsmøde her:
Ekstraordinært årsmøde i Alternativet Kobenhavn september 2017 referat.pdf (107.2 KB)

Bestyrelsen hørte både mindretallets mistillidserklæring og flertallets tillidserklæring og vil forsøge at medtage begge manifestationer i sit fremadrettede arbejde.

Husk, at alle altid er mere end velkomne til at kontakte bestyrelsen med forslag, ris og ros på kbh@alternativet.dk.

Efter årsmødet konstituerende bestyrelsen sig og ser således ud:

Forperson: Magnus Harald Haslebo
Næstforperson: Jon Oppenfeldt-Jackson
Kasser: Martin Boserup
Bestyrelsesmedlem: Ida Blinkenberg Lidell
Bestyrelsesmedlem: Lars René Petersen
Bestyrelsesmedlem: Rikke Schlosser
Bestyrelsesmedlem: Ulla Manel Berghagen
Suppleant: Karen-Maria Slente Stubager

Vi glæder os rigtig meget til igen at være en fuldtallig og beslutningsdygtig bestyrelse – og bl.a. være med til at sørge for, at Alternativet København får et fabelagtigt første kommunalvalg i København.


Aflevering af kandidatlisten og fejring
Solen stod højt på himlen, da vi i fredags kl. 14 trådte ind på Rådhuset og afleverede kandidatlisten med hele 180 stillere. 1000 tak til jer som har leveret underskrifter – nu er vi opstillingsberettigede!

Også på nationalt plan var det en historisk dag for Alternativet med mere end 320 opstillede kommunalvalgskandidater fordelt på 82 kommuner og 28 kandidater i de fem regioner. Det skulle fejres! Så vi skålede fredag eftermiddag i grønne bobler på landssekretariatet.


Husk!


Alt det bedste :green_heart:
Bestyrelsen
Alternativet København