Udvikling af Alternativets vedtægter

Alternativet er stadigvæk – og vil nok altid være – en prototype på os selv. Vi bliver hele tiden klogere på os selv, og det stiller også krav om, at vi hele tiden udvikler vores grundlov: Alternativets vedtægter. Hovedbestyrelsen er ved at nedsætte en gruppe til dette. I dag tager vi første skridt.

… og nu kan du se de begyndende resultater under temaet “Årsmøde 2016”, hvor der er mange forskellige temaer i luften.