Uffes Nyhedsbrev - #DerforUffeKære medlem af Alternativet

Jeg skriver til dig, fordi jeg har brug for alt det, du kan. Jeg har nemlig sammen med vores hovedbestyrelse og vores folketingsgruppe taget en beslutning, som kun bliver en succes, hvis vi står sammen. Hvis vi mobiliserer alle de kræfter, vi til sammen har som bevægelse og parti. Hvis vi når alle de mennesker, alle de hoveder, alle de hjerter, vi kun kan nå, hvis vi rækker ud sammen.

Beslutningen er, at vi i Alternativet stiller os til rådighed til at lede landet, til at samle landet og til at løfte ansvaret for Danmarks fremtid sammen. Det betyder også, at jeg stiller op som statsministerkandidat ved næste valg til Folketinget.

Det er en stor beslutning og faktisk ikke en beslutning, jeg havde regnet med, at vi skulle tage så tidligt i Alternativets stadig korte historie. For nylig sagde jeg faktisk, at jeg er for gammel og Alternativet er for ungt til at skulle være statsministerparti nu, men at vi alligevel træffer beslutningen, baserer sig på grundige og seriøse overvejelser om planetens fremtid.

Vi tager beslutningen, fordi vi ved, at den kommende valgperiode ifølge klimaforskerne er vores sidste chance – tag lige det ind: sidste chance – for at vende udviklingen og bremse klimakrisen. Det kan, vil, må vi ikke sidde overhørigt. Pligten kalder. Og vi har så meget lyst til at gøre en positiv forskel.

Derfor ønsker vi, at den kommende valgkamp indeholder en klar og tydelig stemme, der taler for en anden og bedre, mere bæredygtig fremtid. Alternativets stemme.

Et modigt og håbefuldt alternativ, et systemfornyende alternativ, et progressivt, humanistisk, kreativt og nytænkende alternativ. Et alternativ, der formulerer nye svar på de helt grundlæggende udfordringer, som vi står over for som folk, som fællesskab, som land, som kontinent og som planet.

Et alternativ, der først som sidst tager klimakrisen tilstrækkeligt seriøst og ikke bare i ord, men også i handling er ivrig efter at gøre det, der skal til. Vi er ikke interesserede i blot at gøre noget for at bremse klimaforandringerne - det gør de fleste andre allerede - vi er interesserede i at gøre nok, hurtigt nok. Og det er de færreste. I hvert fald på det Christiansborg, vi kender i dag.

Derfor stiller vi os til rådighed. Derfor melder vi os klar til at stå i spidsen.

Men hvad så med Mette Frederiksen og Lars Løkke? Der kan siges mange gode ting om dem begge. Udover at være – indtil i dag – de to eneste statsministerkandidater til det kommende valg, har de personligt igennem det meste af deres liv arbejdet for at gøre Danmark bedre ud fra de parametre, som de synes er vigtigst. Men vi mener langt fra, at Venstre og Socialdemokratiet under deres ledelse kommer med de seriøse og påtrængende svar på de udfordringer, vi står overfor. Langt, langt fra. Også selvom de to partier traditionelt er blevet beskrevet som ansvarlige og realistiske og netop derfor burde reagere indlysende ambitiøst på det point of no return, vi står ved i disse år, hvor vi kun har få år til at vende udviklingen og redde planeten fra klimasammenbrud.

Det viser for os at se ganske godt, at ægte ansvarlighed og ægte realisme er meget langt fra det, som vi er blevet præsenteret for indtil nu. Det er meget langt fra de for ofte uimodsagte “sandheder”, der findes i dansk politik, i mediebranchen og i den offentlige debat. Dikteret af finansministeriets regnemodeller har vi groft sagt fået fortalt, at det ikke kan betale sig at redde planeten, fordi det vil gå ud over muligheden for at skabe mere vækst. Vi har groft sagt fået at vide, at det ikke kan betale sig at passe på naturen, fordi det ikke kan måles på bruttonationalproduktet. Vi har groft sagt fået at vide, at det ikke kan betale sig at beskytte vores rene drikkevand, fordi det ikke kan måles på antallet af skabte arbejdspladser.

Det er de forestillinger, vi gør oprør imod ved at stille os til rådighed. Ansvarlighed og realisme handler ikke om at skabe vækst og øge forbruget, når vores planet er i overhængende fare for at blive ubeboelig for os mennesker - netop på grund af det dominerende vækstparadigme.

Ægte ansvarlighed og ægte realisme handler om - nu og allersenest i den kommende valgperiode - at gøre det til førsteprioritet at beskytte det mest grundlæggende, vi har – forudsætningen for alt liv, for vores liv, for fremtidige generationers liv – nemlig vores natur og de fire elementer, der udgør grundlaget for alt: jorden, luften, vandet, ilden. Ansvarlighed og realisme handler om at sætte mennesker før systemer og at lade økonomien arbejde for os – i stedet for at løbe stadig hurtigere og mere stressede rundt i det hamsterhjul, der er kernen i vækstparadigmets slaveri. Ansvarlighed og realisme handler om at genskabe borgernes tillid og tiltro til demokratiet og særligt deres folkevalgte ved at nytænke, udvikle og udvide det repræsentative demokrati og forsvare vores demokratiske institutioner, når de er under pres. Ansvarlighed og realisme handler om at forsvare vores frihedsrettigheder, retssikkerheden og retten til privatliv i den digitale tidsalder. Ansvarlighed og realisme handler om at gøre op med den systemiske og galopperende ulighed, der plager vores planet, hvor omkring 40 mennesker ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning.

Det handler kort sagt om at gøre det, der skal til, for at vi får et Danmark i social, økonomisk og miljømæssig balance. Et Danmark, der opererer med tre bundlinjer i stedet for kun den økonomiske. Et Danmark, der ved, at den grønne og den sociale bundlinje er afgørende for bæredygtigt samfund.

Så når jeg nu stiller op som statsministerkandidat, tager vi konsekvensen af, at vi i Alternativet mener, at Danmark har brug for et alternativ, der er ægte ansvarlige realister. Jeg håber og tror i al ydmyghed, at I er med os.

Vi ved godt, at det vi gør nu, er både risikabelt og usikkert. Ja, at det er et eksperiment, vi nu sætter i gang. Vi ved det godt. Men forudsætningen for afgørende nybrud er modet til at eksperimentere. Hvis vi intet vover, vinder vi intet. Derfor håber jeg, at I har modet og lysten til at være med til at skabe et nyt Danmark og sikre en sund planet for vores børn og børnebørn. Lyst til at skabe en nær og mangfoldig verden, hvor vi evner at rumme alle verdens farver, følelser og drømme. Hvor vi er lokalpatriotiske verdensborgere. Hvor vi er frihed og fællesskab.

Selv er jeg farfar til fire børnebørn. Jeg gør det her, fordi jeg vil kunne se dem i øjnene og sige, at vi gør, hvad vi kan for at give dem en planet, der er værd at leve på. Jeg gør det her, fordi jeg er træt af at diskutere farven på gardinerne, mens huset står i brand. Vi bruger helt enormt meget tid på at diskutere burkaer, vildsvinehegn, frikadeller i børnehaverne og andre emner, der trods alt må sige at være i småtingsafdelingen, mens planeten er på vej mod afgrunden. Ikke længere, ikke på vores vagt. Sådan har jeg det.

Meget af det, jeg her har skrevet, har jeg også skrevet i en kronik, som bliver bragt i Politiken i morgen. Allerede i løbet af i aften vil du nok kunne læse den på politiken.dk. Her skriver jeg også om de forventelige reaktioner på vores udmelding og om, at vi på sommergruppemødet for Alternativets folketingsgruppe i midten af august præsenterer vores oplæg til, hvad der skal ske, hvis Alternativet indtager statsministeriet. Det glæder jeg mig helt vildt til.

