Sommerhilsen fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære med-alternativister

Sommerferien er lige om hjørnet, og inden vi alle spredes for alle vinde og drager ud i sommerlandet (og verden), får I en opdatering fra os i Hovedbestyrelsen.
I dette nyhedsbrev kan I læse mere om de beslutninger, der er truffet i Alternativets Hovedbestyrelse på det sidste møde den 24. juni, samt en række andre vigtige informationer.

Allerførst: #DerforUffe
Hele Danmark og #dkpol vågnede op til en ny politisk virkelighed onsdag morgen. Nemlig en virkelighed, hvor der nu er tre statsministerkandidater i Danmark og vores politiske leder, Uffe Elbæk er som bekendt en af dem. Det er en beslutning, der har opbakning i hele organisationen. Både fra Hovedbestyrelsen, i Politisk Forum og i vores folketingsgruppe. Det viser, at organisationen står sammen i et fællesskab, der vil et alternativ til blokpolitikken og en anden retning for vores land. Det viser, at vi sammen tør tage skridtet mod Det Næste Danmark. Det beviser, at vi er modige. Uanset om vores politiske kollegaer på Christiansborg eller pressen forsøger at overbevise os og andre om andet.

At vi også står samlet på denne måde i lokalforeninger og storkredse og tør træffe en så vigtig beslutning for vores land og for verden, er vi simpelthen så stolte af i Hovedbestyrelsen. Det mærker vi også, at I er. Det strømmer stadig ind med positive mails, telefonopkald og kommentarer til denne vigtige beslutning. Det betyder alverden for os, for Uffe og vores folketingsgruppe, men ikke mindst for vores organisation. Til det vil vi gerne sige en stor tak for at lade os mærke denne varme og begejstring. Vi kan alle være stolte over at være en del af et parti som tør stille sig foran og tage et kæmpe politisk ansvar på sig. Vi håber samtidig, at I kan mærke, at vi sender lige så mange gode og positive røster tilbage til jer – for dette er noget, vi gør sammen.

I Uffes nyhedsbrev, der udkom den 26. maj beskriver han nærmere, hvad der ligger til grund for beslutningen. Hvis I har overset dette får I et uddrag her, men vi opfordrer jer til at læse det til fulde på Dialog: Uffes Nyhedsbrev - #DerforUffe

Vi tager beslutningen, fordi vi ved, at den kommende valgperiode ifølge klimaforskerne er vores sidste chance – tag lige det ind: sidste chance – for at vende udviklingen og bremse klimakrisen. Det kan, vil, må vi ikke sidde overhørigt. Pligten kalder. Og vi har så meget lyst til at gøre en positiv forskel. Derfor ønsker vi, at den kommende valgkamp indeholder en klar og tydelig stemme, der taler for en anden og bedre, mere bæredygtig fremtid. Alternativets stemme.

Et modigt og håbefuldt alternativ, et systemfornyende alternativ, et progressivt, humanistisk, kreativt og nytænkende alternativ. Et alternativ, der formulerer nye svar på de helt grundlæggende udfordringer, som vi står over for som folk, som fællesskab, som land, som kontinent og som planet.

Et alternativ, der først som sidst tager klimakrisen tilstrækkeligt seriøst og ikke bare i ord, men også i handling er ivrig efter at gøre det, der skal til. Vi er ikke interesserede i blot at gøre noget for at bremse klimaforandringerne - det gør de fleste andre allerede - vi er interesserede i at gøre nok, hurtigt nok. Og det er de færreste. I hvert fald på det Christiansborg, vi kender i dag.
Derfor stiller vi os til rådighed. Derfor melder vi os klar til at stå i spidsen.

Hvis du selv har lyst til at være med i valgkampen så tag endelig fat i din storkreds, som du kan finde her. Vi håber også, at I fortsat bakker op på de sociale medier under hashtagget #DerforUffe.

Vi har brug for alle, når vi sammen skal starte Det Næste Danmark og bakke den alternative vej til et andet Danmark op.

Læringsudvalget
Til Hovedbestyrelsesmødet den 24. juni blev læringsudvalget endeligt nedsat efter at have være annonceret for alle medlemmer i det sidste nyhedsbrev fra vores side. Derudover præsenterede koordinator for udvalget og næstforperson, Jesper Callesen, hvilke repræsentanter fra organisationen, som har stillet sig selv og sine kompetencer til rådighed for udvalget. Rådet har til formål at se på vores procedurer for opstilling og valg af kandidater. Dette læringsudvalg erstatter ideen om ombudsrådet, der blev nedlagt på dette års landsmøde. For eftertiden ønsker vi at nedsætte flere læringsudvalg for at blive så kloge på vores processer som muligt.

