Årsmøde og opstillingsmøde - endelig dagsorden og bilag

Kære Alternativist

Lørdag den 27. marts holder Alternativet Aarhus Årsmøde og opstillingsmøde.

Her følger endelige dagsordener samt bilag til de to møder.

Husk at tilmelde dig til mødet!
Du skal være tilmeldt Årsmødet og opstillingsmødet gennem AlleOs for at kunne stemme til møderne.
Kun deltagere, der er tilmeldt, kan stemme. Tilmelding på Facebook er ikke nok.

Dagsorden

 • 10.30: Zoom-mødet åben for ankomst - du finder link til mødet på AlleOs

 • 11.00: Årsmøde

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Behandling af forslag
   • Korrigering af vedtægterne i henhold til de landsmødevedtagne ændringer i minimumsvedtægterne
  • Præsentation af bestyrelseskandidater
  • Valg til bestyrelsen
  • Beretning fra grupperne
  • Valgresultat
  • Valg af revisorer
  • Valgforbund - oplæg og debat
  • Eventuelt
 • 13.00: FROKOSTPAUSE

 • 13.40: Opstillingsmøde

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Præsentation af kandidaten
  • Valghandling
  • Præsentation af Alternativets samværspolitik
  • Valgresultat
  • Politisk debat
  • Afslutning og afrunding
 • 15.00: Tak for i dag

Bilag
Til bestyrelsen opstiller:

 • Peter Laudrup
 • Christoph Lodemann
 • Rasmus Rydahl
 • Martin Chemnitz Frederiksen
 • Tenna Duch Schaldemose

Som byrådskandidat opstiller:

Lissi Bagge

Du finder alle opstillingsgrundlag her

Forslag
Der er ingen indkomne forslag, men der er foretaget korrigering af vedtægterne i henhold til de landsmødevedtagne ændringer i minimumsvedtægterne. Ændringerne gennemgås på årsmødet. Du finder de opdaterede vedtægter og håndbogen her

Valghandlingerne - formalia
Der sendes mail og SMS, når afstemningen går i gang.

Da der er færre opstillede, end det maksimale antal medlemmer af bestyrelsen, vil der kun blive tale om et tillidsvalg. Her kan man give sin stemme (sin tillid) til en, flere, eller alle de opstillede kandidater til bestyrelsen. Kun de opstillede der har 50% opbakning eller mere, vil være valgt til bestyrelsen.

Afstemningen til opstillingsmødet er ligeledes et tillidsvalg. Kun hvis hun får mere end 50% opbakning fra de afgivne stemmer, vil hun være kandidat for Alternativet.

Vi håber at se mange af jer til denne vigtige og spændende dag!

Alternative forårshilsner,
Bestyrelsen

1 Synes om

Jeg håber, at I får et godt års- og opstillingsmøde!

Det ser ud til, at I får en super bestyrelse igen i år! :slight_smile:

Hvor mange byrådskandidater har I samlet set?

Kh.

Vi har et stærkt felt:

 • Andreas Giessing Nielsen (Å U)
 • Katrine Skov-Hansen (Å U)
 • Henrik Hjortshøj (erfaring fra KV17)
 • Thor Clasen Jonasen (erfaring fra KV17)
 • Carsten Borup (erfaring fra KV17)
 • Lissi Bagge (erfaring fra KV17)