Verdensborgerskab

I Alternativet Nordjylland afholdte vi for nylig et temamøde om verdensborgerskab, hvor vi bl.a. diskuterede, om Alternativet bør gå ind for en slags verdensborgerskab. Vi kom også ind på en række vanskeligheder i forhold til, hvordan man kan forstå verdensborgerskab - er det et fjernt ideal eller en konkret virkelighed, er det for alle i verden eller bare de mest velstillede og priviligerede og endelig hvad indebærer det overhovedet at være verdensborger?

Vi kom ikke frem til klare svar men var enige om, at der både skal følge en status, følelse og praksis af verdensborgerskab, hvordan vi end præcist forstår det. Status, fordi man skal anerkendes af nogle myndigheder som verdensborger, hvilket både kan involvere (menneske)rettigheder og pligter som medlem af verdenssamfundet. Følelse, fordi man også skal identificere sig med at være en borger i verden og se sig selv som en del af dette kæmpe fællesskab. Og endelig praksis, fordi man selvfølgelig skal gøre det til en del af sin hverdag, at man er verdensborger - ved fx at gøre noget ved verdens store problemstillinger som klima- og miljøkrisen, krige og global ulighed eller ved at deltage i en form for verdensdemokrati eller verdensstyre. Sidstnævnte ligger dog lidt fjernere fra virkeligheden, som den ser ud lige nu.

Her er derudover nogle korte notater fra vores diskussion:

 • Generelt er der en opfattelse af, at Alternativet allerede gør meget for at fremme
  verdensborgerskab jfr. ambitionen: Alternativet ­ det bedste land for verden!
 • Ny politisk kultur
 • Gøre opmærksom på problemet ved at italesætte det. Prøve at forstå modparten og
  tage udgangspunkt i hans eller hendes opfattelse.
 • Øget demokrati
 • Sikre, at vi også som almen borger har indflydelse.
 • Gøre opmærksom på problemer
 • Alternativet fx Landssekretariatet kan gøre opmærksom på sager, som vi som
  forbrugere eller borgere kan påvirke via vores adfærd. Et eksempel er, at DONG
  køber kul fra en leverandør i Columbia, der er direkte involveret i borgerkrigen,
  undertrykkelse, osv. Man kunne evt. gøre opmærksom på den slags via
  søndagsaktivisme, altså at en opdatering på FB bliver delt på samme tid en søndag
  aften.
 • Relatere problematikken til aktuelle emner som fx. TTIP
 • Å skal gå forrest og være det gode eksempel på, at det nytter at gøre noget.
 • Fokus fra DK interesser til globale interesser
 • I politik er der en tendens til, at problemer bliver debateret udelukkende ud fra
  danske interesser, jfr. hvad tjener os bedst som nation. Alternativet / vi kan bestræbe
  os på at diskutere vigtige problemer ud fra en global synsvinkel, Altså, hvad tjener
  alle bedst.
 • Fremme den politiske samtale / danne skole i den politiske samtale
 • Insistere på dialogen i relevante sammenhænge.
 • Vi skal alle blive bedre til at tage diskussioner

MEN hvad synes I derude? Hvordan bør Alternativet forholde sig til idéen om verdensborgerskab? :slight_smile: