Ungdomsuddannelserne - Fokus på mental og fysisk sundhed:

Forslagets tekst

 • Psykologisk funktion, med gratis tilbud til elever på ungdomsuddannelserne, der oplever tegn på psykiske problemer eller stres. Skal virke forebyggende, så man kan få hjælp uden en diagnose. Gratis psykologhjælp på ungdomsuddannelser
 • Sundhedsplejerske
  • Mentorordninger mellem unge
  • Mentorordninger kan være med, til at hjælpe unge til at stå fast på sine ønsker og deltagelse i uddannelsen i tider med turbulens eller ondt i livet. Vi mener, at mentorordninger mellem ung-til-ung, kan være en måde at styrke fællesskabet, medansvaret og rummeligheden for hinandens trivsel.
 • Det sociale miljø: er en central del af den individuelles læring.
  • Et sundt læringsmiljø bunder i et sundt socialt miljø. Derfor skal det sociale fællesskab sikres gennem ekskursioner eller temadage
  • Temadage sikrer det sociale miljø gennem samarbejde på tværs af klasser og årgange eller internt i klasserne
  • Ekskursioner skal være lovpligtige på alle skoler for at tilgodese de sociale relationer og at læringsmiljøet kan blive bedst muligt
  • En national kampagne: Den sociale uge. En uge på tværs af alle ungdomsuddannelser, på alle årgange, og hvor lokale aktører indgår. Her skal man skabe værdi i lokalsamfundet, hvad enten det er social innovation i forhold til et herberg eller i forhold til lektiehjælp eller besøgsvenner for ældre.
 • Personlig & faglig vejledning på skolerne, studiecoach
 • Konflikthåndtering på skoleskemaet
 • Førstehjælpskursus til alle

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Amalie Villesen
 3. Hans Ahlmann-Ohlsen
 4. Karen-Maria Slente Stubager
 5. Katrine Vestergaard
 6. Nafisa Fiidow
 7. Rebecca Berthelsen
 8. Thomas Jeambaire-Hansen
 9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
 10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Kære stillere

Tak for forslaget - det er super vigtigt!
Jeg vil blot udvide den sidste pind, der hedder “Førstehjælpskursus til alle” og understrege at det OGSÅ bør være psykologisk førstehjælp. Der er nogle ret seje kurser som alle burde have.

Bedste hilsner
Stine Skot