Understøttelse og udbredning af klimavenligt landbrug

Forslagets tekst

 • Vi vil understøtte klimavenlige landbrugsmetoder og -systemer som reduceret jordbearbejdning og permakulturlandbrug
 • Vi vil understøtte udviklingen i resiliente afgrødesystemer og dyrkningsmetoder, som sikrer robusthed overfor klimaforandringerne og som indgår i mere bæredygtige produktionsforhold.
 • Danmark skal være førende inden for opdræt af insekter og andre alternative proteinkilder. Vi vil derfor understøtte udviklingen i insektbrug, da mange insekter er gode, alternative proteinkilder til den klimabelastende husdyrproduktion. Dette er både påtænkt til human konsum, men også foder.
 • Vi vil understøtte ny forskning i en mindre klimabelastende fodersammensætning i dyrebrug, med videreudvikling af metoder til at udnytte insekter og bælgplanter så som bønner, linser, ærter til human ernæring og kløvergræs, ærter og hestebønner til dyrefoder som alternative proteinkilder, der erstatter soja fra Sydamerika og andre steder.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Dilemma:

Overskrift

Conservation agriculture kan også være en del af løsningen. Det kræver et vist accept af brug af plantebeskyttelse især i starten hvor forbruget så vil falde. Dilemmaet er at hvis vi vil have 100 procent økologi, kan det være svært at indpasse conservation agriculture i vores politikker? Hvordan finder vi en vej omkring dette?

Forstår ikke helt, hvorfor conservation agriculture absolut skal kræve sprøjtegift, Niels Poul Dryer. Sprøjtegiftene er derimod tænkt som “brandslukning”, hvis det f.eks. går helt galt med skadedyr. Tror, at der vil blive meget lidt brug for sprøjtegifte, og at vi sagtens vil kunne gøre økologisk landbrug bedre, så vi kan arbejde hen imod de mange gode ideer, som dette forslag kommer med.

Der var en landmand der holdt foredrag om CA hos POLA vi havde i Åbenrå, han fortalte at sprøjtegift forbruget faldt kraftigt over tid, men i starten var det en nødvendighed indtil at systemet kom i balance. Lidt sprøjtning mod fx kvikgræs var nødvendigt, men det kan være at vi skal have et afsnit om det i landbrugspakken som supplement til økologi indtil økologien er bedre udviklet.

Hvem var den landmand? Undskyld, at jeg spørger på den måde. :slight_smile: Vi har haft økologisk landbrug i 20 år, og vi har altså ikke startet ud med i sin tid at sprøjte det hele ned. At bekæmpe kvikgræs, handler om rettidig omhu, og diversitet i omdriften, og ikke mindst, om at have græssende dyr med i omdriften. :wink: kh

En ny report fra Claus Felby mf fra Københavns Universitet bør læses for der kan være en del klimaløsninger vi kan tage til os: http://curis.ku.dk/ws/files/167352444/TimioplanUKrevideret_1310_2016.pdf

Jeg tror,at forslaget med fordel kan ændres til et overordnet ønske om mere forskning i et bæredygtigt landbrug; dvs. hele fødekæden fra dyrkningsmetoder, afgrøder, fodertyper og til produkter, afsætning og eksport. Forskningen må meget gerne finde sted inden for rammerne af cirkulær økonomi.

Et fokuspunkt må meget gerne være på, hvordan man kan nå uændret eller mindst muligt fald i produktionsmængde, herunder meget gerne med fokus også på synergieffekter til energisektoren, lidt á la det økologiske spisemærke for storkøkkener mv., hvor der gøres en dyd ud af, at der kan ske en omlægning fra konventionel til økologisk madproduktion inden for eksisterende budget.
Tak til Niels_Poul_Dreyer for link til en god rapport.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.