Udvikling af Alternativets vision for boligpolitik

Nedenfor findes et visionsoplæg, der er skrevet af Roger Matthisen, Nabil Ben Chaabane og Bo Astrup Kristensen. Det vigtigt for os at understrege, at det her er et udkast og at den endelige vision kan komme til at se helt anderledes ud. Det er op til processen på de politiske laboratorier og debatten på dialog.

“Vi bor sammen” - visionsoplæg

I løbet af efteråret 2015 vil der bliver afholdt en række Politiske Laboratorier rundt om i landet for at udvikle visionen: “Vi bor sammen”. Visionen skal tegne de overordnede politiske retningslinjer for det boligpolitiske område i Alternativet - med de foreløbige temaerne: Dit hjem, dine ressourcer, dit lokalområde.

Dit hjem
Boligen er vores hjem. Det er det sted, vi tilbringer det meste af vores tid og vores liv. Det giver livsglæde og tryghed, når man har medindflydelse på sit valg af bolig. I dag har danskerne imidlertid ikke lige vilkår på boligmarkedet. Mens nogle er dygtige til at finde det helt rigtige hjem, må andre kæmpe for at finde den rette bolig. I Alternativet mener vi, at det skader Danmarks sociale sammenhængskraft, at der på boligmarkedet er et A- og et B-hold. Vi mener, at den sociale bæredygtighed skal tilbage på Danmarkskortet.

Dine ressourcer
At bo sammen med andre mennesker i en verden med begrænsede ressourcer kræver omtanke. I Danmark bruger vi ca. 40 % af energiforbruget til el og varme i vores huse. I Alternativet mener vi, at vi skal i gang med en omstilling mod anderledes og mindre ressourcekrævende boformer. Det kan gøres ved at aktivere vores viden om forbrug, byggeri og transport, så vi i fremtiden i fællesskab kan sænke ressourceforbruget og øge livskvaliteten.

Dit lokalområde (Vores fælles rammer)
Dit hjem er en del af dit lokalområde. Et lokalområde er kun så godt som de mennesker der bor der. Derfor er dit aktive medborgerskab afgørende for kvaliteten af dit lokalområde. Alternativet vil gøre det nemmere for borgerne at påvirke udviklingen i deres lokalområde, så det bliver lettere at udnytte og håndtere lokale styrker og svagheder.
Alternativet mener, at stat, regioner og kommuner skal skabe rammer og være facilitator, så enkeltpersoner, virksomheder og lokale fællesskaber kan få mere indflydelse på udviklingen i lokalområdet.


Arbejdet med visionen og de politiske laboratorier styres af:
Roger Matthisen
Bo Astrup Kristensen
Nabil Zacharias Ben Chaabane

1 Like

Løsningen kunne være at beskatte boliger på deres sociale omkostninger. Så har entreprenører incitament til at lave boliger som ikke kun gavner de kunder, der skal flytte ind.
Det vil blive billigere at bo mere efficient og dyrere at bo meget spredt som i forstaderne.
Uden disse beskatninger, vil dem, der bor efficient betale for, at dem der bor i enkelthuse kan bo billigere end de bør gennem indkomstskatten.

Det handler, at incitamenter skal tjene samfundets bedste. Samtidigt er det ikke falsk incitamentskabelse, fordi der bliver bare betalt for det man koster for samfundet. Statskassen forbliver den samme, for afgifterne dækker bare boligernes eksternaliteter, som staten på en eller anden måde alligevel skulle betale.

Det bør ikke være en direkte hård beskatning, for ellers går hele boligmarkedet i kaos. Vi skal bruge noget tid på at udregne den rigtige skat ved at inddrage studier i eksternaliteter og indirekte omkostninger, der er ved forskellige boligformer og vi skal opfordre i videre studier af disse. Derefter bør forøgelsen være gradvis for at tilgodese de kortsigtede omkostninger, der ville være, hvis vi pludseligt indførte skatten. Med tiden vil markedet ændre sig og innovation vil arbejde for de nye forhold.

“I Alternativet mener vi, at det skader Danmarks sociale sammenhængskraft, at der på boligmarkedet er et A- og et B-hold.”

Jeg er meget enig, og optaget af den tendens at “socialt velstillede” groft sagt hyppigt ender med at købe bolig (og dermed få naboer der også har råd til at købe), mens socialt mindre velstillede eller evt socialt udsatte ofte lejer bolig, og har hinanden som naboer. Jo mere velstillede ens naboer er, jo større er chancen for at det går godt for ens egne børn - og omvendt hvis man bor i socialt udsatte områder http://www.ae.dk/artikler/velstillede-naboer-oeger-dine-boerns-chancer-for-uddannelse. Fænomenet er nogle gange kaldet spatial inequality.

Opdelingen i boligområder med lejeboliger og ejerboliger er med til at forstærke adskillelsen af “A” og “B”-hold.

Vores boligplanlægning bør gøre op med adskillelsen af lejere og ejere. Der bør skabes gode rammer for at iværksætte bofællesskaber og boligplaner, der ligeligt kombinerer ejer- og lejeboliger side om side (se f.eks. projektet Karise Permatopia). Jeg tror ejere og lejere kan lære meget af hinanden, da de ofte repræsenterer to forskellige segmenter i samfundet. Det bør være let og relativt billigere at opstarte boligområder der kombinerer ejer og lejeboliger.