Undervisning og forskning på skoleskemaet, skolelandbrug og mulighed for praktik

Forslagets tekst

Bæredygtig fødevareproduktion- og forbrug skal være en del af undervisningen i folkeskolen, på landbrugsskolerne og maduddannelserne.

 • Bæredygtig fødevareproduktion- og forbrug skal være en del af undervisningen i folkeskolen, på landbrugsskolerne og maduddannelserne.

 • Højskoler skal have støtte til at tilknytte et lille økologisk landbrug, der fungerer som b-æredygtig landbrugsskole og samtidig forsyner højskolen med fødevarer (og afhængig af produktionen fx kan sælge i lokalområdet, eller samarbejde med lokalområdet om forædling af landbrugsprodukterne). Disse økologiske landbrugshøjskoler kan evt. også bruges til at efteruddanne ældre landmænd.

 • Det skal være muligt at komme i praktik på små alsidige gårde i Danmark. I dag er der størrelseskrav til gårdene, hvor de fx skal have minimum 50 malkekvæg for at gælde som en kvægpraktik. Disse krav vil vi ophæve.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Like

Spændende forslag, som man burde kunne arbejde videre med. :slight_smile:

Det må kunne lade sig gøre i nær fremtid håber jeg.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.