Styrkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed

Forslagets tekst

Ytringsfriheden er en hjørnesten i vores demokrati. Desværre viser en undersøgelse fra FTF, at det står skidt til med ytringsfriheden for offentligt ansatte – og at det fortsat går den forkerte vej. Tre ud af fem offentligt ansatte frygter i dag, at det vil få negative konsekvenser for dem, hvis de kritiserer forhold på arbejdspladsen, mens det i 2010 ”kun” var hver anden. Samtidig svarer 39 pct. af de adspurgte, der har ytret sig kritisk i offentligheden, at de har oplevet negative følger såsom tjenstlige samtaler, advarsler, forbud og fyringer.

Det er afgørende for den demokratiske debat, at offentligt ansatte kan ytre sig frit om de eksisterende rammer og arbejdsforhold. Derfor vil Alternativet arbejde for at ændre og forbedre lovgivningen, så offentligt ansatte i højere grad kan ytre sig uden, at det får negative konsekvenser.

Alternativet foreslår, at der indføres en generel lovbestemmelse, som konstaterer, at en offentlig arbejdsgiver ikke må sanktionere lovlige ytringer om kritisable forhold på arbejdspladsen. Desuden skal der indføres en særlig ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte, som indebærer:

 1. Mulighed for fortsat ansættelse eller kompensation for medarbejdere, der er blevet afskediget som en konsekvens af at have ytret sig

 2. Delt bevisbyrde ved ansættelsesretlige sager, der involverer en offentligt ansats brug af sin ytringsfrihed

 3. Forhøjet godtgørelse til den krænkede medarbejder, der har været udsat for negative ledelsesreaktioner (såsom afskedigelse, degradering, chikane mv.).

Potentielle ulemper ved forslaget

Idet ordningen foreslås som en central ordning for alle offentligt ansatte, kan det i nogle tilfælde være udfordrende for ordningen at sikre sig tilstrækkeligt kendskab til den enkelte, lokale arbejdsplads, der modtages indberetning fra, i forhold til at sikre det bedst mulige stykke arbejde.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvem har været inddraget

Veron, FTF, Dansk Journalistforbund, Transparency International, Justitita, Amnesty International Danmark

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

1 Like

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.