Valg til det INTERNE Ombudsråd // Evalueringsrådet

##Vil du være del af Omdbudsrådet // Evalueringsrådet?
Har du lyst til at arbejde med at gøre Alternativet klogere på, hvordan partiet og bevægelsen eksperimenterer med og udlever de bærende værdier og debatdogmer i det interne virke, samarbejde og kommunikation?

Så er det måske dig, som kunne være en oplagt kandidat til det interne Ombudsråd // Evalueringsrådet. Rådet har til opgave at foretage interne evalueringer af, hvordan vi i Alternativet udlever værdierne og debatdogmerne samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram.

De personer, som storkredsene indstiller, skal have demonstreret kritisk, konstruktiv og kreativ praksis og være anerkendt for, hvorledes de lever op til Alternativets værdier og debatdogmer i den interne kommunikation i Alternativet.

Som medlem af rådet vil det være rigtig godt, hvis du har tid at lægge i arbejdet, da opgaven for rådet er vigtig for hele Alternativet.

###Proces
Der skal findes supplerende medlemmer til rådet inden 15. september, og derfor har vi i Hovedbestyrelsen udarbejdet et nyt kommissorium sammen med de eksisterende tre medlemmer af rådet - det kan læses her:

I 2017 udpeges Ombudsrådet af hovedbestyrelsen på baggrund af indstillede kandidater fra storkredsenes opstillingsmøder - der jf. beslutning på landsmødet skal afholdes inden 15. september 2017.

Tag derfor fat i bestyrelsen i jeres storkreds (find dem på AlleOs), hvis du eller en du kender kunne være en oplagt kandidat. I storkredsene afvikles forskellige processer, så det kan passe med de års- og opstillingsmøder i sensommeren, som allerede er planlagt.

###Kontakt
Tag også gerne kontakt til de tre nuværende medlemmer af rådet, til Landssekretariatet eller undertegnede for at høre nærmere om arbejdet i rådet. Læs rådets beretning (side 9-10) fra Landsmødet HER.

Med ønsket om en dejlig sommer :sunny:

Nilas Bay-Foged
På vegne af Hovedbestyrelsen