Vejle støtter op om den demokratisk valgte politiske leder

Vejle støtter op om den demokratisk valgte politiske leder og takker lokalforeningerne i København & Aarhus for deres tydelige og velformulerede udmeldinger om Alternativets unikke medlemsdemokrati og ønske om fastholdelse af de seks dogmer.

Bestyrelsen Vejle og Opland
(Hans, Rune, Olav, Bent, Inger, Ove, Lars)

5 Synes om