Tæt på Alternativet - online medlemsmøde tirsdag den 31. marts

Kære medlem af Alternativet Nordjylland.

Medlemsmøde hver tirsdag - online.
Som alt andet i denne tid er vores aktiviteter også påvirket af Corona-krisen, og de fleste opholder sig mere eller mindre isoleret fra andre mennesker.

For at imødekomme et behov for at mødes og snakke om, hvad der sker og skal ske i Alternativet fremover, snakke om politik, samfundsforhold, filosofi, aktivisme og meget andet, har vi besluttet at afholde medlemsmøder online hver tirsdag kl. 19 - 20.30.

Første møde foregår på tirsdag den 31. marts kl. 19 - 20.30 - Deltag i mødet her.
Vi bruger Josephines Nyhedsbrev fra 24/3 som diskussionsoplæg. Du kan (gen)læse det her.

Konceptet er, at vi starter præcis kl. 19 med en præsentationsrunde; derefter evt. nyt fra storkredsen; et oplæg på ca. 10 min. fra en oplægsholder (det kan være en inviteret gæst, en fra bestyrelsen eller et hvilket som helst medlem, der har noget på hjerte); og til sidst er der diskussion og samtale om emnet indtil vi slutter kl. 20.30.

Alle kan deltage, også selv om man bare vil være med på en lytter.

Kommende møder:

    1. marts
    1. april
    1. april - Josephine Fock deltager.
    1. april
    1. april

Emner til kommende møder
Har du forslag til et tema til et af disse møder, og gerne selv vil stå for et 10 minutters oplæg, eller kender du én, som vi kan invitere som oplægsholder, så send dit forslag ved at svare på denne mail.

Teknik
Klik gerne på linket 10-15 min. før mødestart, hvis du ikke har prøvet det før. Hvis du gerne vil gøre det fra din smartphone eller iPad, kan du hente Meet som app her

iOS - https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en_US

Vi ses på tirsdag.
Forårshilsner fra Bente
/storkredsbestyrelsen

1 Like