Josephines Nyhedsbrev - Nyt fra Politisk Leder

Kære medlem af Alternativet

Når jeg ser i disse dage ser, hvordan hele samfundet rykker sammen og tager fælles ansvar for at håndtere corona-virussen, må jeg indrømme, at jeg – midt i en svær tid – faktisk bliver en smule håbefuld. Håbefuld, fordi vi ser, hvad vi mennesker kan udrette, når vi står sammen. Håbefuld, fordi der overalt er borgere, folkevalgte, virksomheder, organisationer og dygtige medarbejdere, der tager et kæmpe medansvar og bidrager til at løse en meget stor udfordring, som netop kræver noget af os alle sammen.

Dette medansvar og sammenhold skal vi huske at tage med os, når vi om lidt skal diskutere, hvordan vi helt konkret håndterer den klimakrise, som udgør den suverænt største trussel mod samfundet og verden, som vi kender det. For det kommer til at kræve samfundssind, samarbejde og viljen til forandring.

Med klimaloven tog Folketinget de første skridt på vejen mod et mere bæredygtigt samfund. VI har i dag den ramme, der skal til for at gennemføre en seriøs, bæredygtig omstilling – men vi mangler fortsat det konkrete indhold. Derfor er jeg glad for at kunne fortælle, at Alternativet i sidste uge har afholdt det første (digitale) møde med klimaministeren om den kommende klimahandlingsplan.

På mødet har jeg fremlagt, hvilke ønsker og forventninger, vi i Alternativet har til planen. Ingen skal være i tvivl om, at jeg ser det som Alternativets vigtigste opgave at presse på for højere ambitioner, flere grønne investeringer og endnu flere konkrete tiltag.

Hvad betyder det så helt konkret, tænker du måske? Jo, det betyder helt konkret, at vi i dag har forklaret klimaministeren, at vi ser følgende fem indsatsområder, som yderst afgørende for, at vi leverer på den 70. pct. målsætning, vi vedtog for kun få måneder siden:

Klima og energi
Uanset hvordan man vender og drejer det, kan man ikke være grøn på sort energi. Den største motor i omstillingen til vedvarende energi er havvindmølleparkerne, og alle sektorer skal være med i klimaindsatsen. Derfor arbejder vi for, at klimahandlingsplanen kommer til at indeholde følgende:

 • En afviklingsplan for produktionen af olie og gas fra Nordsøen
 • Hurtigere opsætning af flere havvindmølleparker, end der i dag er planlagt
 • Specifikke klimamål for fx fjernvarmen, industrien, transporten og landbruget

Forbrug
Der er en god grund til, at man kalder det ’menneskeskabte klimaforandringer’. Vi må konstatere, at den grønne omstilling kun kan lykkes, hvis vi mennesker også ændrer ved måden, vi i dag producerer og forbruger på. For at understøtte et mere bæredygtigt forbrug, foreslår vi:

 • En bred CO2-afgift på alle varer og produkter skal indgå i en grøn skatte- og afgiftsreform, så vi sikrer, at det er forureneren, der betaler
 • Vi skal understøtte cirkulær økonomi og reducere spild af ressourcer, bl.a. mindske madsspil og styrke genbrug og genanvendelse. Det betyder bl.a. langt mindre affaldsforbrænding end vi har i dag
 • Der skal indføres fradrag for reparationer, mens reklamationsretten skal udvides, så produkterne får en længere holdbarhed

Landbrug
Landbrugets andel af Danmarks direkte samlede klimabelastning var i 2015 på 21 pct. Derfor siger det sig selv, at landbrugssektoren skal meget mere med i klimakampen, hvilket Alternativet bl.a. vil sikre med tre væsentlige fokusområder:

 • Selvstændigt klimamål: Landbrugsproduktionen skal være fossilfri inden 2030
 • Stop for landbrugsdrift på størstedelen af de såkaldte lavbundsjorder
 • Omlæg EU’s landbrugsstøtte, så mere støtte kan gå til klima- og miljøvenlig produktion, fx omstilling til mindre kødproduktion, mere planteproduktion, mere økologi og mindre miljøskadelig produktion

Transport
Det bliver helt afgørende, at vi i fremtiden transporterer os bedre og mere bæredygtigt. Det kræver også, at de grønne alternativer bliver billigere og mere attraktive, også uden for de store byer. Vi foreslår derfor:

 • Billigere elbiler og dyrere fossilbiler – evt. tilskud til køb af elbil og billigere el til elbilerne
 • Klimaafgifter på flyrejser og højere afgifter på fossile brændsler (gerne en CO2-afgift på alt)
 • Indførelse af roadpricing, så det bliver dyrere at køre bil i de store byer, hvor man lige så godt kan bruge den offentlige transport, men billigere der hvor bilen er eneste mulighed samt billigere, hvis man kører sammen.

Statens finans- og indkøbspolitik
Staten kan gøres til en motor i den grønne omstilling, hvis vi øger kravene til indkøb og giver fordele for grønne investeringer m.m. Helt konkret foreslår Alternativet:

 • Bæredygtige, offentlige indkøb – fx at offentlige biler skal være grønne, eller at der skal stilles krav om flere genanvendte materialer og andre bæredygtighedskrav i byggeriet
 • Giv dispensation fra anlægsloftet, så kommunerne bedre kan få lov til at investere i grønne infrastrukturprojekter
 • Indfør nye regnemodeller, som ikke ringestiller langsigtede, bæredygtige investeringer, sådan som tilfældet er i dag

Der er fem meget store områder, men det er også et stort arbejde, der ligger foran os. De fleste af de her forslag er naturligvis taget fra vores klimaudspil, det kan du genbesøge her, hvis du vil læse lidt mere om det. Jeg glæder mig til at forsætte forhandlingerne, indtil videre digitalt, sammen med ministeren, de andre partier og selvfølgelig Torsten Gejl.

