Valgkampsudvalg 17. juni 2017

Referat af møde i valgkampsudvalg 17. juni 2017

Til stede: Daniel Olesen, Sarah Bech-Lodahl, Malene Nielsen

Kort introduktion af tilstedeværende. Malene er mest interesseret i at hjælpe med planlægningen af valgkamp og møder etc.

Gennemgang af udvalgsopgaver:
a) Planlægge arrangementer fra ca. august og til valgkampen slutter 21. november. Deriblandt 2 pola’er, et den 16. september, et i oktober/november. Møderne kan have følgende karaktertræk. Politisk vs. ikke-politisk. Indadvendt (kun for medlemmer) vs. udadvendt (ikke-medlemmer møder Alternativet). Lavintenst (nemt at arrangere med afslappet indhold) vs. højtintenst (program og heftigt indhold, f.eks. pola). Tværpolitisk (med andre partier involveret) vs. Alternativet alene. Foreløbige ideer til møder: Hygge i parken. Gademøder med politikere fra andre partier. Opstillingsmøde for kandidater. Sy et Å.
b) Budget er foreløbig 5.600 til almen drift. 3.000 til lokaleleje. 10-13.000 til valgplakater. Derudover kan suppleres fra foreningens overskud fra sidste år.
c) Udvalgets sidste opgave bliver at koordinere praktiske opgaver, såsom at opsætte valgplakater, organisere møder etc.

Udvalget vil gerne have et fast lokale under selve valgkampen, hvis budget og mulighed passer. Daniel undersøger, om landsforeningen yder tilskud til sådan et.

Næste møde er 5. august kl. 12, igen på biblioteket. Mødet ledes af Sarah. Mødets formål vil være at fastlægge en kalender med begivenheder og fastlægge nærmere budget for valgkampsmateriale.