Vedr. dagens historie i pressen

Kære medlemmer

DR bringer snart en historie, hvor de vil omtale samarbejdet i Alternativets folketingsgruppe. Vi ved ikke præcis, hvilke detaljer historien vil omfatte. Men hovedbestyrelsens forperson, Trine Aslaug Hansen, og folketingsmedlem, Theresa Scavenius, er blevet interviewet. Af den grund sender Hovedbestyrelsen hermed en orientering til jer om sagen.

Dét vi kan fortælle er, at folketingsgruppen i en periode har haft uoverensstemmelser, og at hovedbestyrelsen derfor har taget initiativ til at hjælpe gruppen. Hovedbestyrelsen har igangsat et forløb med en erfaren organisationskonsulent, som faciliterer et forløb, hvor et udvalg af hovedbestyrelsen, folketingsgruppen og et medlem af Dialogrådet deltager.

Med forløbet tager vi os tid til at lytte til hinanden og finde redskaber til at forbedre samarbejdet på tværs af organisationen og i folketingsgruppen. Samtidig foregriber vi en proces, som vi under alle omstændigheder skal i gang med - nemlig samtalen om rollefordeling, ledelse og organisationsstruktur, som vi efterhånden kan mærke, det ville være godt for os at blive mere skarpe på.

Vi forventer, at processen vil være afsluttet ved udgangen af september måned, og vi håber, at I vil udvise tålmodighed og lade os arbejde. Herudover vil vi naturligvis orientere jer, når der er anledning til det.

Trine Aslaug Hansen
På vegne af Hovedbestyrelsen

1 Synes om

Kære Trine!
Tak for orientering. Det lyder så ærgerligt, og selvfølgelig skal I ha´ arbejdsro. Mit første spørgsmål er. Hvordan er pressen blevet involveret?
Kh Christa

1 Synes om

“Scavenius og Rosenkilde er fronterne i konflikten, fortæller kilder. Kort fortalt står Rosenkilde for samarbejde, aftaler og forlig ved at have et godt forhold til andre på Christiansborg, mens Scavenius står for en mere kompromisløs og principiel linje, der kan skabe flere fjender.”

Der er brug for begge dele, men efter min mening holder ønsket om samarbejde kun så langt som til samarbejdspartnerens anstændighed, og der viser Socialdemokratiet sig desværre gang på gang at gøre brug af manipulerende og til tider næsten løgnagtige kommunikationskneb.

Historien om affaldshåndteringen er en dem, men der kan nævnes utallige andre.

Når der er et faktum partiet ikke bryder sig om, er de ikke blege for at benægte med alle hånde kommunikationsfinder, undvigesvar, talen imod bedre vidende, osv. Det er nødvendigt at nogen står fast og siger, den går bare ikke, og det har Theresa gjort med f.eks. affaldshåndteringen. Og det er nødvendigt også selvom de bliver “rasende”, uha … SF har vist, hvad samarbejde med S fører til, nemlig ikke særlig meget, og til syvende og sidst en kold skulder.

I forhold til partidisciplin. Den er sværere, og det er lidt ærgrerligt, at Theresa så tidligt vælger den konfrontatoriske linje internt, men det må være muligt for begge parter at kunne bøje sig mod hverandre. Det er mit indtryk, at Theresa Scavenius er en, der virkelig bider sig fast, men også lidt en solorytter. Det må der kunne være plads til, sålænge personen også bidrager positivt.

10 Synes om

Jeg håber bare vi kan undgå interne uenigheder kommer i pressens søgelys. Det sidste der er brug for nu er offentlig ballade/uro som vi så for år tilbage! Den tilslutning der er til Alternativet lige nu kan meget hurtigt forsvinde.
Bare min beskedne holdning

6 Synes om

Tak til HB for ny orientering. Vi har længe vidst: -“hovedbestyrelsen har igangsat et forløb”. og nu skal vi udvise tålmodighed og lade jer arbejde.
Ro på og IKKE lade pressen overtage og forcere processen.
Vi har brug for hver eneste af vores seks folketingsmedlemmer.

