Ulighed: Hvorfor virker hjælp så dårligt?

Læserbrev i Nordjyske 25.11.18:

Danmark er på vej mod en rekord, en bekymrende en af slagsen. Antallet af unge hjemløse er stærkt stigende. Siden 2009 er antallet af unge hjemløse fordoblet og nu på over 1200 unge. Det samlede antal hjemløse er steget med 25%, så vi i velfærds Danmark nu har 6600 hjemløse.


Importeret fra: https://nordjylland.alternativet.dk/aktuelt/debatindlaeg/ulighed-hvorfor-virker-hjaelp-sa-darligt

Det er væsentligt, at der er boliger, der er til at betale!

“Housing First” - Først et hjem!

Før mennesker har tag over hovedet, er der ingen andre sociale og/eller uddannelsesmæsdige tiltag, der virker.

Læs desuden diskussionen til forslaget om “Ny tværgående familievejleder”.

Meget af det, der er tiltænkt som “hjælp”, kommer i stedet til at virke som overgreb imod værgeløse mennesker.