Udfordringer med at skabe lokalorganisationer

Fortsætter debatten fra Kategoridefinition for Udvikling af Lokalpolitik:

Der begynder at ske lidt i denne kategori, og jeg tror mange af græsrødderne lige nu gerne vil arbejde med at oprette lokalforeninger. Måske mangler der en generel kategori for udvikling af lokalpolitik uden en storkreds (eller måske hører dette indlæg bedre hjemme i en helt anden kategori), så jeg har placeret indlægget under storkreds Fyn, hvor jeg bor.

Vi har en god tråd om vedtægter for lokalforeninger, som jeg tror mange kan bruge. Men der er mange andre udfordringer man skal have styr på, før man kan skabe en ny lokalforening.

Jeg vil forsøge at opliste nogle af disse udfordringer her, og håber at andre kan bidrage med andre udfordringer, som jeg ikke lige så.

Tråden er ikke beregnet på svar på udfordringerne (brug “Svar som linket emne” for at åbne en ny tråd med diskussion om svar), men bare til at liste alle udfordringerne, så folk der gerne vil oprette en lokalforening ved hvilke udfordringer der er. Og med lidt held har links til andre tråde hvor der er svar på udfordringerne. Der er sikkert udfordringer her, som jeg har glemt, men dem håber jeg andre nævner her i tråden.

 • Finde og møde andre fra Alternativet i lokalområdet. Finde ud af hvordan man kontakter andre medlemmer af Alternativer i lokalområdet.
 • Finde ud af vedtægter for lokalforeningen, og blive enige om dem. Her er en god tråd med forslag til vedtægter.
 • Indkalde til, og afholde, en stiftende forsamling for lokalforeningen.
 • Registrere lokalforeningen med CVR-nummer (nødvendigt for at lokalforeningen kan få en bankkonto).
 • Bankkonto til lokalforeningen, så medlemmerne kan betale kontingent. Nogle banker tilbyder gratis netbank til foreninger.
 • Registrering af medlemmerne, og hvornår de har betalt kontingent til.
 • Hjemmeside til lokalforeningen.
 • Betaling af kontingent over nettet. Eventuelt som gentaget træk på betalingskort, som jeg ser partiet tilbyder.
 • Finde lokaler at mødes i.
 • Finde måder at hverve flere lokale medlemmer.

Mange af disse udfordringer har de folk der allerede har gjort et stort arbejde med det rent organisatoriske i Alternativet nok allerede mødt og fundet løsninger på. Så jeg håber de kan finde tid til at dele ud af deres erfaringer. Det er langt bedre, end hvis andre skal genopfinde den dybe tallerken.

For eksempel vil det være en stor fordel, hvis partiet kunne levere et færdigt template til hjemmeside for en lokalforening. Og det ville hjælpe til, at lokalforeningerne på nettet ligner Alternativet langt bedre. Måske kunne Alternativet endda tilbyde at hoste lokalforeningernes hjemmesider.

Et andet eksempel ville være registrering af medlemmer og styring af kontingentbetalinger, som er en stor udfordring for kassereren. Også her er der allerede fundet løsninger (f.eks. med quickpay.dk), som kunne komme lokalforeningerne til gode.

Jeg mener at man kraftigt bør overveje, ikke at opkræve særskilt kontingent for lokalforeningen, af flere grunde:

 • Der er valgt en model med “selvvalgt” kontingent for landsorganisationen. Jeg mener at det er underforstået at dette kontingent “dækker” deltagelse i alle bevægelsesns aktiviteter.
 • Det lægger en ekstra administrativ byrde på lokalforeningen

Mit forslag ville derfor være: Der afsættes centralt et fast beløb, eller en procentsats af det indbetalte kontingent, per betalende medlem til arbejdet i storkredse og lokalforeninger.

Skal man absolut arbejde med “lokalkontingent” mener jeg at man skal opkræve det centralt, sammen med “normalkontingentet”.

Jeg kommenterer også lige ovre på vedtægtssiden.

1 Synes om

Den tanke har hovedbestyrelsen heldigvis allerede tænkt ift storkredsene, som det ses af referatet her: http://alternativet.dk/hovedbestyrelsesmode-d-11-april-2015/

"Baggrund: Alle kredsbestyrelser får et engangsbeløb på 10,000 kr., og vil derudover fremover modtage 20% af kredsens medlemsindtægter.

Beslutning: Godkendt som del af det samlede budget."

1 Synes om

I København har jeg været med til at starte Østerbro bydelsgruppe to gange. Hver gang gik den ned af naturlige årsager, fraflytninger og sygdom. Den tredje kom godt fra start som en valggruppe. Jeg var ikke med, og jeg ved ikke, hvordan det går.
En af grundene til, at det har været svært at få lokalgrupper op at stå, er, at der sker så utrolig meget. Folk er involverede i alt muligt. Jeg havde tænkt, at nu laver vi en hyggelig gruppe, snakker med de nye og spørger ind til, hvad de vil i Alternativet. Vi oplyser hinanden om, hvad der sker og diskuterer lidt.
Der går ikke lang tid, før vi skal til at stille folk op til kommunalvalget og så sluger det energien. Der er 10 kommuner på Fyn, ser jeg. Der bliver noget at lave. Man kunne så lave kommunalgrupper, og samle sig om kandidaterne.
Pludselig indkalder storkredsen til møde, og der skal vælges bestyrelse… Nå, ja, og pola’er vil man også gerne deltage i.
Jeg tror virkelig, at vi ud over landet skal tænke på, hvordan vi skal fordele vores arbejdskraft. Der sker jo så meget spændende.

Mine tanker lige i øjeblikket, hvor vi her på Lolland og Falster dvs. Lolland og Guldborgsund kommuner, har dannet kaffeklub og har besluttet at gå i gange med at oprette en lokalforening, som måske senere deles til en i hver kommune.

Men her og nu vil det være rart med en DREJEBOG FOR OPRETTELSE AF PARTI LOKALFORENINGER. Hvis nogen skulle have en sådan skabelon, så upload den her. Hvis ikke skulle vi måske oprette en specielt råd til det hvor vi alle kan inspirerer hinanden. Når jeg skriver DREJEBOG tænker jeg på de aktiviteter der skal til i en rækkefølge, lidt ligesom et byggeprojekt beskriver hvornår der støves, efterfølgende sættes mur, laves el arbejde osv. for det nytter jo ikke at elektrikkeren kommer før murerne er sat.

I DREJEBOGEN vil det være formålstjenesteligt at fx.

 • udarbejde en liste over hvilke ting der skal være forberedt inden den stiftende generalforsamling, herunder alle de udfordringer som nævnt ovenfor af Ole_Husgaard
 • indkaldelse til oplysningsmøder geografisk placeret i kommunen for at hverve nye medlemmer
 • udarbejde PR fx. artikler, pressemeddelelser, foldere til at ligge på offentlige steder bl.a. bibliotek, kommunen, borgerservice mv.
 • inviterer gæster fx. partiets forketingsvalgte, aviser, blade mv.
 • udarbejde vedtægter

osv. osv. det var lige en kort brainstorm fra min hånd.

Ja det er rigtig fint at der er afsat penge til storkredsene. Men jeg synes at enten skal det beløb hæves så der bliver råd til at afsætte penge til lokalkredse, eller også skal der øremærkes penge fra kontingentet til lokalkredse.