3 Synes om

Jeg håber også på en fredelig løsning, da en eksklusion virkelig ikke er det Alternativet har brug for lige nu.

Men rent politisk må jeg indrømme at jeg faktisk er enige med Theresa Scavenius i de sager som tilsyneladende (i følge DR) giver konflikt:

a) Advokatvurdering af Mette F, hvor Theresa Scavenius (ifølge DR) insisterede på vi holder fast i vores valgløfte.
b) Affaldslovforslaget, hvor Theresa Scavenius mente det bør udsættes/annulleres (implementeringen var yderst ringe og gavner ikke klimaet en pind)
b) Forbud af koranafbrændingen, hvor Teressa S (i følge DR) er stærkt imod. Folketingsgruppen var derimod mere åben.

Jeg er helt med på at det er irriterende at have en “solo rytter”, som Theresa Scavenius sandsynligvis er. Men omvendt må jeg konstanter at jeg faktisk er enige i hendes politik. Det tror jeg faktisk en del i Å er.

Så jeg håber på en løsning hvor der er plads til Theresa Scavenius - eller hvad synes I andre?
Ligeledes håber jeg at Theresa Scavenius virkelig vil forsøge at være bedre til at arbejde sammen med folketingsgruppen - og hvis det giver nogle kompromiser som hun ikke kan leve med - så må de sammen finde en ordning til at håndtere det.

Vi kunne fx udnævne hende til vores officielle “klimakriger” - hvilket fx kunne have det privilegium at hun i klimasager må stemme modsat af FT-gruppen i klimaetsnavn (også selvom det rent taktisk er dumt at blive uvenner med SF osv.). På de andre politik områder (koran-afbrændinger) må hun så affinde sig folketingsgruppen… Det er bare en idé - og muligvis en dårlig en :wink:

10 Synes om

Kan vi ikke bare droppe partidisciplinen, og lade folketingsmedlemmerne stemme efter deres overbevisning? Men hvis de offentligt giver udtryk for holdninger, som strider lodret imod partilinjen, så skal de udtrykkeligt gøre opmærksom på at det er deres egne personlige opfattelser. Vi kunne lave en standardformulering, som skal tilføjes til sidst. For eksempel: “NB: Dette er udtryk for min egen personlige holdning. Jeg taler ikke her som repræsentant for Alternativet”.

Også på dette punkt kunne vi være et nyskabende parti. Lad os gøre de interne stridigheder til en vindersag. Som det eneste parti overholder vi faktisk grundloven.

10 Synes om

Kære Carl!
Det er en rigtig god pointe, det med overholdelse af Grundloven mht. overbevisning og stemmeafgivelse. Alene ordet partidisciplin har ikke meget med mod og gennemsigtighed at gøre - bare lige for at nævne to af vores særlige værdier…Jeg håber, at Alternativet samlet set kan vende denne konflikt til en konstruktiv fremdrift i folketingsgruppen.
Kærlig hilsen
Gunhild

8 Synes om

Sagen handler jo åbenbart ikke primært om koranafbrændinger. Afbrændinger af bøger, skrifter og andre ytringer er naturligvis IKKE en naturlig del af ytringsfriheden - tværtimod !
Jeg ser derfor mange argumenter for at stemme både for eller imod regeringens klodsede forslag.
Jeg forstår at folketingsgruppen indstiller til eksklusion - Det er meget voldsomt og baggrunden må rumme betydeligt mere, end det vi er informeret om. Hvorfor gå så vidt ? Hvad er den egentlige årsag til indstillingen. Tavshedskultur fremmer ikke tiltroen til Alternativet men det gør egoistisk opførsel sandelig heller ikke. Hvorfor ikke tillade Theresa Scavenius at stemme frit, som grundloven faktisk påbyder !

4 Synes om

Tak for opbakningen, Gunhild og Jesper. Ja, vi har en kedelig tendens til at ekskludere medlemmer i tide og utide. I Alternativet burde der være højt til loftet og langt til døren, som de siger i Venstre.

