Supplerende opstillingsmøde

Kære medlem af Alternativet Svendborg Kommune.

Det du nu læser er vores nyhedsbrev. Heri orienterer vi løbende om de begivenheder og events der sker i vores lokalområde, som vi meget gerne vil have I deltager i og/eller tager stilling til. Har du et ønske om at en event eller et emne skal indgå i nyhedsbrevet er du mere end velkommen til at kontakte os.

Indhold i brevet:

 •   Ny bestyrelse
  
 •   Indkaldelse til supplerende opstillingsmøde
  
 •   Deltagelse i Jolleregatta 
  
 •   Indgåelse af Valgforbund
  
 •   Referat fra årsmødet
  
 •   Referater fra bestyrelsesmøder
  

Ny Bestyrelse
Den nyvalgte bestyrelse har – sommeren til trods – haft et par travle måneder siden valget. Først en god konstitueringfase med Frands (næstforperson) Johannes (kasserer) og hvor jeg indtræder som formand i Kåres orlov. Bestyrelsen består desuden af Tobias og Bente er suppleant for Kåre.
Vi har kastet os over forberedelser til kommunevalget i november, hvortil der skal udvikles politik-områder, laves funktionfordeling, aftales valgforbund og udkast til praktiske arrangementer. Hertil kommer et solidt arbejde med vedtagelse af intern konflikthåndteringspolitik samt forsøg med nye mødeledelsesformer. De fleste af disse opgaver er enten afsluttede eller godt på vej og jeg må sige, det er en fornøjelse at arbejde i en bestyrelse med så mange, gode og forskellige kompetencer – med højt til loftet og plads til humor.
Og efteråret bliver ikke mindre travlt – jeg håber vi kan trække på jer både på den ene og anden måde, så også valgkamp og valg kan lykkes godt for os.
Allerede nu kan I sætte kryds ved 30 aug og 7. nov hvor vi får besøg af Uffe Elbæk, der på bedste vis vil støtte op om vores valgkamp. Men vore kandidater og medlemmer vil også være repræsenteret ved de forskellige, tværpolitiske valgmøder i kommunen de næste måneder – kig forbi og bak dem op !!
Som det ses senere, har bestyrelsen valgt at indkalde til et supplerende opstillingsmøde. Bestyrelsen er bekymret ved kombinationen af relativt få kandidater og 4 års arbejde. Erfaringsmæssigt kan der blive brug for suppleanter i perioden og vi skulle nødigt løbe tør.
Vi glæder os til at se jer til efterårets arrangementer og møder.

Indkaldelse til supplerende opstillingsmøde
Da vi stadig ønsker os flere kandidater til kommunalvalget har bestyrelsen valgt at indkalde til et nyt supplerende opstillingsmøde. Vi er sikre på at der er en masse dejlige alternativister som vil være en kæmpe bonus at få på vores kandidathold. Vi opfordrer derfor ALLE til at overveje at stille op som kandidat til kommunalvalget. Hvis du kender nogen du mener vil være en god kandidat må du meget gerne prikke dem (empatisk og venligt :wink: ) på skulderen.
Det supplerende opstillingsmøde foregår mandag d. 4/9 kl. 18.30 et sted i Svendborg. Dagsorden og lokation vil komme senere.
Går du med tanken om at stille op for Alternativet, men er i tvivl om hvad det kræver? Så er du altid velkommen til at kontakte os, eller de nuværende kandidater der helt sikkert gerne vil snakke med dig (kontaktoplysninger kan findes på AlleOs).
Har du allerede besluttet dig? Så skal du udfylde og indsende dit aspirantgrundlag til bestyrelsen på svendborg@alternativet.dk senest mandag d. 14/8 2017. Aspirantgrundlag.docx (46.7 KB)

Deltagelse i Jolleregatta
I starten af Juli deltog vi i jolleregattaen i Svendborg havn, hvor en gruppe af kandidater og bestyrelsesmedlemmer havde bygget en jolle og dystede mod andre foreninger i Svendborg heribland Socialdemokratiet om at være de hurtigste (og flotteste) jollesejlere i Svendborg. Vi vandt ikke, men vi fightede! Det var en rigtig festlig dag, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Center for maritim arkitektur for at arrangere det store arrangement. Vi håber at succesen kan gentages til næste år, hvor vi så naturligvis igen vil stille op med det gode skib “Håbet”. :green_heart:

Valgforbund
Alternativet Svendborg kommune har i slut juni måned indgået valgforbund med Enhedslisten Svendborg.
Vi har i fællesskab formuleret 9 punkter, som danner grundlaget for valgforbundet. De 9 punkter peger alle i retning af en mere social og grøn politik for Svendborg kommune. Punkterne danner grundlag for en række visioner for kommunen, som vi deler med Enhedslisten, og som vi i fællesskab vil arbejde for i en kommende kommunalpolitisk periode.
Vi er utrolig stolte af valgforbundet, og håber at I vil være det samme. Hele teksten kan læses her valgforbundsaftale.pdf (252.7 KB)

Referat fra årsmødet
Den 8/6- 2017 havde vi årsmøde, hvor det var dejligt at se så mange dejlige mennesker! Der var mange gode debatter om de forskellige forslag til vedtægtsændringer og mange gode betragtninger kom frem. Derudover fik vi, som tidligere nævnt, valgt en ny bestyrelse der kan styre os gennem kommunalvalget. Selve referatet kan læses her Referat årsmøde Alternativet Svendborg 2017.pdf (46.2 KB)

Referater fra bestyrelsesmøder
Både før og efter årsmødet har der været bestyrelsesmøder med tilhørende referater, dem skal i alle selvfølgelig også have tilsendt.
Referat fra online/personligt bestyrelsesmøde d. 3 og 12 maj referat onlinemøde maj.pdf (26.4 KB)
Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. maj. Referat_bestyrelsesmøde_maj_16.pdf (72.3 KB)
Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 11. juni.Konstituerende bestyrelsesmøde 11_6_2017.pdf (192.8 KB)
Referat bestyrelsesmøde d. 28. juni.Bestyrelsesmøde referat 28_juni_redigeret.pdf (509.9 KB)
Konfliktpolitik vedtaget pr. email efter høring hos kandidater og bestyrelse juli 2017.Intern konfliktlosningspolitik alt. SV.pdf (256.3 KB)
Referat Bestyrelsesmøde d. 27. juli. Bestyrelsesmøde_27_juli_Redigeret.pdf (327.5 KB)

Vi glæder os til at se jer i løbet af valgefteråret. Indtil da. God Vind!