Jeg har også et par organisatoriske ting, som jeg gerne vil dele med jer. Laust Gregersen, der tiltrådte som leder af Alternativets fælles sekretariat 1. februar i år, har på grund af de ændrede forudsætninger valgt at opsige sin stilling. Jeg vil gerne takke Laust for hans store indsats under vanskelige og foranderlige forhold. Lausts opsigelse medfører lidt ændrede ledelsesstrukturer den kommende tid.

Indtil en ny leder er ansat har vi besluttet, at Bine Siefert, der er næstforperson i Hovedbestyrelsen, træder ind og varetager opgaverne. Derudover har Hovedbestyrelsen frem mod landsmødet inviteret Politisk Forums ledelsesudvalg (hvor både Torsten og jeg sidder) ind i en tværgående, fælles ledelse. Det er en beslutning, der er blevet taget for at kvalificere, fokusere og perspektivere ledelsen af vores parti så godt som muligt frem mod landsmødet til maj. Det nye ledelsesrum refererer direkte til Hovedbestyrelsen, og her kommer driften af sekretariatet, vedtægtsændringer, prioritering af de parlamentariske opgaver, koordinering med de øvrige politiske niveauer, storkredse og lokalforeninger og andre vigtige opgaver til at ligge.

Jeg vil også gerne sende et kæmpestort tak til alle jer frivillige derude, der for tiden tilbyder jeres hjælp til sekretariatet. Det er en stor glæde at mærke jeres entusiasme og vilje! Lige nu er der et stort behov for håndtering af kommunikation, nyhedsbreve, presseberedskab og sociale medier, og derfor har vi hentet Sascha Faxe, som mange af jer kender, ind som deltids frivillig-koordinator og kommunikationsmedarbejder de næste tre måneder. Samtidig har Christian Poll heldigvis stillet sig til rådighed blandt andet i forhold til klimaforhandlingerne. Vi har valgt at handle hurtigt i forhold til at få de nødvendige kræfter tilført til sekretariatet. Det betyder, at stillingerne ikke, som normalt, har kunnet opslås og besættes med den vante gennemsigtighed, men til gengæld får vi nu ro på til at kunne slå både frivillige og lønnede stillinger op til bred søgning.

Derudover håber jeg, at I har det godt derude og klarer jer igennem nedlukningstiden. Torsten og jeg gør alt, hvad vi kan, for at arbejde for at ingen bliver glemt eller falder gennem nettet i de her krisetider. Det er en meget svær tid for os alle sammen, og specielt tænker jeg meget på dem, der mister deres job som følge af det her. Heldigvis er alle partier enige i at arbejde sammen for at hjælpe alle medborgere, der er ved at miste deres indkomstgrundlag. Forleden sad vi og forhandlede til kl. 04 om natten, men det er det hele værd for at vi kan spænde et sikkerhedsnet ud under borgerne og virksomhederne i Danmark.

Og apropos corona-virus, så er jeg ved at sørge for, at alle de møder, som vi skulle have sammen rundt om i landet, kan blive konverteret til onlinemøder, og jeg håber I har lyst til at deltage, selvom vi ikke kan mødes i virkeligheden lige nu. Det er vigtigt, at vi står sammen – med afstand – og lytter til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Husk, at du altid kan orientere dig på coronasmitte.dk.

Kærlig hilsen
Josephine

16 Synes om

Jeg synes det er i orden at hjælpe erhvervslivet ud af corona-krisen, men virksomhederne bør selv betale for gildet på den lange bane. Lad os kræve at selskabsskatten bliver hævet.

4 Synes om

Klart, konkret og konstruktivt.
Tillykke til de nye holdspillere.

Er sikker på at alle er kvalificerede omend en mere omfattende ansøgningsrunde vil være god at gennemføre når “forretningsministeriet” har udtjent sin rolle.

Mener det haster med en dygtig presserådgiver, så kontakten til medierne fra Å etableres asap.

6 Synes om

Jeg håber ikke at de hundredevis af klimaforslag fra medlemmerne er gået tabt. Ellers må I spørge os igen.

3 Synes om

Tak for nyhedsbrevet, Josephine.

Jeg synes, at du og Torsten, sammen med vores gæve HB og gruppen af frivillige omkring jer, håndterer den nuværende situation flot. Tak for åbenheden og for at bringe Alternativets klimapolitik effektivt ind til bordet, på trods af de reducerede ressourcer.

Jeg deler din forhåbning om, at den solidaritet og politiske handlekraft, som vi ser nu i forbindelse med coronakrisen, kan og bør tjene som inspiration for en ambitiøs og modig udmøntning af klimaloven.

Som mange andre ser jeg frem til vores næste møder i Alternativet 2.0. - både de digitale og de fysiske møder, landsmødet ikke mindst, som kommer på den anden side af coronaudbruddet.

5 Synes om

Det kan være at Rasmus Nordqvist har viderebragt svarene til de andre medlemmer af folketinget, incl. Torsten Gejl.

Ja :heart_eyes: :smiling_face_with_three_hearts: Kærlig hilsen Gunhild