Supplerende opstillingsmøde - Europaparlamentsvalg 2019

SUPPLERENDE OPSTILLINGSMØDE

Medlemmerne af Alternativet Nordjylland indkaldes hermed til supplerende opstillingsmøde

Lørdag, den 28. juli 2018 fra kl. 14.00-15.00 i partilokalet, Vesterbro 57, 9000 Aalborg

Mødet har til formål at opstille en kandidat for storkredsen til valget til Europa-parlamentet, der finder sted i maj 2019. Der opstilles én kandidat i hver storkreds, og de ti kandidater vil blive rangordnet på en national liste på et ekstraordinært landsmøde i Alternativet i september.

Opstillingsmødet har følgende dagsorden:

-Valg af dirigent og referent
-Afgørelse vedrørende rettidig og vedtægtsmæssigt korrekt indkaldelse
-Godkendelse af den øvrige dagsorden
-Valg af stemmetællere
-Præsentation af kandidaten/kandidaterne
-Spørgsmål til kandidaten/kandidaterne
-Afstemning (skriftlig)
-Resultat af afstemning
-Eventuelt

Medlemmer af Alternativet, der ønsker at blive opstillet til Europaparlamentet i storkredsen, skal fremsende et skriftligt opstillingsgrundlag til storkredsens kandidatudvalg senest fire uger før opstillingsmødet, altså 30. juni 2018. Opstillingsgrundlag, og eventuelle spørgsmål, kan indsendes til storkreds.nordjylland@alternativet.dk.

Modtagne opstillingsgrundlag vil blive udsendt til storkredsens medlemmer senest 14. juli 2018.

Med venlig hilsen
Alternativet Nordjylland
Kandidatudvalget