Vedr. dagens historie i pressen

Hej alle, bemærk venligst at denne tråd kan ses af alle på nettet (også ikke medlemmer af alternativet).
Så alt hvad man skriver her er offentligt tilgængelig for pressen og hvem der ellers kan linket til dialog.

Ikke at der er noget galt I hvad der skrives - men det overraskede altså mig…
Mvh Jonas

Det ér rigtigt, at det er sådan jeg opfatter det … men jeg antager, at det du mener er, at du har opfattet det anderledes. Hermed noteret.

1 Synes om

Hvad gør koranafbrænding godt for?

Carl_Bloch: “opbakningen” - Jeg har ikke bakket nogen op - jeg anmoder om en udredning så man kan finde hoved og hale som menigt medlem. Bemærk også min kommentar vedr. “egoistisk opførsel”. Der har været for mange sager om folk med overdimensionerede egoer !

Du er enig med mig i at vi skal droppe partidisciplinen, og lade folketingsmedlemmerne stemme efter deres overbevisning, som der står i grundloven. Du skrev det lige efter at jeg havde skrevet det, og derfor opfattede jeg det som en opbakning.

Nej det er jeg IKKE enig i - Jeg mener man skal være storsindet. Hvis man vil droppe partidisciplinen kan man lige så godt droppe partimedlemskabet, så er det jo meningsløst !

1 Synes om

“Hvorfor ikke tillade Theresa Scavenius at stemme frit, som grundloven faktisk påbyder!”

Det her er pinagtigt, for nu er partiets fremtid sat på spil.

Koranafbrænding er vel ikke et nøglespørgsmål for Alternativet og personforfølgelse af statsministeren heller ikke. Så her kan vi roligt lade folketingsmedlemmerne hver for sig stemme efter overbevisning uden at det skader vores kernepolitiske sager som klima, natur og miljø, der i mine øjne er vores eksistensberettigelse som parti.
Naturligvis skal dagligdagen være til at holde ud for folketingsgruppen, og er den ikke det, må der gøres noget. Vi har ikke brug for tidligere tiders splittelse af gruppen.

1 Synes om

Helt enig, Sveske - og måske kunne Alternativet endog gøre et statement på den gode måde mht. ny politisk kultur. For det kunne smitte af på flertalsregeringens ageren, som jo kun har flertal pga. partidisciplin…

Uanset om der fremover vil være eller seks medlemmer af Alternativets folketingsgruppe…

Inden det sidste valg besluttede vi at samle de grønne partier i ét parti. Vi bød medlemmer fra Frie Grønne, Veganerpartiet, Momentum, og De Grønne velkommen. Mange tog imod indbydelsen. Men konsekvensen var at Alternativet blev et mere uensartet parti. Der kom flere divergerende meninger. Det var let at forudsige at der ville ske det, der nu er sket. Altså samarbejdsvanskeligheder. Nu må vi tage konsekvensen af vores beslutning. Konsekvensen er at vi må bløde op på partidisciplinen, for at gøre partiet mere rummeligt. Ellers vil de nye medlemmer før eller senere forlade os igen.

3 Synes om

Det må forekomme passende at diskutere partidisciplin og regeringsduelighed, samarbejde og værdien af, at partiet fremtræder forståeligt og forudsigeligt - christiansborglogik fra 4-partisystemet, og siden med det røde kabinets tid.
Venstresocialisterne svigrede logikken ved at sprænge en s-sf-regering.

Jeg er glad for at møde dig her.
27 24 47 00

Mikael

1 Synes om

Tak for et formentlig god resumé! Fuldstændig korrekt at der er brug for begge dele. Nogle gange bliver politik-interesserne så styrende at mf’er går med til sager som indholdsmæssigt ikke kan forsvares. Sådan en sag er affaldshåndteringen. Theresa sætter sig ind i substansen og ser de principielle linier i sagen og ser i tilfældet med affaldshåndteringen at det er en katastrofe. Ønske om eksklusion kan man jo nemt få når en partner udfordrer ens værdier og horizont på et tidspunkt hvor man ikke er parat til det, og i en gruppe med ansvar kan der meget nemt opstå ‘group-think’. Jeg er rigtig glad for mæglingsforsøget - det skal bare lykkes, for et team, som kan rumme store modsætninger har også et potentiale for en stor dynamik og høj kvalitet i arbejdet. Alternativet ser jeg som et parti, hvor mange medlemmer er, netop fordi vi snakker politik som real-politik altså som løsninger på menneskers udfordringer, og derfor er der virkelig mange forskellige holdninger til mange forskellige politiske spørgsmål. Dette må også gerne vise sig i folketingsgruppen. Fint at være enige om de store linier og spørgsmål, men når det kommer til mindre sager som kan ses fra mange vinkler skal der være plads til argumentation. Der ser jeg det ikke som konfrontatorisk at sige at principper vægter højere end partidisciplin. Det er modigt. Man kunne jo også vende det om og spørge gruppen hvilke argumenter de egentlig har for at forsvare deres holdninger i disse konkrete sager?

Det største problem er at Theresa er klimaordfører. Vi må selvfølgelig kræve at vores ordførere følger partilinjen. Et kompromis kunne være at fratage Theresa ordførerskabet.

Hvad er partilinien?

1 Synes om

Hvad angår koransagen er der flere grunde til, at det ville have været formålstjenligt at stillet MF’erne frit.

  1. Regeringen har formentlig et flertal bag sig under alle omstændigheder
  2. Der er meget gode grunde for de enkelte til at mene noget meget kraftigt/principielt i den sag, men partiet er splittet
  3. Vi kunne have haft en mere intens diskussion, men fik den ikke
1 Synes om