Kh. Carl.

2 Synes om

Jeg har tæt på ingen kontakt med folketingsgruppen, HB og andre med viden om konflikten. Men jeg har tit krummet tæer når jeg i dagspressen har kunne læse den konfrontatoriske linje, som Theresa kører. Alternativet har en politisk kultur og vi har siden 2019 vidst at Theresa har en anden. HVIS det er den, vi er stødt ind igen og jeg gentager at jeg ved tæt på ingenting om det, så vil jeg rose ledelse, folketingsgruppe m.fl. for at have gjort forsøget på trods af vores tidligere erfaringer.

1 Synes om

Mig bekendt er vi da allerede fri af begreber som partidiciplin, det er da ikke noget der hersker i Alternativet. Eller er det mig der tager fejl?

Der er alt for mange spekulationer, og personligt slår jeg lige lidt koldt vand i blodet indtil der kommer en orientering fra folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen. Men jeg synes dog at dagens historie i pressen er en god anledning til at den kommer ret snart.

2 Synes om

“Partidisciplin og -kultur er ikke vigtigere end nogle meget principielle spørgsmål, sagde hun i interviewet, hvor hun slog fast, at hun ville være klar at bryde partilinjen, hvis Alternativet endte med at være for et forbud.”

1 Synes om

Hvilket interview?

man kan vælge at kigge på forskelligheder og man kan vælge at kigge på fællesheder. Du skriver noget historik fra 2019 på en uklar måde med sort/hvid abstraktion: Alternativet på den ene side og et folketingsmedlem på den anden side. To forskellige kulturer må man forstå…Måske er der nuancer imellem ekstremerne, som vi alle kunne få glæde af…

Tak Carl!

ons. 13. sep. 2023 kl. 15.46 skrev Carl Bloch via Dialog <webmaster@alternativet.dk>:

Jeg tager hatten af for Theresa Scavenius´ konfrontatoriske linje, for der skal meget mere til for at rykke nok i retning af klima-rimelighed, og vores værdier og etiske linjer for dialog er så meget i vejen for at Alternativet kan opnå indflydelse hos Christiansborgs benhårde politiske dagsorden.
Vi bør afskaffe vores “sød dreng/pige” regler, og sigte på indflydelse i den allerede fungerende (og måske uetiske) politiske verden. Der er ikke plads til, at vi med den “søde” linje opnår 2% af det der skulle have været opnået, så vil jeg hellere gå efter guldet med den hårde linje.

Theresa Scavenius står for mig for den linje, så der er MEGA meget brug for hendes ageren sammen med Alternatives politiske program, som hun jo for mestens del er enig i.
Stop de stridigheder … find en vej frem, hvor der også (eller måske primært) er plads til Theresa Scavenius.

Jeg opfatter vores “søde regler”, som værktøj stifterne fik defineret til at holde modsatmendende medlemmer på plads, når de alligevel fik gennemført det, som de selv gerne ville. Det er selvfølgelig firkantet sagt, også mere firkantet end jeg reelt mener, men vi kommer ingen vegne, og hvornår er nok vægelsindethed og tøven nok?

Jeg er glad for forperson for Hovedbestyrelsens udmelding om, at denne situation har afsløret behovet for at kigge på organiseringen, for her står vi ikke stærkt nok (mildt sagt).

Min melding er: find en løsning SAMMEN MED Theresa Scavenius - og arbejd så PRIMÆRT på at designe et parti, der kan fungere i den verden det skal fungere i.
Jeg vil forlade partiet sammen med Theresa Scavenius, hvis Hovedbestyrelsen beslutter sig for at ekskludere hende, for det vil være et signal til mig om, at Alternativet fremover fortsat vil stå for den bløde og “søde” linje, som alt for mange gange har vist sig ikke at virke.

Per Kjøller Jensen, medlem i Køge/Lejre

6 Synes om

Jeg er meget enig med dig, er også enig med Theresa i forhold til koranafbrænding, her syntes jeg også vi bøjer os .

Det er altså ikke rigtigt.