Tiltag mod mikroplastik fra rensningsanlæg

Forslagets tekst

En væsentlig kilde til plastforurening via landbruget er mikroplast i spildevandsslam der fordeles på markerne. Ifølge en rapport bestilt af Miljøstyrelsen i 2015 er mængderne 220-270 tons om året i Danmark. Mikroplastik i slam fra rensningsanslæg, der spredes på markerne som næringsstofberigelse, er derefter tilgængelig for det terrestriske dyreliv mens der er risiko for udvaskning med overfladevand til åer og vandløb. Der skal fastsættes et kvalitetskrav til spildvandsslams indhold af mikroplastik baseret på videnskabelig data om bl. a. ophobning, biologisk optag og udvaskning.

Nedbringelse af mikroplast i spildevandsslam kan bl. a. opnås ved forbedret membranteknik på spildevandsanlæg og vaskemaskiner, krav til produkters afgivelse af mikroplastik f. eks. for syntetiske tekstiler og bildæk, og forbud mod tilsat mikroplast i produkter såsom, men ikke begrænset til, personlige plejeprodukter, kosmetik, maling og rengøringsmidler.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget bør “strikkes” sammen med lignende forslag.

Følgende går ikke isoleret på dette forslag, men dette var det bedste sted jeg kunne passe det ind:

Automatisering af landbruget muliggør i stigende grad elektrificering af landbrugsmaskiner.
Og dermed grøn omstilling (og mindre enheder).

Se mere her: Grøn omstilling af landbruget – Den grønne Have

Jeg synes derfor det kunne give mening med et forslag: “Støtte til elektrificering af landbruget, fx via robotisering.”

1 Synes om

Jeg synes målet må være diversitet, om det så er store eller små brug er ikke så afgørende, men de mindre brug skal under alle omstændigheder have bedre vilkår, da de store brug pt. favoriseres. Besøgstilskud synes jeg ikke er /burde være nødvendigt.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.