Vedtægter og håndbog 2021

Gældende vedtægter
Opdateret i henhold til de landsmødevedtagne ændringer i minimumsvedtægterne
Vedtægter Alternativet Aarhus 2021.pdf (126.1 KB)

Om opdateringerne af vedtægterne:
De er rettet til efter de minimumsvedtæger der gælder efter landsmødet i september 2020.

Det er disse ændringer:

  1. § 7 stk. 2, 14 dage er ikke længere nok til at få stemmeret. Ny ordlyd:
    ”Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling.”

  2. § 12, stk. 3, og organisatoriske hverv, kræver nu 90 dages medlemsskab. Ny formulering:
    ” Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 90 dage efter kontingentet er indbetalt.”

Der er indført mulighed for at køre dobbeltmandater. Det er en kan bestemmelse, § 18, stk 6:
” Hovedbestyrelsen kan i konkrete tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Landsvedtægterne, minimumsvedtægter for Storkredsforeninger og minimumsvedtægter for Kommuneforeninger angående begrænsninger i organisatoriske og politiske dobbeltmandater. En dispensation skal være begrundet fx i mangel på ressourcer eller administrative byrder ved udtræden. En dispensation gælder for et år, og kan ikke forlænges.”

§ 2 (manifest) manglede den sidste sætning:
” Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.”

Gældende håndbog
Håndbog Alternativet Aarhus 2021.pdf (817.0 KB)

1 Like