Ungdomsuddannelserne - Bæredygtighed på alle ungdomsuddannelser

Forslagets tekst

Den fremtidige ungdomsgeneration, skal være medskaber af et bæredygtigt samfund på flere parametre. Det kræver en opgradering af en række fagligheder: medborgerskab, Kritik og empati og grøn bæredygtighed.

o Medborgerskabsfaglighed skal understøttes på alle ungdomsuddannelser. Det skal skabe forudsætninger for en medskabende ungdom. Faget skal bl.a. indeholde:
 Global dannelse: Danmarks i verden og verden i Danmark: uddannelse i et internationalt perspektiv.
 Som en principiel del af faget/undervisningen, skal de unge have medbestemmelse over, hvad der fokuseret på.

o Kritik og empati som grundlæggende faglighed, skal understøttes på alle ungdomsuddannelser. Det skal skabe forudsætningerne for
 Seksualundervisning & etisk kodeks
 Skab rum for refleksion om etik, normer og rettigheder på sociale medier – digital selvforsvar
 Moral og etik-undervisning
 Fagligheden skal understøtte evnen til at forholde sig samtidigt kritisk over for samfundets strukturer, og normer såvel som evne empati og medmenneskelighed i mødet med andre mennesker
 Obligatorisk seksual- og norm-kritisk undervisning:
 Unges etik omkring grænser for intimitet og fortrolighed er på det seneste igen blevet aktualiseret. Det viser, at der stadig er et stort behov for seksual- og normkritisk undervisning i gymnasiet
 Et virkelighedsfag/forløb om almindelig ”livskundskab”, der indbefatter muligheden for at lære at ordne regninger, betale skat, håndtere en kontrakt (eks. bolig/leje), rettigheder som borger etc. kunne evt. ligge ind som en del af vejlednings rollen. Det kunne også indbefatte personlig udvikling på skoleskemaet

o Grøn bæredygtighed, iværksætteri og kreativitet som læringsplatform og faglighed
 Eks. Iværksætteri, innovation og bæredygtighed som tværfagligt projektforløb – teoretisk og praktisk - på alle ungdomsuddannelserne
 Der skal afsættes timer til at eleverne individuelt eller i grupper, udvikler en egen forretningsidé eller bæredygtige projekt, der gavner lokalsamfundet. Forretningsidéen eller det bæredygtige projekt skal føres hele vejen fra “idé til virkelighed”, og afslutningsvis skal resultatet præsenteres for et eksternt fagligt panel af lokale professionelle. Alt efter emnevalg kan panelet bestå af iværksættere, forretningsfolk, organisationer eller offentlige institutioner, som vil vurdere projektet bæredygtighedspotentiale både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Nogle af projekterne skal laves på tværs med andre uddannelsesinstitutioner. Hver klasse skal have et fastsat antal timer om året, hvor eleven selv skal udtænke og afprøve ideer/projekter/drømme: alt fra et forretningsprojekt til at tage praktik på et plejehjem.
 Erhvervspraktik kombineret med produkt for alle ungdomsuddannelser
 Kreative fag på erhvervsskolerne
 Kunst og kultur som tværgående tema/evne/læring
 Overbygning i bæredygtighed til håndværkeruddannelse (eksisterende forslag 6.4.1.)

Hvordan forslaget er udarbejdet

Disse politiske forslag blevet til med initiativ fra rundt om i landet, der har været med til at udvikle politikken i en koordineret proces. Processen startede i sensommeren 2016 og består af en gruppe fra Alternativet Aarhus, herunder tovholder Katrine Vestergaard, uddannelsesordføreren Carolina Maier og hendes team, samt hjælp fra en gruppe i Aalborg.
Der er afholdt 5 politiske laboratorier om ungdomsuddannelserne. Først på 4 forskellige ungdomsuddannelser i Aalborg, Kolding, Herning og København. Ca. 120 unge deltog i den del af processen, samt ca. 25 voksne, ansatte og frivillige. Derudover har Alternativet Aarhus afholdt et politisk lab. om ungdomsuddannelser, hvor omkring 20 personer deltog.
Der er også afholdt tre politiske laboratorier om videregående uddannelser og forskning i henholdsvis København, Århus og Aalborg i løbet af september. I alt har omkring 60 personer deltaget i disse. Indeværende forslag bygger primært på laboratorierne, men nogle af dem er også fremkommet da visionerne var i høring i oktober. Imens ideerne blev udviklet opstod også ideer til grundskoleområdet. Dem har vi taget med her. Derudover henvises til det politiske idekatalog på folkeskoleområdet godkendt af politisk forum i foråret 2016.

Hvem har været inddraget

Tech College Aalborg
• Gymnasielærere
• Uddannelseschef, erhvervsuddannelse
• Forsker, UCC
• Professor i uddannelse for bæredygtig udvikling, DPU
• Lektor, Ph.d., DPU
• Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (paraply organisation)
• Professorer og lektorer på DTU, RUC, SDU, KU
• Innobooster
• Dansk Industri
• Danske Studerendes Fællesråd

Forslagsstillere

  1. Carolina Magdalene Maier
  2. Amalie Villesen
  3. Hans Ahlmann-Ohlsen
  4. Karen-Maria Slente Stubager
  5. Katrine Vestergaard
  6. Nafisa Fiidow
  7. Rebecca Berthelsen
  8. Thomas Jeambaire-Hansen
  9. Torben Nybo Steffen-Nielsen
  10. Ulla Manel Berghagen

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Synes om

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.