Udvikling af distributionssystemet

Forslagets tekst

Vi vil arbejde for et distributionssystem, der tilgodeser de lokale produkter, sådan at transporten internt i landet mindskes, og så vi i højere grad leverer lokale fødevarer til forbrugerne, hvor de bor samt skaber en kultur i erhvervet, der handler om stolthed over de helt særlige produkter, der produceres i landmandens lokalsamfund.

Flere af de penge, forbrugeren betaler for varerne, skal gå direkte til landmanden og understøtte lokaløkonomien, så landbruget kan beskæftige langt flere mennesker end det gør i dag. Derfor vil vi arbejde for færre mellemled i fødevareklyngen og i stedet understøtte fødevareproduktionen med forarbejdnings-, pakke-, distributions- og salgsvirksomheder, forankret i lokalmiljøet og det tilknyttede landbrug. På denne måde undgår vi også at fødevarer transporteres rundt mellem lange afstande. Vi vil understøtte lokale fødevarenetværk og fællesskaber samt forarbejdning på bedrifter, gårdbutikker etc.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Spændende, hvis det både kan skabe arbejdspladser og samtidig kan hænge sammen økonomisk i primær produktionen.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.