Hvis du har lyst til at bakke op om mit kandidatur, og hvis du har lyst til at gøre det på sociale medier, så må du meget gerne gøre det under hashtagget #DerforUffe, ligesom du gerne må dele både kronikken og de ting vi deler på vores sociale medier i løbet af de kommende dage – allerede fra nu i aften. Det vil jeg blive glad for – og stolt af.

God sommer, venner!
Kh Uffe

PS: Da jeg begyndte at skrive dette nyhedsbrev, lovede jeg, at jeg ville skrive det som minimum indtil sommerferien. Jeg har allerede nu besluttet mig for, at vi fortsætter efter sommerferien, men jeg vil gerne have jeres input til, hvordan nyhedsbrevet kommer til at give mest mulig mening for jer. Det kan I gøre ved at udfylde dette spørgeskema. Så tager jeg jeres input med, når jeg skriver til jer næste gang – nok først på den anden side af sommerferien.

Og så skal I lige have tre inspirationsnedslag, der i dagens anledning alle står i klimaets tegn. Dagens første inspirationsnedslag er en artikel fra nogle af verdens mest fremtrædende klimaforkæmpere, der i magasinet Nature fremlægger deres bud på, hvad vi skal gøre for at redde planeten fra klimasammenbrud. Den artikel kan du læse her.

Det andet inspirationsnedslag er klimaopråbet fra 301 forskere i Politiken, som fortjener at blive delt igen og igen. Læs det her og del med alle, der har en interesse i at sikre en beboelig klode for vores børn og børnebørn.

Det tredje og sidste inspirationsnedslag er en gammel klassiker fra Michael Jackson, nemlig Earth Song, som for nylig blev sunget som morgensang til vores ugentlige mandagsmøde i sekretariatet på Christiansborg. Vi skal have kunsten og kulturen med, hvis vi skal vinde klimakampen og denne sang er et godt eksempel på, at omsorg for vores fælles planet sagtens kan gøres populært.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

1 Synes om

Well, Beslutningen kan være med til at løfte debatniveauet i andedammen, hvilket er højst tiltrængt, og moder jord fortjener helt sikkert at blive taget seriøst.
Desværre er dagens debat kommet til at handle om hvad Alternativet eller Uffe så vil gøre hvis han ikke bliver statsminister - og der står vi så med et kæmpe forklaringsproblem - ærgerligt så at græsrødderne ikke har en jordisk chance for at være med her, og ikke har været involveret.

Jeg synes, at det er svært at forklare beslutningen (hvor Uffe ikke er statsminister), hvis man anerkender præmissen om, at alt skal være som det plejer og at tilstanden er bæredygtig i sin form.

Der burde ikke være noget underligt i at sige, at vi ikke peger på nogen og vil arbejde sag til sag. Det lyder allerede meget bedre end i dag :slight_smile: Hvis det gør regeringsførelsen mere besværlig, so be it.

Måske det på kort sigt fører til hyppigere folketingsvalg, men på længere sigt vinder vi alle på at satse på politik i stedet for magtgrupper.

Et døgn med politiske kommentarer til udmeldingen om #derforUffe giver vel de forventede reaktionsmønstre: På den ene side er alle klima-aktivisterne med på en markant og kompromisløs politisk dagsorden. På den anden side er alle politiske levebrødspolitikere kun interesseret i mandatfordelingen efter et F-valg. HVAD ANDET HAVDE I FORVENTET I F-GRUPPEN?
Hold fast i den grønne-sociale-økonomiske balancepolitik, og drop snakken om, hvem der skal være statsminister. Det handler ikke lige nu om ministerposter, men om opbakning i den bredde befolkning.
Lad os komme videre og prioriter det lokalpolitiske arbejde. Med fortvivl ikke:
“I tider med vanskeligheder, skal vi ikke tabe resultaterne af syne, men se den lyse fremtid - og styrke vort mod” (citat af Mao i den lille røde).