Velkommen til bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. august kl. 19

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 28. august 2018

Mødes afholdes tirsdag den 28. august 2018 kl. 19-21 Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne

 • Valg af dirigent
 • Referent: Ejvind
 • Referatet fra bestyrelsesmødet 26. juni 2018. Referatet blev 29. juni udsendt til bestyrelsen, der ikke havde kommentarer, og er derfor godkendt. Og sendt ud til medlemmerne via Dialog.
 • Meddelelser
  • Foreningens økonomi
 • Forberedelse af årsmødet 18. september.
  • Forslag til dagsorden – vedlægges
  • Opdaterede vedtægter – vedlægges
  • Dirigent?
  • Oplægsholder?
  • Årsberetning
  • Bestyrelsesmedlemmer
 • Rudersdal Folkemøde
  • Sidste opdatering
 • Status m.h.t igangværende initiativer.
  • Grøn omstilling
   • Oplæg om affald og energi – Sørens oplæg Forbrug vedlægges
  • Haver til maver
   • Stiftende generalforsamling – sidste opdatering
  • Et vildere Rudersdal
   • Evaluering af cykelturen 12. august
 • Storkredsen
  • Samarbejdet med/mellem folketingskandidater og -medlemmer
 • Tur til København 5.9.
  • Søren oplæg Spørg René Gadevedlægges
 • Folkekøkken 24/9, 29/10 og 26/11
  • Orientering og bemanding
 • Kommunen
 • EventueltDagsorden Årsmøde 18092018.docx (17.9 KB)
  Vedtægt for Alternativet Rudersdal.docx (29.8 KB)
  Forbrug.docx (14.1 KB)
  SpørgReneGade.docx (16.6 KB)