Ungdomshøjskole – et frivilligt, gratis tilbud til alle unge

Forslagets tekst

Alternativet ønsker, at alle unge får tilbud om et år på ungdomshøjskole i umiddelbar forlængelse af folkeskolen, dvs. efter 9. eller 10. klasse. Ungdomshøjskolen erstatter ikke hverken folkeskolens afgangsklasser eller det første år på en ungdomsuddannelse – det er et selvstændigt år, som på en og samme gang er en kvalificering frem mod en ungdomsuddannelse, og en mulighed for den unge at mærke efter og prøve kræfter med, hvad han eller hun begejstres for, og hvor han eller hun kan skabe værdi i samfundet. Det vil samtidig være et sted, hvor den enkelte unge får mulighed for at stifte nye interessefællesskaber. Ungdomshøjskolen er hverken et arbejdsmarkedsorienteret projekt eller et selvudviklingsprojekt, men en samfundsprojekt. Det kan ses som en kobling af højskolernes dannelsesprojekt og nogle efterskolers erhvervsfokus. Ungdomshøjskolen er en måde at modnes på, som giver den unge frihed fra karakterræs og ’den lige vej’, men som samtidig stiller krav til den unge om at indgå i et forpligtende fællesskab med alt hvad det kræver af rummelighed og arbejdsomhed.
Formålet med ungdomshøjskolen er på den lange bane at få langt flere unge til at vælge – og gennemføre – en ungdomsuddannelse.
I Alternativet tror vi på, at et ungdomshøjskoleforløb vil betyde, at langt flere unge mennesker sættes i stand til at træffe uddannelsesvalg fra både hjernen og hjertet, og at det samtidig ruster til et nødvendigt samfundsengagement.

Udfordring forslaget skal løse

I dag får 20% af en generation ikke en ungdomsuddannelse. Det skyldes i høj grad et system, hvor vi alt for tidligt stiller krav til, at de unge skal træffe valg, som er afgørende for deres livsforløb, uden at være klædt hertil.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er et vist overlap med efterskoler og højskoler, hvilket man kunne se som en ulempe. Men det er ikke intentionen at det skal erstatte efterskoler eller højskoler, men som et supplement.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget et blevet til under arbejdet med en ungdomsuddannelsespolitik, og er en del af en større pakke af ideer, som er udviklet siden foråret 2016, hvor Uffe Elbæk og ordføreren for ungdomsuddannelser Carolina Magdalene Maier, var på en ungetour ud i landet blandt elever på ungdomsuddannelserne, for at høre deres drømme og ønsker for ungdomsuddannelserne.

Hvem har været inddraget

Forskere med viden inden for unge, såvel som efterskoler og højskoler, samt interesseorganisationer for elever på ungdomsuddannelserne.

Forslagsstillere

  1. Carolina Magdalene Maier
  2. Amalie Villesen
  3. Karen-Maria Slente Stubager
  4. Katrine Vestergaard
  5. Kim Hjerrild
  6. Linnea Winblad Madsen
  7. Mathias Høj Kristensen
  8. Pernille Schnoor
  9. Rebecca Berthelsen
  10. Tove Helene Egtved

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.