Det er med stor glæde, at udvalget er bredt repræsenteret i kompetencer og nu er klar til at udføre opgaven. Det er en vigtig opgave, udvalget skal i gang med, og vi ser frem til at få deres anbefalinger samt analyse af, hvordan vi kan forbedre, bevare og udvikle den måde, vi vælger vores vigtige felt af kandidater til kommende valg.

Udvalget består af Thorkild Olsen, Trine Hertz, Rasmus Foged, Margrethe Herning og Ditte Kanstrup. Efter sommerferien vil udvalget få deres egen hjemmeside under Hovedbestyrelsen på www.alternativet.dk, hvor I vil kunne følge med i deres arbejde.

Vi håber, at udvalget kommer rigtig godt fra start og opfordrer alle i organisationen til at komme med bidrag, viden og læring, der vil sikre at udvalget får vigtig og nødvendig læring fra alle i Alternativet.
Skriv til laeringsudvalget@alternativet.dk

Ekstraordinært landsmøde
Den 8. september afholdes det ekstraordinære landsmøde i København. Landssekretariatet arbejder lige nu på at finde passende lokaler samt klargøre alt dertil. Hold gerne øje med både hjemmesiden www.alternativet.dk og kommende nyhedsbreve, hvor den officielle indkaldelse vil blive sendt til alle medlemmer.

Vi håber, så mange som muligt vil deltage.

Nyt vedrørende Landssekretariatet
Vi har valgt at opsige den delte ledelsesfunktion, som Nis Benn og Cristine Gliese har varetaget siden oktober 2016, da vi mener tiden er til at få én samlet ledelse, som ikke har delte arbejdsfunktioner. Indtil denne person er fundet varetager Esben Sloth funktionen som konstitueret leder.
Samtidig har vi opsagt Nis Benn i funktionen som organisatorisk chef, da opgaverne omkring den organisatoriske strategi nu varetages i Hovedbestyrelsen jf. landsmødebeslutningen, og stillingen dermed nedlægges.
Vi vil gerne sige en varm tak til Nis og Cristine for det store stykke arbejde, de har lagt i Landssekretariatet, både som ledere og medarbejdere. De overtog ledelsen i august 2016 efter en turbulent tid og har på bedste vis skabt et Landssekretariat, der nu er klar til at rykke videre og ind i en ny organisatorisk fase.

Samtidig har vi været nødt til at opsige endnu en medarbejder på Landssekretariatet, hvis arbejdsfunktion var som koordinator for it og administration. Denne funktion varetages nu af andre medarbejdere på sekretariatet.

Ny landssekretær
Som vi beskriver i ovenstående, søger vi dermed en ny landssekretær fra den 1. oktober, 2018. Henover sommeren og i starten af august arbejder vi på at få en endelig jobbeskrivelse på plads, hvortil vi hurtigst muligt derefter vil slå denne stilling op.
Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, så er du velkommen til at kontakte forperson, Michael Jellesmark på michael.jellesmark@alternativet.dk

Et åbent hovedbestyrelsesrum
Efter sommerferien vil I kunne følge med i hovedbestyrelsesmøderne gennem livestream. Det er et nyt, spændende tiltag, som vi håber I vil tage godt imod.
Vi arbejder på at få et nyt hovedbestyrelsesområde på plads på www.alternativet.dk, som kan gå live i løbet af august. Der vil I kunne finde al information om, hvordan I kan se disse livestreams, hvordan I stiller spørgsmål til dagsordner og referater, samt hvilke muligheder, der er for at være en aktiv del af hovedbestyrelsesrummet.
Vi glæder os rigtig meget til denne del af vores arbejde og ikke mindst til at åbne op for det arbejde, som jeres organisatoriske øverste led beskæftiger sig med.

Repræsentantskab fra storkredsene i Hovedbestyrelsen
Netop åbenhed og inddragelse er vigtigt for os i den nye Hovedbestyrelse. Derfor var det også enormt givende at byde velkommen til tre repræsentanter fra storkredsene til det sidste møde den 24. juni. De tre repræsentanter sidder med ved bordet for at give viden, sparring og læring ude fra bevægelsen og foreningerne og samtidig sikre, at vigtig viden ud i landet bliver struktureret og koordineret. De tre repræsentanter er Bine Feldbæk Siefert (storkredsrepræsentant fra Sjællands storkreds), Niels Jørgen Simonsen (storkredsrepræsentant fra Vestjyllands storkreds) og Mogens Nielsen (storkredsrepræsentant fra Fyns storkreds).
Vi håber dette nye tiltag, blandt andre, vil bringe kredse, foreninger og Hovedbestyrelsen tættere sammen og fordre at nye, gode samarbejdsrutiner kommer på plads.

Husk, I er altid velkommen til at tage kontakt til os, hvis I har spørgsmål. Find alle vores kontaktoplysninger her.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Kærlig hilsen,
På vegne af Hovedbestyrelsen
Michael (forperson), Eva og Jesper (næstforpersoner)

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk