Vælgermøde Dansk Handikap Forbund

I aftes var jeg til mit første vælgermøde, arrangeret af Dansk Handikap Forbund. Jeg fortalte, at vi i Alternativet vil arbejde for at FN's handikapkonvention efterleves, at vil have flere, der er godkendt til flexjob ud på arbejdsmarkedet, at vi ønsker tilbud om sundhedtjek til alle personer med handikap, at vi vil etablere NEST-klasser, og at vil vil udvikle handikappolitik sammen med borgere med handikap, interesseorganisationer og fagprofessionelle.


Importeret fra: https://faaborg-midtfyn.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/vaelgermode-dansk-handikap-forbund
1 Like

Jeg har stillet forslag om, at Danmark ikke blot efterlever FN’s Handicapkonventionen, men helt inkorporerer (implementerer) konventionen i dansk lov og ret.

Se mere hér:

Mange venlige hilsener

Lisbeth Søndergaard Raun.